auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Stefan Brijs

geboren: 29 december 1969 te Genk

Werken van Stefan Brijs

De verwording (1997)
Kruistochten (1998)
Arend (2000)
Twee levens (2001)
Villa Keetje Tippel (2001)
De vergeethoek (2003)
De engelenmaker (2005)
De engelenmaker (2011)

Primaire teksten van Stefan Brijs elders in de dbnl

Stefan Brijs, ‘[2002/4]’, ‘Stefan Brijs Een Vlaming in New York Op zoek naar Gust van Roosbroeck’ In: De parelduiker. Jaargang 7 (2002)

Secundaire literatuur over Stefan Brijs in de dbnl

Hans Vandevoorde, ‘Beminnelijke doodsprentjes’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Karel Osstyn, ‘De val van Stefan Brijs’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Stefan van den Bossche, Marc Dubois, Guido Goedemé, Jaak van Holen, Jooris van Hulle, Jaak Maertens, Jean-Luc Meulemeester, Ria de Schepper, Geert Swaenepoel, Frank Tubex en Julien Vermeulen, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 49 (2000)
Daan Cartens, ‘Vader van engelen. Roman van Stefan Brijs’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)

Websites over Stefan Brijs

http://www.stefanbrijs.be


Terug naar overzicht