auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Multatuli

geboren: 2 maart 1820 te Amsterdam
overleden: 19 februari 1887 te Nieder-Ingelheim

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Eduard Douwes Dekker


Biografie(ën) over Multatuli

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 3 (1889)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
E. du Perron, Verzameld werk. Deel 4 (1956)
Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (1976)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Multatuli

De eerloze, 1843
Indrukken van den dag, 1860
Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, 1860
Minnebrieven, 1861
Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, 1861
De geschiedenis van Woutertje Pieterse, 1862-1877
Ideën (7 delen), 1862-1877
Ideën I, 1862
Japansche gesprekken, 1862
Over vrijen arbeid in Nederlandsch-Indië, 1862
De bruid daarboven, 1864
Ideën II, 1864-1865
De zegen Gods door Waterloo, 1865
Een en ander over Pruisen en Nederland, 1867
Een en ander over Pruisen en Nederland (alleen scans beschikbaar) , 1870 (2de druk)
Ideën III, 1870-1871
Nog eens vrije arbeid, 1870
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten, 1871
Ideën (7 delen), 1872-1879 (2de, herziene druk)
Ideën I (alleen scans beschikbaar) , 1872 (5de, herziene druk)
Ideën II (alleen scans beschikbaar) , 1872 (5de, herziene druk)
Ideën IV, 1872-1873
Millioenen-studiën, 1872
Ideën V, 1873
Ideën VI, 1873
Ideën III (alleen scans beschikbaar) , 1874 (2de, herziene druk)
Ideën IV (alleen scans beschikbaar) , 1874 (2de, herziene druk)
Ideën VII, 1874-1877
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (alleen scans beschikbaar) , 1875 (2de druk)
Vorstenschool, 1875
Ideën III, 1876 (6de druk)
Ideën IV, 1877 (6de druk)
Ideën V, 1877 (6de druk)
Ideën V (alleen scans beschikbaar) , 1877 (2de, herziene druk)
Ideën VI (alleen scans beschikbaar) , 1878 (2de, herziene druk)
Ideën VI, 1878 (6de druk)
Ideën (7 delen), 1879 (6de, herziene druk)
Ideën I, 1879 (6de druk)
Ideën VII, 1879 (6de druk)
Ideën VII (alleen scans beschikbaar) , 1879 (2de, herziene druk)
Vorstenschool (alleen scans beschikbaar) , 1879 (6de druk)
Ideën II, 1880 (6de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1896 (9de druk)
Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, 1900 (9de druk)
Die Abenteuer des kleinen Walther, 1901-1902
Een bloemlezing uit zijne werken (alleen scans beschikbaar) , 1907 (5de druk)
Verzamelde werken (10 delen in 5 banden), 1907 (?)
Verzamelde werken. Deel 1 en 2 (alleen scans beschikbaar) , 1907 (?)
Verzamelde werken. Deel 3 en 4 (alleen scans beschikbaar) , 1907 (?)
Verzamelde werken. Deel 5 en 6 (alleen scans beschikbaar) , 1907 (?)
Verzamelde werken. Deel 7 en 8 (alleen scans beschikbaar) , 1907 (?)
Verzamelde werken. Deel 9 en 10 (alleen scans beschikbaar) , 1907 (?)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1908 (5de druk)
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (alleen scans beschikbaar) , 1909 (4de druk)
De geschiedenis van Woutertje Pieterse (2 delen), 1910 (2de druk)
De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1910 (2de druk)
De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1910 (2de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1914 (9de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1917 (2de druk (Volksuitgaaf))
Millioenen-studiën (alleen scans beschikbaar) , 1917 (6de druk)
Nog eens vrije arbeid (alleen scans beschikbaar) , 1917 (6de druk)
De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw verzameld uit de 'Ideen' (alleen scans beschikbaar) , 1921 (2de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1922 (11de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1932 (14de druk)
Die Abenteuer des kleinen Walther (alleen scans beschikbaar) , 1936 (2de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1936 (15de druk)
Bloemlezing uit zijn werken met illustraties (alleen scans beschikbaar) , 1937 (2de druk)
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1939 (16de druk)
Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden (alleen scans beschikbaar) , 1941
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , ca. 1942 (20ste druk)
Woutertje Pieterse, 1950 (2de druk)
Max Havelaar, 1959 (2de druk)
Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1959 (2de druk)
De kleine Wouter, 1960
De roeping van de mens, 1974
De geschiedenis van Saidjah en Adinda (alleen scans beschikbaar) , 1975 (13de druk)
Ideeën, 1981 (2de druk)
Woutertje Pieterse, 2010

Uitgaven van Multatuli

Een bloemlezing uit zijne werken, 1876
Verzamelde werken. Deel 3: Ideën I (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 1: Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy en Studiën over Multatuli (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 8: Ideën VI (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 5: Ideën III (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 2: Minnebrieven. Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indië. Indrukken van den dag (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 7: Ideën V (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 4: Ideën II (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 6: Ideën IV (alleen scans beschikbaar) , 1888
Verzamelde werken. Deel 10: Een en ander over Pruisen en Nederland. De bruid daarboven. Divagatiën over zeker soort liberalismus, 1889
Verzamelde werken. Deel 9: Ideën VII, 1889
Brieven. Deel 4. De Havelaar verschenen 1860, 1890
De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 2, 1890
De geschiedenis van Woutertje Pieterse (2 delen), 1890
Brieven van Multatuli (10 delen), 1890-1896
Brieven. Deel 3. Het ontstaan van den Max Havelaar 1859, 1890
De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 1, 1890
Brieven. Deel 1. Eerste periode tot 1846, 1891
Aleid, 1891
Brieven. Deel 2. Vervolg eerste periode 1846-1859, 1891
Brieven, 1891-1896
Brieven. Deel 6. Minnebrieven-tyd 1862-1863, 1892
Brieven. Deel 5. Minnebrieven-tyd 1861, 1892
Brieven. Deel 8. Multatuli-Busken Huet 1867, 1893
Brieven. Deel 7. Multatuli-Busken Huet 1866, 1893
Brieven. Deel 9. Te Wiesbaden 1870-1875, 1895
Brieven. Deel 10. Laatste periode, 1896
Verzamelde werken. Deel 10: Verspreide stukken. Een en ander over Pruisen en Nederland. De bruid daar boven. Divagatiën over zeker soort Liberalismus (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 9: Ideën. Deel 7 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 4: Ideën. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken (10 delen), 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 7: Ideën. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 2: Minnebrieven. Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indië. Indrukken van den dag (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 5: Ideën. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 1: Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 8: Ideën. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 3: Ideën. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Verzamelde werken. Deel 6: Ideën. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1900-1906
Max Havelaar, 1907 (1ste druk (Volksuitgaaf))
Max Havelaar, 1907
Multatuli als denker en dichter, 1919
Bloemlezing uit zijn werken, 1920
De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw verzameld uit de 'Ideen', 1920
Bloemlezing, 1937
Max Havelaar (alleen scans beschikbaar) , 1937
Woutertje Pieterse, 1937
Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven, 1937
De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw uit de ideeën verzameld (alleen scans beschikbaar) , 1938
Bloemlezing (alleen scans beschikbaar) , 1939
De geschiedenis van Saidjah en Adinda, 1942
Keur uit de brieven van Multatuli (alleen scans beschikbaar) , 1944
Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke (1871-1885), 1947
Twee brieven uit Menado, 1948
Max Havelaar, naar het authentieke hs., 1949
Woutertje Pieterse, 1950
Volledige werken (25 delen), 1950-1995
Max Havelaar, 1954
Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1958
Ideeën, 1971
Vorstenschool, 1975
Max Havelaar, 1977
Volledige werken. Deel 2: Minnebrieven. Over vrijen arbeid in Nederlands-Indië. Brief aan Quintillianus. Ideeën, deel 1, 1978
Liefdesbrieven, 1979
Max Havelaar, 1979
Woutertje Pieterse, 1979
De geschiedenis van Woutertje Pieterse, 1980
Max Havelaar, 1983
Mainzer beobachter, 1987
Max Havelaar, 1987
Max Havelaar. Deel 1. Tekst, 1992
Max Havelaar (2 delen), 1992
Max Havelaar. Deel 2. Apparaat en commentaar (alleen scans beschikbaar) , 1992
Ongefrankeerd. Post van Multatuli, 1995
Ik ben zwanger van denkbeelden, 1996
Woutertje Pieterse, 2006 (2de druk)
Woutertje Pieterse, 2010
Liefdesbrieven, 2010

Primaire teksten van Multatuli elders in de dbnl

Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 17 Januari '75.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 2 Febr. 75.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Parijs. Wiesbaden 11 Maart 74.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 21 Aug. 1874.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 24 Nov. 74.’ In: Mijn leven (1877)
Mimi Douwes Dekker en Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Dinsdag morgen.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden. Zondag morgen.’ In: Mijn leven (1877)
Mimi Douwes Dekker en Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. 16 Aug.’ In: Mijn leven (1877)
Mimi Douwes Dekker en Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 23 Nov. '74’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Rome. Wiesbaden April.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Parijs. Wiesbaden 9 Maart 74.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden 1 Dec. 1874’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman, Parijs. Wiesbaden, 26 Febr. '74.’ In: Mijn leven (1877)
Mimi Douwes Dekker en Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden 9 Nov. 1874.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüsemann. Wiesbaden, 3 Sept. '74.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Lieve beste Mina...............’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman Wiesbaden, 2 Febr. 75.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 19 Nov. 1874.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Rome. Wiesbaden, 27 April.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden 25 Juni 1874.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden 11 Nov. 74.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden 1 Januari '75.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, Vrijdag.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Aan Mej. Mina Krüseman. Rotterdam, 1 April 1875.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Kruseman, Parijs. Wiesbaden, 28 Febr.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Wiesbaden, 28 Octr. 1874.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Mej. Mina Krüseman. Valkenburg. Wiesbaden 29 Mei 74.’ In: Mijn leven (1877)
Multatuli, ‘Multatuli.’ In: Het Belfort. Jaargang 5 (1890)
Cd. Busken Huet en Multatuli, ‘Onuitgegeven brieven van Multatuli aan Cd. Busken Huet. (Vervolg en slot.)’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer en Multatuli, ‘Multatuli aan den koning (1860).’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Multatuli en Jules Persyn, ‘Multatuli en de Vlamingen. (Slot).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Multatuli en Jules Persyn, ‘Multatuli en de Vlamingen.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Multatuli, ‘De roeping van den mensch’ In: Mephistophelisch (1938)
Multatuli, ‘Document’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Pieter Bleeker, Annelies Dirkse-Balhan en Multatuli, ‘[Tirade april 1975]’, ‘Annelies Dirkse Brieven aan Kruseman van en over Multatuli’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
J. Kortenhorst en Multatuli, ‘J. Kortenhorst Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Multatuli, ‘[Nummer 11]’, ‘[Sedert jaren vraag ik mij af,]’ In: Passionate. Jaargang 2 (1995)
Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Hugo Claus, Christine D'haen, Willem Elsschot, Luuk Gruwez, Esther Jansma, Gerrit Kouwenaar, J.H. Leopold, Jan Moritoen, Multatuli, M. Vasalis en Menno Wigman, ‘‘Each being too is pregnant with death’ Thirteen Poems about Birth and Death Selected by Jozef Deleu’ In: The Low Countries. Jaargang 8 (2000)
Witold Gombrowicz, Jan Hanlo, Alfred Jarry, Multatuli, Oswald Spengler en Paul Valéry, ‘Dossier Fragmenten bij ‘De vertelling van het Getal’’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2002 (nrs. 97-100) (2002)
Hugo Brandt Corstius, Laurent Chambon, Luc Devoldere, Jeroen Janssens, Ludo Milis, Multatuli, René van Stipriaan, Lauran Toorians, Hans Vanacker en Émile Verhaeren, ‘Statues de mémoire’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
Cees Fasseur en Multatuli, ‘‘Een domme, wrede satire op de Havelaarszaak’ Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan Cees Fasseur’ In: Indische Letteren. Jaargang 24 (2009)

Secundaire literatuur over Multatuli in de dbnl

C. Duymaer van Twist, Johan Hendrik Meijer, D.J. Mom Visch, W.C. Nieuwenhuyzen, M.A. Perk en Hendrik Willem Theodorus Tydeman, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1867 (1867)
J.J. Backer Dirks, W.C. van Manen, H.M.C. van Oosterzee, Samuel Reinier Johan van Schevichaven en Willem Pieter Wolters, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1872 (1872)
Jan ten Brink, ‘Vlaamsche dichters en Multatuli.’ In: Letterkundige schetsen. Deel 1 (1874)
Frederik Christiaan de Brieder, ‘Maandelijksche praatjes.’ In: De Gids. Jaargang 39 (1875)
Mina Kruseman, Mijn leven (1877)
P.M. Westra, ‘Afleidingen en taalkundige Opmerkingen uit Multatuli's werken.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 5 (1882)
Cd. Busken Huet, ‘Multatuli.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 2 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Multatuli. Eerste artikel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 15 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Multatuli. Tweede artikel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 16 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Multatuli (Eduard Douwes Dekker)’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
J.N. van Hall, ‘Eduard Douwes Dekker (Multatuli) geb. 2 Maart 1820 - gest. 19 Februari 1887.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘[De Nieuwe Gids. Jaargang 2. Deel 2]’, ‘Multatuli’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
Frederik van Eeden, ‘Eduard Douwes Dekker. Door Frederik van Eeden.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
H.A. Lesturgeon, ‘Multatuli. (Eduard Douwes Dekker.)’ In: Noord en Zuid. Jaargang 10 (1887)
Taco H. de Beer, ‘Multatuli.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 10 (1887)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, ‘Varia.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
Th. Swart Abrahamsz, ‘Eduard Douwes Dekker. - Eene ziektegeschiedenis -’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
Hendrik Hooyer, ‘Millioenen-studiën herlezen. Een blik op Douwes Dekker.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Frank van der Goes, ‘Multatuli-literatuur. Door F. van der Goes.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Alfons Siffer, ‘Multatuli. (Vervolg van blz. 208.)’ In: Het Belfort. Jaargang 5 (1890)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch Overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 5 (1890)
J.N. van Hall, ‘Uit Multatuli's brieven.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
R.A. Kollewijn, ‘Bilderdijk's karakter.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘Varia.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Frank van der Goes, ‘De Opleiding van Tooneelspelers, door F. van der Goes.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
J.V. Helvoirt, ‘Een nawoord over Multatuli.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
H.J. Polak, ‘Tweeërlei letterkundige kritiek.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
H.J. Polak, ‘Tweëerlei letterkundige kritiek.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
W.J.A. Jonckbloet, ‘IX. De tooneel-litteratuur.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Bernardinus Mets, ‘Multatuli (naar aanleiding van pater Jonckbloet's, laatst verschenen werk).’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Een voorganger van Multatuli. Door J.A.F.L. Baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 4 (1894)
J.H. van den Bosch, Foeke Buitenrust Hettema en C.H.Ph. Meijer, ‘Kleine meedelingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 4 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
Klaas Poll en P. Visser, ‘Multatuli's Tine.’, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 18 (1895)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Th. Swart Abrahamsz, ‘Multatuli als Indo-Europeaan.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
Th. Swart Abrahamsz, ‘Multatuli als Indo-Europeaan. (Vervolg van blz. 61.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Benoorden Moerdijk.’ In: Neerlandia. Jaargang 3 (1899)
Conrad Th. van Deventer, ‘Uit Multatuli's dienstjaren.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘Multatuli's ‘er ligt een roofstaat....’’ In: Taal en Letteren. Jaargang 13 (1903)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Multatuli en de romantiek Door Dr. J. Prinsen J.L.z.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Pieter Brooshooft, ‘Middelpunt-vliedende Mannen Door Mr. P. Brooshooft.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
J. Prinsen J.Lzn, ‘[Deel 3]’, ‘Multatuli en de romantiek Door Dr. J. Prinsen J.L.z.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Multatuli en de romantiek Door Dr. J. Prinsen J.L.z.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
J.N. van Hall en Johan de Meester, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
E.B. Kielstra, Henri Smissaert en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 8 (1908)
[tijdschrift] Onze Eeuw, ‘[Tweede deel]’, ‘Multatuli en het sentiment in onze koloniale politiek Door M. van Geuns.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 9 (1909)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
F.M. Wibaut, ‘Multatuli's crematie. (Een woord van laten dank.)’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Willem Meijer, ‘Multatuli als vrijdenker.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
C.J. Hasselman, ‘Het regeerings-oordeel over de Bantamsche knevelarijen.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
J.N. van Hall, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Havelaar-voorspel.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Uit Multatuli's Dienstjaren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Gerard Valette, ‘Dek. (Van en over hem.)’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer en Multatuli, ‘Multatuli aan den koning (1860).’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Gideon Busken Huet, ‘Onuitgegeven brieven van Multatuli aan Cd. Busken Huet.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
C.G.N. de Vooys, ‘Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. C.G.N. de Vooys.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910 (1910)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Over ‘Taal en Spelling’ bij Multatuli.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 4 (1910)
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, ‘Hoofdstuk VI. Een tijd van agitatie en beroering.’ In: Van christen tot anarchist (1910)
Is.P. de Vooys, ‘[Deel 1]’, ‘Opstandigheid en Dichtkunst Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
P. Geyl, ‘Multatuli en Van Lennep Door P. Geyl.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 12 (1912)
G. Kalff, ‘III. 1870 tot heden.’, ‘Malcontenten en Hervormers. Potgieter. Huet en Multatuli. Van Vloten. Pierson.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘Malcontenten en Hervormers. J. van Vloten (1818-1883). Multatuli (E. Douwes Dekker, 1820-1887).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
J.N. van Hall, Johan de Meester en S.R. Steinmetz, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
C.G.N. de Vooys, ‘Multatuli-studie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9 (1915)
Rinke Tolman, ‘Multatuli's Sneeker correspondentie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 15 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Onze 19de-Eeuwsche Litteratuurgeschiedenis tot ‘80’’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
W.M.F. Mansvelt, ‘Onno Zwier van Haren geen voorlooper van Multatuli.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 19 (1920)
W. van Lingen, Neerlandia. Jaargang 24 (1920)
Maurits Uyldert, ‘Multatuli-herdenking Door Maurits Uyldert.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 20 (1920)
Paul Colin, Dirk Coster, Douglas Goldring, Romano Nobile Guarnieri en Friedrich M. Huebner, ‘De ontwikkeling der moderne Nederlandsche litteratuur Door Dirk Coster’ In: De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren (1920)
Jules Persyn, ‘Multatuli en de Vlamingen Door Dr. J. Persyn Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Multatuli en Jules Persyn, ‘Multatuli en de Vlamingen. (Slot).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Multatuli en Jules Persyn, ‘Multatuli en de Vlamingen.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Frans Coenen, ‘V. De Tachtiger Poëzie.’ In: Studiën van de Tachtiger beweging (1924)
Pieter Jelles Troelstra, ‘V. Vragen van levensbeschouwing’ In: Gedenkschriften. Deel I. Wording (1927)
J. te Winkel, ‘XXIV. Eduard Douwes Dekker of Multatuli.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
I.J. Brugmans, ‘Vijfde hoofdstuk Economische en sociale denkbeelden in het toenmalige Nederland’ In: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) (1929)
Menno ter Braak en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
J.A.N. Knuttel, ‘Multatuli en Hoffmann’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘Multatuli en Hoffmann.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 29 (1935)
Anton van Duinkerken, Gemeenschap. Jaargang 13 (1937)
Menno ter Braak, Douwes Dekker en Multatuli (1937)
J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren (1937)
Menno ter Braak, ‘Multatuli, Droogstoppel, Havelaar’ In: In gesprek met de vorigen (1938)
Frans Erens, ‘Invallen’ In: Suggesties. Critieken, invallen en verbeeldingen (1940)
C.B. van Haeringen, ‘Multatuliana’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 62 (1943)
Jan L. Walch, ‘Op weg naar de twintigste eeuw’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Gerard Brom, ‘Potgieter en Multatuli.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 39 (1946)
Gerard Brom, ‘Multatuli tegenover Wolff en Deken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
Maurits Uyldert, ‘Derde hoofdstuk Dichters dageraad’ In: De jeugd van een dichter (1948)
Menno ter Braak, ‘Specialiteiten’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Henri A. Ett en Josine W.L. Meyer, ‘Multatuli en Tine’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Menno ter Braak, ‘Huet en Multatuli’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
H.H.J. de Leeuwe, ‘Multatuli's blijspelfragmenten op het toneel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
H.H.J. de Leeuwe, ‘Filologische opmerkingen over Multatuli's blijspelfragmenten’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69-70 (1952)
Gerard Brom, ‘Multatuli en de kunst Door Prof. Dr Gerard Brom Buitenlands Erelid van de Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘1 Sociale Ontwikkeling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘IV. De kwarteeuw der ontluiking’, ‘1 Omwenteling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
K. Schilder, ‘Het teken bij den terugkeer der ark.’ In: Preken. Deel 1 (Verzamelde werken afdeling I) (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Dekker 1820-1887’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Douwes Dekker 1820-1887’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Multatuli 1820-1887’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Gerard Brom, ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
Gerard Brom, ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
Gerard Brom, ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli (vgl. N.Tg. XLVIII 27).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
E. du Perron, ‘X’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
E. du Perron, Verzameld werk. Deel 4 (1956)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘De zaak van Lebak Na honderd jaar door R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Guilliam van Nieuwelandt, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Garmt Stuiveling, ‘IV [Multatuli]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Ferd. Sassen, ‘6. Materialisme en atheïsme’ In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959)
Fred Batten, ‘Bibliografie door F.E.A. Batten’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘H.U. Jessurun d'Oliveira Herdenking Stuif en slijm om Multatuli’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
G.J. Resink, ‘C.J. Resink Marlow-Almayer-Havelaar’ In: De Gids. Jaargang 124 (1961)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 1 (1962)
J.J. Oversteegen, ‘De organisatie van Max Havelaar J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Teake Hoekema, ‘Teake Hoekema: Ik wyt net, hoe't ik kom wei to reitsjen...’ In: De Tsjerne. Jaargang 19 (1964)
Herman Gorter, Herman Gorter Documentatie 1864-1897 (1964)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 2 (1964)
J.J. Oversteegen, ‘Een verbaasd gezicht J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3 (1965)
Marcel Janssens, ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli's ‘Japanse Steenhouwer’’, ‘Bijlage I Multatuli's ‘Japanse Steenhouwer’ (VW I, p. 150-152)’, ‘Bijlage II ‘De Japansche Steenhouwer’ door Jeronimus’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 9 (1965-1966)
A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar (1966)
F.L. Bastet, ‘f.l. bastet vosmaer en zijn beide amazones’ In: Maatstaf. Jaargang 14 (1966-1967)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 4 (1967)
P. Spigt, ‘[Nummer 11]’, ‘p. spigt de dood van multatuli (19 februari 1887)’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdstuk VII De Gids-tijd. Opkomst van de taalwetenschap (pl.m. 1835 - pl.m. 1885)’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1970)
Jaak Kolenberg, ‘multatuli in frankrijk’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
Isaak Kisch, ‘Isaak Kisch Het advocaten-briefje in het conflict Douwes Dekker-Van Lennep’ In: Raster. Jaargang 4 (1970-1971)
Hans van den Bergh, ‘Literatuur als gelogen werkelijkheid Een schrijftechnisch dilemma H.v.d. Bergh’ In: Tirade. Jaargang 15 (nrs. 163-172) (1971)
Gerard Termorshuizen, ‘[Nummer 4]’, ‘‘we long for you max havelaar’’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 15 (1972)
C.B. van Haeringen, ‘Amsterdams van Multatuli’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
Rob Nieuwenhuys, ‘V Eduard Douwes Dekker’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
J.H.W. Veenstra, ‘De sollicitant van Lebak (II) J.H.W. Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘De sollicitant van Lebak J.H.W. Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Anton van Duinkerken en E. du Perron, ‘Multatuli als huisvader (Ingezonden) Den Haag, 5 Jan. 1940’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘Eduard Douwes Dekker [Multatuli] (1820-1887)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
Camiel Hamans, A.J. Hanou en Bernt Luger, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 3 (1973-1974)
Paul van 't Veer, ‘Multatuli als romantisch genie Paul van 't Veer’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1974 (314-325) (1974)
Gerard Termorshuizen, ‘nederlandse taal- en kultuurpolitiek’, ‘nederlandse taal en kultuur in het buitenland’, ‘Kulturele betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
Leo Ross, ‘Leo Ross Adinda aan de Ganges’ In: De Revisor. Jaargang 1 (1974)
Pieter Bleeker, Annelies Dirkse-Balhan en Multatuli, ‘[Tirade april 1975]’, ‘Annelies Dirkse Brieven aan Kruseman van en over Multatuli’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Dirk de Vries, ‘Dirk de Vries De mythe van Lebak?’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
G.A. van Oorschot, ‘[Tirade maart 1975]’, ‘G.A. van Oorschot Het Multatuli-museum eindelijk geopend’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Henri Hartog, ‘Letterkundige verschijnselen’ In: Opstellen (1975)
P. Spigt, Keurig in de kontramine (1975)
Paul van 't Veer, ‘Multatuli in Menado: de weg naar Lebak Paul van 't Veer’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1976 (338-349) (1976)
Paul van 't Veer, ‘E. Douwes Dekker over het Indisch strafrecht’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1976 (338-349) (1976)
Paul van 't Veer, ‘Paul van 't Veer Moeder, wil het toch gelooven, Neen, Uw kind vergat U niet!’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
J. Kortenhorst, ‘J. Kortenhorst Multatuli en Engel Douwes Dekker in Nieder-Ingelheim’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
Rob Nieuwenhuys, ‘Documenten Brieven over Douwes Dekker en Lebak Brieven van W.B. Bergsma aan R.A. van Sandick (1889-1893)’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
René Marres, ‘Kroniek van het proza R. Marres Multatuli in de ogen van een moderne literatuurbeschouwer’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure De camera en de geest van Multatuli Of: ik wil gezien worden’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Freddy de Vree, Over De raadselachtige Multatuli. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (1976)
A.L. Constandse, ‘La naissance du socialisme aux Pays-Bas et F. Domela Nieuwenhuis’ In: Septentrion. Jaargang 6 (1977)
Paul van 't Veer, ‘Paul van 't Veer Het verzamelde werk van Stuiveling en Multatuli’ In: Tirade. Jaargang 22 (nrs. 232-241) (1978)
Reinder P. Meijer, ‘VII Moralists and anti-moralists Nineteenth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
Ralph Heyndels, ‘Idéologie et littérature chez un disciple belge de Multatuli.’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
W. Gobbers, ‘[Nummer 3]’, ‘Jean-Jacques Rousseau aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
Lodewijk van Deyssel, ‘Literatuur-fyziologie ’ In: De scheldkritieken (1979)
Karel van het Reve, Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid (1979)
P.F. Schmitz, ‘Hoofdstuk VI De betekenis van ‘Multatuli’ bij Ter Braak’ In: Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)
Paul van 't Veer, ‘[Nummer 2]’, ‘Paul van 't Veer De liefdesbrieven van Multatuli en wat Mimi ermee deed’ In: Maatstaf. Jaargang 27 (1979)
Peter King, ‘Peter King Gezelle and Multatuli’ In: Gezellekroniek. Jaargang 14 (1980)
Philip Vermoortel, ‘Multatuli en Gezelle, of de metamorfosen van ‘Een Japanse steenhouwer’’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 22 (1980)
José Lambert, 'De verspreiding van Nederlandse literatuur in Frankrijk: enkele beschouwingen' (1980)
Marijke Barend-van Haeften, Evert van den Berg, G. Gunneweg, Willem Kuiper, Bernt Luger, Jan van Luxemburg, Paul van der Plank, J. Reynaert, Hanna Stouten, N.F. Streekstra en Jan Stroop, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
H.A. Gomperts, ‘7. Multatuli’ In: De schok der herkenning (1981)
Anita Wijzenbroek-Zoethout, ‘A. Wijzenbroek Dostojevski en Multatuli, een literaire ontmoeting aan de speeltafel’ In: Maatstaf. Jaargang 29 (1981)
Ruud Kraayeveld, ‘Nieuwe Multatuli-biografie.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 25 (1982)
Hidde R.J. van der Veen, ‘Multatuli en zijn uitgevers tot 1870 Een inventarisatie Hidde R.J. van der Veen’ In: Voortgang. Jaargang 3 (1982)
H. Neubronner van der Tuuk, ‘In dienst van het gouvernement (1873-1894)’ In: De pen in gal gedoopt (1982)
Eep Francken en Harry G.M. Prick, ‘Multatuli in het bordeel / Daarom en zodoende’ In: Maatstaf. Jaargang 30 (1982)
Geert Evert Booij, Atte Jongstra, Willem Kuiper, Gideon Lodders, H.F. Schatz, Marijke Spies, Jan Stroop, G.J. Vis en Yvonne Zevenbergen, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 12 (1982-1983)
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
Hans van den Bergh, ‘Hans van den Bergh Multatuli en de romantische twijfel’ In: Tirade. Jaargang 28 (nrs. 290-295) (1984)
Eep Francken, ‘Eep Francken De onmisbaarheid van een vishaak’ In: Tirade. Jaargang 28 (nrs. 290-295) (1984)
Dirk Coigneau, Jan Helwig, Ben Huijskens en Atte Jongstra, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 14 (1984-1985)
Cola Debrot, ‘Naschrift op dr. David Ricardo Capriles in het perspectief der koloniale geschiedenis’ In: Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur (1985)
Ruud Kraayeveld, ‘Vlamingen over Multatuli’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
Ruud Kraayeveld, ‘Vlamingen over Multatuli’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
Eep Francken, ‘[Deel 5]’, ‘Multatuli 1820-1987 Ep Francken’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
Hans van den Bergh, ‘[Nummer 3]’, ‘Le chaos apparent dans l'oeuvre de Multatuli’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
Eep Francken, ‘Ed. Douwes Dekker / Multatuli 1820-1887’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Geert Evert Booij, P.J.A. Franssen, Atte Jongstra, Thomas Mattheij, Henk Pröpper, P.J. Verkruijsse en Anne de Vries, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 16 (1986-1987)
Henk Schulte Nordholt, ‘[Nummer 4]’, ‘Dekker, Havelaar en Bali Henk Schulte Nordholt’ In: Indische Letteren. Jaargang 2 (1987)
P.W. Henrard, ‘[Nummer 1]’, ‘La signification de Multatuli dans la littérature néerlandaise du 19e siècle’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Diny Schouten, ‘Multatuli, ‘La ronde de nuit de notre littérature’’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Hans van den Bergh, ‘Hans van den Bergh Multatuli: schrijver tussen waarheid en schoonheid’ In: Tirade. Jaargang 31 (nrs. 308-313) (1987)
Marcel Janssens, ‘Multatuli in het Duitse taalgebied door Marcel Janssens Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1987 (1987)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Multatuliherdenking’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Letteren’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
A.L. Sötemann, ‘Multatuli, achtbaar en verachtelijk’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
Bernt Luger, ‘[Nummer 11/12]’, ‘Bernt Luger Ik neem de pen op...’ In: Maatstaf. Jaargang 35 (1987)
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, ‘Multatuli: schrijver tegen wil en dank R.D. De Vries’ In: Spektator. Jaargang 17 (1987-1988)
Olf Praamstra, ‘Multatuli en Busken Huet Olf Praamstra’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Jos Paardekooper, ‘Multatuli en Johannes van Vloten Jos Paardekooper’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
E.B.M.J. Blomme, G.J. van Bork, W.P. Gerritsen, Kris Humbeeck, Jozef D. Janssens, Frank Joostens, Maurits Hendrik van Lee, F.P. van Oostrom en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Jules Van Ackere, Danny van den Bussche, Theo Coun, Adiel van Daele, Karel de Decker, Robert Declerck, Marc Dubois, Roger Geerts, Gust Keersmaekers, Jef van Meensel, Rudolf van de Perre, Dré Vandaele, Chris Vandenbroucke en Christian-Adolphe Wauters, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 37 (1988)
Henk Hardeman, ‘‘Een beschamend verschijnsel’ Een interview met Jan Steenbeek Henk Hardeman’ In: Vooys. Jaargang 7 (1988-1989)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
Nico Laan, Anneke Luger-Veenstra, Jenny Mateboer en Herman Pleij, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
J.J.P. de Jong, ‘Het gelijk van Multatuli J.J.P. de Jong’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1989 (494-505) (1989)
Jan Kuijper, ‘de tombe van multatuli’ In: Tomben (1989)
G.J. van Bork, Robert Declerck, C.L. Heesakkers, P.J. Verkruijsse, Paul Wackers en Ari Wesseling, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
R. Dellaert, G. van Eemeren en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Geert Evert Booij, W.F.G. Breekveldt, E.K. Grootes, A.J. Hanou, Jan H. Hulstijn, Wim Huyskens, H.J. Jaarsveld, Haike Jacobs, Ans van Kemenade, Mary G. Kemperink, Jeanette Koekman, Folkert Kuiken, Lisa Kuitert, J.A. van Leuvensteijn, Bernt Luger, Marita Mathijsen, Justine Pardoen, G.F.H. Raat, Wim Rutgers, Honoré Schelfhout, Renate Sluisdom, Mieke B. Smits-Veldt, Toos Streng, Jeanine Treffers, G.J. Vis, Gerard de Vriend en Anne Wadman, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Enno Endt, ‘Afkeer van diepzinnigheid. Gezond verstand, verbeelding!’ In: Het festijn van tachtig (1990)
Hanna Stouten, ‘Néerlandistique’, ‘Multatuli, toujours ‘sans famille’’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Jerzy Koch, ‘Ervaringen van een Multatuli-vertaler Jerzy Koch’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1991 (518-529) (1991)
Piet Meeuse, ‘3 De metamorfosen van een mythisch motief’ In: De jacht op Proteus (1992)
L. Beheydt, H.J. Boukema, Claudia Huisman, W.F. Jonckheere en Jerzy Koch, ‘Boekbesprekingen en -aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992 (1992)
Jerzy Koch, ‘‘Vooruit naar Krakau!’ Multatuli's Poolse plannen Jerzy Koch’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1992 (530-541) (1992)
Micky Cornelissen, Lia van Gemert, Gert-Jan Johannes, Mary G. Kemperink, Marita Mathijsen en G.F.H. Raat, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 22 (1993)
Bart Vervaeck, ‘Bart Vervaeck Jeroen Brouwers en de dood van de literatuur’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Mariëtte Haarsma, Greetje Heemskerk en Murk Salverda, ‘Krassen op een rots’ In: Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse (1993)
Herbert van Uffelen, ‘2. Der Zeitraum 1880-1914’ In: Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990 (1993)
[tijdschrift] Maatstaf, ‘Jan Meyers Domela en Multatuli, een vriendschap’ In: Maatstaf. Jaargang 41 (1993)
Jeroen Brouwers, ‘Jeroen Brouwers Multatuli's ‘Hansje’’ In: Maatstaf. Jaargang 41 (1993)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
Liesbeth Dolk, ‘‘Een geestelijke vader’ Pramoedya Ananta Toer en Multatuli Liesbeth Dolk’ In: Indische Letteren. Jaargang 9 (1994)
Saskia Raue, P.J. Verkruijsse, Willemien B. de Vries en Adrienne M. Zuiderweg, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
Jerzy Koch, ‘Multatuli als referentiekader Een Zuidafrikaans criticus aan het woord Jerzy Koch’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1994 (554-565) (1994)
Hans van den Bergh, ‘Hans van den Bergh Multatuli en ‘Oost-Indië’’ In: Tsjip. Jaargang 5 (1995)
Marcel Janssens, ‘Bij de 175ste geboortedag van Multatuli (1820-1887) door Marcel Janssens Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1995 (1995)
Philip Vermoortel, 'Ik geef wenken, geen regels' (1995)
Wilma Scheffers, ‘Wilma Scheffers Fred Batten 1910-1980 ‘Du Perron ging bij jou voor, allicht’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996)
Philip Vermoortel, ‘L'oeuvre de Multatuli enfin complète!’ In: Septentrion. Jaargang 25 (1996)
Ad Leerintveld, Marijke Meijer Drees, Olf Praamstra en Marijke J. van der Wal, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
Harry Bekkering, Willem van den Berg, Bernt Luger, R.J. Resoort, René van Stipriaan, Gé Vaartjes en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 13 (1996)
Hans van den Bergh, ‘A Champion with a Cause? Conflicting Views on Multatuli’ In: The Low Countries. Jaargang 4 (1996-1997)
Liesbeth Lichtendahl, Jan Noordegraaf, Olf Praamstra en Jos van Waterschoot, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 16 Liefde voor de werkelijkheid: de taak van de kunst’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Olf Praamstra, ‘Het Multatuli-jaar 1995 Olf Praamstra (Leiden)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1997 (1997)
R.J.G. de Bonth, Johan Koppenol, Olga van Marion en Olf Praamstra, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Fernand Auwera, Marcella Baete, Marc Berteloot, André Capiteyn, Luc Daems, Steven Debaere, Luc Decorte, Jan Dhaluin, Luuk Gruwez, Guido van Heulendonk, Arjan Kwakernaak, Patrick Lateur, Raf van de Linde, Ivo Michiels, Kris Peeraer, Koen Peeters, Frans Pointl, Raoul M. de Puydt, Greta Seghers, Hedwig Speliers, Jos Vandeloo, Eriek Verpale, Alie Vis-Best, Eddy van Vliet, Jos van Waterschoot en Theo van der Werf, ‘Luc Decorte Museale oorden van dichters en andere schrijvers in België en Nederland. Deel 1’ In: Vlaanderen. Jaargang 47 (1998)
E.M. Beekman, ‘8 Dekker/Multatuli (1820-1887): de dialogische waarheid uit de tropen’ In: Paradijzen van weleer (1998)
Michiel van Kempen, 'Wat verwaait er op de passaat? Of: Hoe de geest van Multatuli de krabben in de Surinaamse ton weerstond' (1998)
Marita Mathijsen, ‘Ik sta niet bekend als een loop-in-'t-lijntje Gesprek met Jacob van Lennep (1802-1868)’ In: De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers (1998)
Jos van Waterschoot, ‘Laagwater’, ‘Jos van Waterschoot Perlentaucher fürchten den Modder nicht’ In: De parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Marcel Janssens, ‘Het bedrog met het pak van Sjaalman Marcel Janssens, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1999 (1999)
Marcel Janssens, ‘Grensverkeer Marcel Janssens Anti-kolonialistisch?’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
Nop Maas, '"Dat boek is meer dan een boek - het is een mensch." Reacties op Max Havelaar in 1860' (2000)
Bertram Mourits, ‘literatuur aan de muur’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
G.J. van Bork, K.J. Bostoen, Liesbeth Brouwer, E. Bruinsma, P.J.A. Franssen, Dirk de Geest, George Kettmann jr., Elly van Logchem, Dik van der Meulen, Bertram Mourits en Annie van den Oever, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Reinier Salverda, ‘3 Beeld en tegenbeeld van het koloniale verleden Reinier Salverda’ In: Rekenschap: 1650-2000 (2001)
Yves van Kempen, ‘Yves van Kempen Hink, stap, sprong Een onmethodische leergang door de geschiedenis van het onderwijs’ In: De Gids. Jaargang 165 (2002)
Jerzy Koch, ‘Multatuli in spagaat Voorbeschouwing bij een nieuwe biografie door Jerzy Koch’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2002 (650-661) (2002)
Jane Fenoulhet en Iwona Piotrowska, ‘........... Besprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002 (2002)
Saskia Pieterse, ‘Hoe meer deugd, des te meer zelfbevlekking Multatuli over deugliteratuur’ In: Literatuur. Jaargang 20 (2003)
Annette Portegies, ‘‘Multatuli’, een mijlpaal? De stand van zaken in de Nederlandstalige schrijversbiografie’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 46 (2003)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen ‘De tegenstelling is door en door valsch’ Bloem weerspreekt Ter Braak over Multatuli en Huet’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Hidde R.J. van der Veen ‘Ik schryf als de bliksem!’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 119 (2003)
Atte Jongstra, ‘Over het blijven negeren van Multatuli door het Nederlandse volk Atte Jongstra’ In: Tirade. Jaargang 47 (nrs. 398-401) (2003)
H.W. van den Doel en P.J. Vinken, 'Jacob Elisa Doornik: een vroeg-negentiende eeuws koloniaal criticus' (2003)
Luc Devoldere, ‘Cultural Policy’, ‘Making a Case for Multatuli The Dutch-Flemish Centre for Europe in Brussels’ In: The Low Countries. Jaargang 12 (2004)
Marita Mathijsen, ‘Multatuli's tweede dood’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 22 (2004)
Luc Devoldere, ‘Politique culturelle’, ‘Plaidoyer pour Multatuli: la ‘Maison flamando-néerlandaise pour l'Europe’ à Bruxelles’ In: Septentrion. Jaargang 33 (2004)
P.A. de Génestet, ‘25. ‘Bijbelgeloof en Bijbelcritiek’’ In: Verzamelde werken 1917-1919 (2004)
Frederik van Eeden, ‘Frederik van Eeden Waarom ik Multatuli nooit ontmoette’ In: De Gids. Jaargang 168 (2005)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 41 Oude vrienden en nieuwe kennissen’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 43 De geest van Multatuli’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Gemengde berichten’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 24 (2006)
Gert-Jan Johannes, ‘Bilderdijk, Multatuli en Van het Reve. Over schrijvers, zenuwlijders en literaire topauteurs’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 24 (2007)
Herman Franke, ‘De Literaire Spectator augustus - november 2009 Aflevering 2’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie) (2009)
Menno ter Braak, ‘Schrijver en mensch’ In: Vaderlandartikelen 1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Multatuli en zijn zoon’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Multatuli - Droogstoppel - Havelaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Het dubbele gedenkjaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Multatuli en zijn zoon’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Nieuwe publicaties over Multatuli's leven’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Multatuli - Droogstoppel - Havelaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Multatuli en zijn zoon’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Specialiteiten’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘De brieven van Multatuli’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Huet en Multatuli’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)
Menno ter Braak, ‘Om de nieuwe gids’ In: Vaderlandartikelen 1935 (2009)
Menno ter Braak, ‘Inleiding’ In: Inleiding bij 'Multatuli en zijn zoon' (2010)
Maaike Grevelink, ‘Multatuli-lezing’ In: Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen (2010)
Peter van Zonneveld, ‘Max Havelaar op school. De toekomst van het Indisch literair erfgoed Peter van Zonneveld’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2010 (2011)

audiobestanden: waarin Multatuli ter sprake komt


Videobestanden waarin Multatuli ter sprake komt


Websites over Multatuli

http://www.multatuli.nu/
http://www.multatuli-museum.nl/
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/douwes-dekker.html


Terug naar overzicht