auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
F. Bordewijk

geboren: 10 oktober 1884 te Amsterdam
overleden: 28 april 1965 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emil Bordewijk
Emile Mandeau
Ton Ven


Biografie(ën) over F. Bordewijk

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van F. Bordewijk

Paddestoelen, 1916, onder ps. Ton Ven
Fantastische vertellingen (3 delen), 1919-1924
Blokken. De mislukking van een heilstaat, 1931
Knorrende beesten. De roman van een parkeerseizoen, 1931
Bint, 1934
De laatste eer, 1935
Rood paleis, 1936
De wingerdrank, 1937
Karakter, 1938
De korenharp, 1940
Drie toneelstukken, 1940
Apollyon, 1941
Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving, 1944, onder ps. Emile Mandeau
De korenharp, 1946 (2de, herziene druk)
Eiken van Dodona, 1946
Bij gaslicht, 1947
Vijf fantastische vertellingen, 1947
Noorderlicht, 1948
Plato's dood, 1948
Rotonde, 1948
Een inleiding tot en keuze uit zijn werk, 1949
Het eiberschild, 1949
Vijf fantastische vertellingen, 1949 (2de druk)
Zwanenpolder, 1949
Vertellingen van generzijds, 1950
De korenharp. Nieuwe reeks, 1951
Studiën in volksstructuur, 1951
De doopvont, 1952
Mevrouw en meneer Richebois, 1954
Bloesemtak, 1955
Onderweg naar de Beacons, 1955
Geachte confrère, 1956
Mijn boek van vroeger en van nu, 1956
De aktentas, 1958
Centrum van stilte, 1960
De zigeuners, 1960
Paddestoelen (raad in) rijm, 1961, onder ps. Ton Ven
Tijding van ver, 1961
Jade, jaspis en de jitterbug, 1964, onder ps. Ton Ven
Lente, 1964
De Golbertons, 1965
Tijding van ver, 1973 (5de druk)
Bij gaslicht, 1975 (4de druk)
Noorderlicht, 1975 (4de druk)
De laatste eer, 1976 (5de druk)
De wingerdrank, 1978 (3de druk)
Het eiberschild, 1979 (2de druk)
Fantastische vertellingen, 1981
Blokken, Knorrende beesten, Bint, 1986 (24ste druk)
Rood paleis, 1993 (8ste druk)
Karakter, 1995 (31ste druk)

Uitgaven van F. Bordewijk

Blokken, Knorrende beesten, Bint, 1949
Dreverhaven en Katadreuffe, 1981
Verzameld werk (13 delen), 1982-1991
Kritisch proza, 1982
Zeven fantastische vertellingen; nagelaten feuilletons, 1982
Vijf kleine verhalen, 1983
De fruitkar, 1984
Verzamelde verhalen, 1986
Karakter, voorafgegaan door Dreverhaven en Katadreuffe, 1988
Huis te huur. Elf surrealistische verhalen, 1999

Primaire teksten van F. Bordewijk elders in de dbnl

F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk Bint’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
F. Bordewijk, Anton van Duinkerken en A.J.D. van Oosten, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, J.H. Plantenga en Edward Rombauts, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, A.C. Josephus Jitta, A.N. Molenaar en B.M. Telders, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, ‘Sumbo N.V. Spel van olie, dood en leven’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, ‘Sumbo n.v.’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
Anton van der Boom, F. Bordewijk, H.T. Colenbrander en E.J. Dijksterhuis, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, H.T. Colenbrander, J.H. Plantenga en P.J. van Winter, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, ‘Sumbo N.V. Spel van olie, dood en leven’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, Sybrandus Johannes Fockema Andreae en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 104 (1940)
F. Bordewijk, H.T. Colenbrander, A.N. Molenaar, J.H. Plantenga en B.M. Telders, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 104 (1940)
F. Bordewijk, ‘Halte Noordstad Tooneelspel in twee bedrijven’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, G. van der Leeuw, H.M.J. Oldewelt en K. Strijd, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
F. Bordewijk, ‘Halte Noordstad Tooneelspel in twee bedrijven’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, B.A. van Groningen, W.E.J. Kuiper en K. Strijd, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
Anton van der Boom, F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, H.M.J. Oldewelt en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
P.A.H. de Boer, F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, J.H. Plantenga, Jan Prins, C.J. de Vogel en Theun de Vries, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
F. Bordewijk, H.J.E. Endepols, Johannes Lindeboom, A.N. Molenaar, Jan Romein en P.W.J. Steinz, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, A.N. Molenaar, Martinus Nijhoff, J.H. Plantenga en Eduard Reeser, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 106 (1942)
Jan Barents, E.W. Beth, Anton van der Boom, F. Bordewijk, Anton van Duinkerken en A.N. Molenaar, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 109 (1946)
F. Bordewijk, ‘Ziel en correspondent’ In: De Gids. Jaargang 110 (1947)
F. Bordewijk, ‘Ziel en correspondent’ In: De Gids. Jaargang 110 (1947)
F. Bordewijk, ‘The National Eisteddfod of Wales’ In: De Gids. Jaargang 112 (1949)
F. Bordewijk, ‘[XII.] Sonnettenprijsvraag’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950-1951)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk La Haye, par un habitant’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk De vogelverschrikker vlucht voor de vogels’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk Het spookte niet’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
Gerrit Achterberg, Hans Andreus, F. Bordewijk, N.A. Donkersloot, Fanny de Jong, W.L.M.E. van Leeuwen, Lucebert, G. le Maire, Jeanne van Schaik-Willing en Claudine Witsen Elias, ‘Receptie’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk De zwoeger’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Gids voor Den Haag en omstreken’ In: Maatstaf. Jaargang 9 (1961-1962)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Gids voor Den Haag en omstreken Derde wandeling’ In: Maatstaf. Jaargang 9 (1961-1962)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Gids voor Den Haag en omstreken Tweede wandeling Haagse ‘Gentlemen’ en ‘Ladies’’ In: Maatstaf. Jaargang 9 (1961-1962)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Wandelingen door Den Haag en omstreken | Woordje vooraf’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Wandelingen door Den Haag en omstreken’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
F. Bordewijk, ‘Ton Ven Gids voor Den Haag en omstreken Vierde wandeling’ In: Maatstaf. Jaargang 10 (1962-1963)
F. Bordewijk, ‘Lente door F. Bordewijk’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
F. Bordewijk, ‘De gereketeerder door F. Bordewijk’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk Coentje en Mieltje’ In: Maatstaf. Jaargang 11 (1963-1964)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk Plato's dood’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
F. Bordewijk, C. Buddingh', Marko Fondse, Fritzi ten Harmsen van der Beek, Jacques de Kadt, Joke Kool-Smit, H.L. Mulder, K. Schippers, Peter Vos en Willem Wilmink, ‘Portefolio onder redaktie van 14 Nicolaas Wijnberg’, ‘Peter Vos’, ‘[Gedichten]’, ‘J. de Kadt Reis door het anarchisme Explosie en gerichte kracht’, ‘Iets eerder dan’, ‘Kronieken’, ‘Weinigzeggende herinneringen’, ‘Hollandse nieuwe’, ‘[Tirade maart 1965]’, ‘F. Bordewijk Een weerzien Romanfragment’, ‘Twee raadselrijmen die samen een antwoord vormen dat bij nader inzien is zoekgeraakt’, ‘Maiko Fondse Een revolutie op voorhand)’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
F. Bordewijk, Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
F. Bordewijk, ‘Uit ‘Karakter’ door Ferdinand Bordewijk’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
F. Bordewijk, ‘F. Bordewijk Opnieuw surrealisme ‘Conserve’, boek voor weinigen’ In: Over Conserve. De eerste roman van Willem Frederik Hermans (1988)
F. Bordewijk en René Spork, ‘F. Bordewijk ‘Een toren in het landschap van de Nederlandse letterkunde’ Een lezing uit 1948 over Louis Couperus met een naschrift van René Spork’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992)
F. Bordewijk, ‘La préparation Par Ferdinand Bordewijk’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)
F. Bordewijk, ‘Charakter’ In: Vlaanderen. Jaargang 56 (2007)

Secundaire literatuur over F. Bordewijk in de dbnl

Martien Beversluis en Gerard van Eckeren, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Jan Bruna, Jan Engelman en Henk Kuitenbrouwer, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 1 (1925)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
A.P.Th. Sassen, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 8 (1932)
F. Bordewijk, Anton van Duinkerken en A.J.D. van Oosten, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Menno ter Braak, ‘Tien maal gehoorzaamheid’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
L. Bruyns, D. van den Bunder, Albert Deblaere, Michiel Dierickx, Eugenius Druwé, E.J.E. Huffer, Emiel Jan Janssen, K. Linde, Bernhard van Meurs, J. Noë, W. Peters, Jac. de Rooy, M. Smits van Waesberghe, Maurice De Tollenaere en E. Vandenbussche, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 3 (1949-1950)
F. Bellens, Fl. Bertiau, A. Boone, L. Bruyns, H. de Clercq, Albert Deblaere, Michiel Dierickx, M. Engelborghs, J. De Fraine, P. Huizing, Gaston de Jaegher, Emiel Jan Janssen, J. Markey, W. Peters, Jac. de Rooy en J. van Torre, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 3 (1949-1950)
Menno ter Braak, ‘Cerebrale fantasie’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Einde der eeuw’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Wat is karakter?’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
A.C. Niemeyer, ‘A.C. Niemeyer Bordewijk als de auteur van het magisch realisme’ In: De Gids. Jaargang 116 (1953)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Mandeau’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Bordewijk 1884-1965’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Ven’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Mr. F. Bordewijk gehuldigd’ In: Neerlandia. Jaargang 61 (1957)
Victor E. van Vriesland, ‘Bordewijk’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
F. Koote, ‘Mr. F. Bordewijk’ In: Neerlandia. Jaargang 63 (1959)
Adriaan van der Veen, ‘Adriaan van der Veen | Macht en verbeelding in de moderne literatuur’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Nederland’ In: Neerlandia. Jaargang 69 (1965)
F. Bordewijk, C. Buddingh', Marko Fondse, Fritzi ten Harmsen van der Beek, Jacques de Kadt, Joke Kool-Smit, H.L. Mulder, K. Schippers, Peter Vos en Willem Wilmink, ‘Portefolio onder redaktie van 14 Nicolaas Wijnberg’, ‘Peter Vos’, ‘[Gedichten]’, ‘J. de Kadt Reis door het anarchisme Explosie en gerichte kracht’, ‘Iets eerder dan’, ‘Kronieken’, ‘Weinigzeggende herinneringen’, ‘Hollandse nieuwe’, ‘[Tirade maart 1965]’, ‘F. Bordewijk Een weerzien Romanfragment’, ‘Twee raadselrijmen die samen een antwoord vormen dat bij nader inzien is zoekgeraakt’, ‘Maiko Fondse Een revolutie op voorhand)’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
C.B. van Haeringen, ‘De Bint van Bordewijk’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
J.A. Dautzenberg, ‘Over de thematiek van Bordewijks korte verhalen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 21 (1979)
W. Bronzwaer, ‘W. Bronzwaer Bordewijks ‘noorderlicht’’ In: Tirade. Jaargang 25 (nrs. 262-271) (1981)
Pierre H. Dubois, ‘Lettre néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 11 (1982)
Hans Anten, ‘V Nieuwe zakelijkheid als procédé’ In: Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Anne Marie Musschoot, ‘F. Bordewijk: grimmig aanschouwer van de menselijke fauna Anne Marie Musschoot’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 26 (1983)
André Matthijsse, ‘Lettre néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 12 (1983)
Viviane Geuffens, ‘Bordewijk en Dostojewski: enkele beschouwingen n.a.v. het dubbelgangersmotief in Dr. Testals dubbelganger van F. Bordewijk’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 25 (1983)
Jos van Assendelft, G.J. van Bork, Jan J. van Herpen, F.P. van Oostrom, Herman Pleij, Willem M. Roggeman en P.J. Verkruijsse, ‘Nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 2 (1985)
Renske Vijfvinkel, ‘Bordewijks roman ‘Blokken’ en Eisensteins film ‘Pantserkruiser Potemkin’ Renske Vijfvinkel’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Will Derks, ‘Will Derks ‘Allerzonderlingst ontuchtig’ Over een Indisch verhaal van F. Bordewijk’ In: De Revisor. Jaargang 13 (1986)
Anne Marie Musschoot, ‘Ferdinand Bordewijk: sinistre mais obsédant’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
Harry Scholten, ‘F. Bordewijk 1884-1965’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Ralf Grüttemeier, ‘De impasse rond ‘Bint’ en een aanzet tot overwinning Ralf Grüttemeier’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1988 (1988)
[tijdschrift] Hollands Maandblad, ‘De hoogten van Conan Doyle, de trog van Bordewijk Mieke Tillema’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
Siem Bakker, ‘Bordewijk als diepzee-onderzoeker Siem Bakker’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
Siem Bakker, ‘Discussie en commentaar’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1989 (1989)
[tijdschrift] Handelingen Colloquium Neerlandicum, ‘Bordewijk en de strijd om de jeugd Gianfranco Groppo’ In: Colloquium Neerlandicum 10 (1988) (1989)
Siem Bakker, ‘Bordewijks ode aan de Haagse Passage’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
Siem Bakker, ‘Bordewijk en Jack the Ripper’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
Anneke van Luxemburg-Albers, ‘De metaforen van Bint Bordewijk in gesprek met Nietzsche en Ricoeur Anneke van Luxemburg-Albers’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1990 (1990)
Anneke van Luxemburg-Albers, ‘Wat of wie is Bint? Proeve van onderzoek naar thema en structuur in Bordewijks Bint Anneke van Luxemburg-Albers’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Geert Evert Booij, W.F.G. Breekveldt, E.K. Grootes, A.J. Hanou, Jan H. Hulstijn, Wim Huyskens, H.J. Jaarsveld, Haike Jacobs, Ans van Kemenade, Mary G. Kemperink, Jeanette Koekman, Folkert Kuiken, Lisa Kuitert, J.A. van Leuvensteijn, Bernt Luger, Marita Mathijsen, Justine Pardoen, G.F.H. Raat, Wim Rutgers, Honoré Schelfhout, Renate Sluisdom, Mieke B. Smits-Veldt, Toos Streng, Jeanine Treffers, G.J. Vis, Gerard de Vriend en Anne Wadman, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Hans Anten, ‘De spelregels van een dilettant; over de externe poetica van F. Bordewijk’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 83 (1990)
Anneke van Luxemburg-Albers, ‘Gaat het gesprek tussen Bordewijk en Nietzsche toch door? Anneke van Luxemburg-Albers’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1991 (1991)
Els Weijers, ‘Discussie en commentaar De kortsluiting tussen Bint en Nietzsche Els Weijers’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1991 (1991)
Reinold Vugs, ‘Reinold Vugs De man met de geknepen sterrewichelaarsblik Bordewijk tegenover Vestdijk’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
Ralf Grüttemeier, ‘De wingerdrank en Bint: Schrijven met schilderijen Ralf Grüttemeier’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Hans Anten, ‘Over de kritische beginselen van F. Bordewijk Onpartijdig, voorzichtig en bekwaam Hans Anten’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Hans Anten, ‘De perfect georganiseerde ongerijmdheid Notities over het surrealisme volgens F. Bordewijk’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 85 (1992)
Ralf Grüttemeier, Lisa Kuitert en P.J. Verkruijsse, ‘Signalement’ In: Literatuur. Jaargang 9 (1992)
Klaus Beekman, ‘Paul de Kock, een veel geciteerd eroticus K.D. Beekman’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
Hans Schellekens, ‘Trans’, ‘Denkend aan Holland’ In: Vooys. Jaargang 12 (1993-1994)
Elly Kamp, ‘Meester Bint en mr. Bordewijk Elly Kamp’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
Ralf Grüttemeier, ‘Over F. Bordewijks Karakter Een samengestelde roman Ralf Grüttemeier’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
Nel van Dijk, ‘Bordewijk als criticus Literatuuropvattingen als instrument voor beeldvorming Nel van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 23 (1994)
Kenneth Gabreëls, ‘Bordewijk en het beest ■ Kenneth Gabreëls Een interpretatie van Bordewijks grotesken in cultuurfilosofische context’ In: Vooys. Jaargang 13 (1994-1995)
Ralf Grüttemeier, Karen B. van der Kamp, Lisa Kuitert en Marleen de Vries, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Hans van Straten, ‘Laagwater’, ‘Hans van Straten Rood Paleis werkelijk’ In: De parelduiker. Jaargang 1 (1996)
S.N. Bakker, Pieta van Beek, André Bouwman, Nop Maas, M.H. Schenkeveld, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en J.M. Willeumier-Schalij, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
Hans Anten, 'Knorrende beesten' (1996)
Martien J.G. de Jong, ‘Diversen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1996 (1996)
Dorian Cumps, ‘De vrouw als androgyn in het verhalend werk van F. Bordewijk Dorian Cumps (Parijs)’ In: Colloquium Neerlandicum 13 (1997) (1997)
Gerdin Linthorst, ‘Film’, ‘Karakter’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 40 (1997)
R. Storm, ‘Reinder Storm Fantastische aanwinst’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
E.W.A. Henssen, ‘E.W.A. Henssen Nogmaals het Rood Paleis’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
Herman Brinkman, Anneke C.G. Fleurkens, Arie-Jan Gelderblom, Jaap Goedegebuure, Dirk van der Meulen, Lodi Nauta, Jan Noordegraaf, Els F.M. Peters en Reinold Vugs, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
[tijdschrift] Literatuur, ‘Gerard de Vriend ‘De meester mag niet dalen, de scholier moet klimmen’’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
Jeroen Kapteijns, ‘Bezoek aan Sodom Jeroen Kapteijns Over een ‘modern bijbelverhaal’ van F. Bordewijk’ In: Vooys. Jaargang 16 (1998)
Hans Anten, ‘Hans Anten Het non plus ultra in Nederlands proza S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar’ In: Vestdijk-jaarboek. Jaargang 1998 (1998)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘R. Grüttemeier Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)
Ton Anbeek, ‘8 De vent ‘Forum’ over proza en poëzie’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Ralf Grüttemeier, 'Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid' (1999)
G.J. van Bork, Jeroen Jansen, Johan Koppenol, G.F.H. Raat en Onno-Sven Tromp, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Klaus Beekman, Ralf Grüttemeier, Jacqueline de Man, W.R.D. van Oostrum, G.F.H. Raat en P.J. Verkruijsse, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Anneke van Luxemburg-Albers, ‘Anneke van Luxemburg-Albers Harmen en Heintje’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Dorian Cumps, ‘Ferdinand Bordewijk, grand maître du fantastique néerlandais’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)
Ralf Grüttemeier, ‘Ralf Grüttemeier Een vergeten boek’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Joris van Casteren, ‘In het vaarwater (1)’, ‘Joris van Casteren Vader en dochter Bordewijk’ In: De parelduiker. Jaargang 9 (2004)
Petra Vijncke, ‘De vergeten romans van Ferdinand Bordewijk’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Rody Chamuleau, ‘Rody Chamuleau Gedachten bij een open raam Bordewijk in onbekende brieven en teksten’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
R. Breugelmans, ‘Laagwater’, ‘R. Breugelmans Paddestoelen en rotte blaren’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
Rody Chamuleau, ‘Rody Chamuleau Ik volg je brief maar op de voet F. Bordewijk en Betsy Bertram-Haus’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
Gunilla Bordewijk-Ingelsson, ‘Gunilla Bordewijk-Ingelsson Altijd op zoek naar een achtergrond De mens achter de schrijver Bordewijk’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
José Buschman, ‘[2005/2]’, ‘José Buschman Tussen de regels van Bordewijk Familiearchief voor de eerste maal geopend’ In: De parelduiker. Jaargang 10 (2005)
Mathijs Sanders, ‘Mathijs Sanders ‘Beschaafd, dacht hij, is synoniem met pathogeen’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121 (2005)
Johanna Bundschuh-van Duikeren, ‘Johanna Bundschuh De intellectueel in de kerker’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121 (2005)
Ivo Nieuwenhuis, ‘Bewust onbewust F. Bordewijk en het literair surrealisme in Nederland en Frankrijk nader bestudeerd Ivo Nieuwenhuis’ In: Vooys. Jaargang 24 (2006)
Dorian Cumps, ‘Ziel en correspondentie in het Keizerrijk. Psychomachie en psychokritiek. Over enkele van Bordewijks ‘correspondentieverhalen’ Dorian Cumps, Sorbonne’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2008 (2008)
Menno ter Braak, ‘Wat is karakter?’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Cerebrale fantasie’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Menno ter Braak, ‘Nieuwe Uitgaven’ In: Vaderlandartikelen 1935 (2009)
Elly Kamp, ‘Elly Kamp Een band gesmeed door huwelijk, kunst en oorlog Ferdinand Bordewijk en Johannna Bordewijk-Roepman’ In: De parelduiker. Jaargang 14 (2009)


Terug naar overzicht