auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gaston Burssens

geboren: 18 februari 1896 te Dendermonde
overleden: 29 januari 1965 te Antwerpen


Biografie(ën) over Gaston Burssens

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966 (1966)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Gaston Burssens

Verzen, 1918
De Yadefluit, 1919
Liederen uit de stad en uit de sel, 1920
Piano, 1924
Enzovoort, 1926
Klemmen voor zangvogels, 1930
Paul van Ostaijen zoals hij was en is, 1933
French en andere Cancan, 1935
De eeuw van Perikles, 1941
Elegie, 1943
Floris Jespers, 1943
Fabula rasa, 1945
12 Niggersongs, 1946
Boy, 1952
Pegasos van Troja, 1952
Ode, 1954
Floris Jespers, 1956
Paul van Ostaijen de dichter, 1956
Adieu, 1958
Posthume verzen, 1961
Fabula rasa, 1964 (2de druk)

Uitgaven van Gaston Burssens

Het neusje van de inktvis, 1956
Poèmes (vert. Jacqueline Ballman), 1965
Verzamelde dichtbundels, 1970
Herinnering, 1976
Verzameld proza, 1981
Verzameld proza (ed. L. Pay), 1981
From the Flemish of Gaston Burssens (vert. John Stevens Wade), 1982
Dagboek Gaston Burssens (ed. L. Pay), 1988
Dien avond en die rooze, 1997
Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965, 2005

Werken in een editie van Gaston Burssens

Gedichten (1928)
Intermezzo (1929)
Krities proza (1929-1931)

Primaire teksten van Gaston Burssens elders in de dbnl

Gaston Burssens, Charles van Iersel, E. du Perron en Johan Theunisz, ‘Ingezonden Stukken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Paul van Ostaijen en de kritiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Paul van Ostaijen als Vriend Herinneringen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens:’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens: Vergeefse verleiding’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
Gaston Burssens, ‘Inleiding’ In: Brieven uit Miavoye (1932)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Zeven fabels’ In: Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Gewone herfst’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
Gaston Burssens, ‘Inleiding’ In: Gedichten (1935)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Elegie [nieuwe reeks]’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
Gaston Burssens, ‘Intermezzo Groteske voor toneel in een bedrijf’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 4 (1953-1954)
Gaston Burssens, ‘Ode’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 4 (1953-1954)
Gaston Burssens, ‘Sluikslachting’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 5 (1954-1955)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Posthume gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Postume gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 5 (1957-1958)
Gaston Burssens, ‘Familielid’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1998 (nrs. 81-84) (1998)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Vijf onbekende gedichten’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Gaston Burssens, Jacques Hamelink en Nachoem M. Wijnberg, ‘ Chinoiseries’ In: Septentrion. Jaargang 36 (2007)

Secundaire literatuur over Gaston Burssens in de dbnl

Karel Jonckheere, ‘K. Jonckheere Open brief voor Gaston Burssens’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Burssens 1896-1965’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Paul de Wispelaere, ‘De groteske wereld en de wereld van de groteske’ In: Het Perzische tapijt (1966)
Bernard Kemp, Van In 't wonderjaer tot De verwondering (1969)
Hugues C. Pernath, ‘26-30 Sedert leven en dood’ In: Mijn tegenstem (1975)
Paul van Ostaijen, ‘Self-defence’, ‘Boerebedrog en realiteitzin’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Paul van Ostaijen, ‘Gaston Burssens’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Jan Schepens, ‘Tekstverwantschappen’ In: Yang. Jaargang 17 (1981)
René Beckers, ‘Een collage voor een star Gaston Burssens' ‘In memoriam Marilyn Monroe’ René Beckers’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 26 (1983)
Paul Hadermann, ‘De lyriek van Gaston Burssens in de jaren twintig door Paul Hadermann Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1984 (1984)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘C. De hoofdfiguren’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Marcel Wauters, ‘Marcel Wauters voor wijlen gaston burssens’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 138 (1993)
Gerrit Borgers, ‘X. terug in antwerpen, 1926-1927’, ‘1. Activiteiten en correspondentie in 1926’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘XI. in miavoye, 1927-1928’, ‘1. Correspondentie uit september en oktober 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘6. Kennismaking met Du Perron en Burssens’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Geert Buelens, ‘Geert Buelens De suggestie van het oosten Modernistische poëzie in het spoor van de Chinese klassieken’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Podium (6): het uiteengaan der wegen’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 5 Podium (5): grote dromen en een weerbarstige werkelijkheid’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Matthijs de Ridder, ‘Een romantische activist De vroege poëzie van Gaston Burssens ... [Matthijs de Ridder]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Henri-Floris Jespers, ‘De Laatste Gids (1930) ‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’ Marc. Eemans, Gaston Burssens en E. du Perron: De Laatste Gids, tijdschrift-in-spe ... [Henri-Floris Jespers]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Matthijs de Ridder, ‘[Nummer 4]’, ‘‘En je broeders, Li-tai-pe, de mensen knielen’ De Yadefluit van Gaston Burssens ... [Matthijs de Ridder]’ In: ZL. Jaargang 3 (2003-2004)
Henri-Floris Jespers, ‘Over de hokjesmentaliteit van de literatuur Henri-Floris Jespers’ In: Vlaanderen. Jaargang 53 (2004)
Erik Spinoy, ‘Boeken’, ‘Een brave zware jongen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Geert Buelens, ‘§ 2.2 1916-1921: de avonturen van een puberteitsbegaafdheid’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)
Geert Buelens, ‘§ 3.2 Gaston Burssens: het klassieke expressionisme wordt classicistisch’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)
Geert Buelens, ‘§ 2.4 Een fonteintje of een koude douche? Van Ostaijen, Burssens en Minne 1921-1925’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)
Geert Buelens, ‘§ 5.3 Als Mens was hij niet van deze Tijd Van Ostaijen en het werk van Van de Kerckhove, Claus, Cami, Bontridder, Wauters, Walravens, Burssens & Boon’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)


Terug naar overzicht