auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
anoniem GeuzenliedboekAlgemene informatie/samenvatting(en)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken

Geuzenliedboek, 1574
Geuse lietboeck, waer in begrepen is den oorspronk van de troublen der Nederlantsche oorlogen, en het gene daer op gevolght is, 1683 (?)

Uitgaven van Geuzenliedboek

Geuzenliedboek, 1924-1925
Geuzenliedboek. Derde vervolg, 1945

Secundaire literatuur over Geuzenliedboek in de dbnl

Cd. Busken Huet, ‘III [Het ‘Geuzelietboeck’. - Verguizing van het katholicisme]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘IV [Het ‘Geuzelietboeck’. - Vergelding van kwaad met kwaad]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
G. Kalff, ‘De Letterkunde tijdens den Vrijheids-oorlog.’, ‘1. Strijdpoëzie der Geuzen en hunner Tegenstanders.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3 (1907)
J. te Winkel, ‘XVIII. De Geuzenlitteratuur.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (2) (1922)
Jan P.M.L. de Vries, ‘Kroniek der kritiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600 (1953)


Terug naar overzicht