auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Balthasar Bekker

geboren: 20 maart 1634 te Metslawier
overleden: 11 juni 1698 te Amsterdam


Biografie(ën) over Balthasar Bekker

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk (1854)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Lambregt Abraham van Langeraad en Hugo Visscher, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1 (1907)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Balthasar Bekker

Onderzoek van de betekeninge der kometen, 1683
De betoverde wereld, 1691-1693
Ter derde echt van den heer Regnerus de Lover, Medic: Doctor, met mejuffrow Geertruid vander Lip, 1696

Primaire teksten van Balthasar Bekker elders in de dbnl

Balthasar Bekker, ‘Op de ongemeene schaarkunst van juffrou Joanna Koerten.’ In: Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok: bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters (1735)
Balthasar Bekker, ‘Anders.’ In: Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok: bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters (1735)
Balthasar Bekker, ‘Op het zeer voortreffelyk Boek van den Edelen, achtbaren Heere Mr. Nikolaas Witsen,’ In: Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier (1970)

Secundaire literatuur over Balthasar Bekker in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en weetenschappen, betrekkelyk.’, ‘Het leven, de leer en lotgevallen van Balthazar Bekker beschouwd in twee redevoeringen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en weetenschappen, betrekkelyk.’, ‘Het leven, de leer en lotgevallen van Balthazar Bekker beschouwd. [Tweede redevoering.]’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en weetenschappen, betrekkelyk.’, ‘Het leven, de leer en lotgevallen van Balthazar Bekker beschouwd. [Tweede redevoering.]’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aan de Schryvers der Vaderlandsche Letteroeffeningen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
J.P. Arend, ‘Mengelwerk.’, ‘Verhandeling, over Balthasar Bekker. Door J.P. Arend, Lector in de Hoogduitsche en Engelsche Talen en Letterkunde aan de Doorluchtige School te Deventer.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1829 (1829)
Wopke Eekhoff, ‘Mengelwerk.’, ‘Balthasar Bekker als mensch beschouwd. Door W. Eekhoff.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1840 (1840)
E.B. Swalue, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Balthazar Bekker in Franeker. Een Portret uit de zeventiende eeuw. Met gesteendrukten titel en vignet. Te Groningen, bij H.R. Roelfsema. 1848. In gr. 8vo. 264 bl. f 2-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
F.A. Snellaert, ‘Vijfde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
Willem Bilderdijk, ‘Bekker.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 12 (1859)
Cd. Busken Huet, ‘XIX [Balthazar Bekker. - Zijne ‘Betooverde Wereld’]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
T.J. de Boer, ‘Balthasar Bekker (1634-1698) Door T.J. de Boer.’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
W.W. van der Meulen, ‘Balthasar Beller Door W.W. van der Meulen.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 7 (1907)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk V De Nederlanden op het einde der 17de eeuw’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 3 (1925)
A. de Korne en T. Rinkel, ‘16 Astronomie’ In: Cursus zestiende- en zeventiende- eeuws Nederlands (1987)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘41 Bekker, Balthasar’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
Jacob van Sluis, ‘Jacob van Sluis Balthasar Bekker in 1683: kometen, reizen en de vroege verlichting’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1998 (1998)
Wiep van Bunge, ‘Wiep van Bunge ‘Quelle extravagance’: Balthasar Bekker (1634-1698) in Germanyand France’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1998 (1998)
J.W. Buisman, ‘Jan Wim Buisman Bekkers Wraak Balthasar Bekker (1634-1698), de accommodatietheorie en Nederlandse protestantse theologen, 1750-1800’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1998 (1998)
Eric Jorink, ‘3 Kometen: Het debat over de ‘wonder-tekenen in den hemel’’ In: Het 'Boeck der Natuere' (2006)


Terug naar overzicht