auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gaston Burssens

geboren: 18 februari 1896 te Dendermonde
overleden: 29 januari 1965 te Antwerpen


Biografie(ën) over Gaston Burssens

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966 (1966)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Gaston Burssens

Verzen (1918)
De Yadefluit (1919)
Liederen uit de stad en uit de sel (1920)
Piano (1924)
Enzovoort (1926)
Klemmen voor zangvogels (1930)
Paul van Ostaijen zoals hij was en is (1933)
French en andere Cancan (1935)
De eeuw van Perikles (1941)
Elegie (1943)
Floris Jespers (1943)
Fabula rasa (1945)
12 Niggersongs (1946)
Boy (1952)
Pegasos van Troja (1952)
Ode (1954)
Floris Jespers (1956)
Paul van Ostaijen de dichter (1956)
Adieu (1958)
Posthume verzen (1961)
Fabula rasa (1964)

Uitgaven van Gaston Burssens

Het neusje van de inktvis (1956)
Poèmes (vert. Jacqueline Ballman) (1965)
Verzamelde dichtbundels (1970)
Herinnering (1976)
Verzameld proza (1981)
Verzameld proza (ed. L. Pay) (1981)
From the Flemish of Gaston Burssens (vert. John Stevens Wade) (1982)
Dagboek Gaston Burssens (ed. L. Pay) (1988)
Dien avond en die rooze (1997)
Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965 (2005)

Werken in een editie van Gaston Burssens

Gedichten (1928)
Intermezzo (1929)
Krities proza (1929-1931)

Primaire teksten van Gaston Burssens elders in de dbnl

Gaston Burssens, Charles van Iersel, E. du Perron en Johan Theunisz, ‘Ingezonden Stukken’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Paul van Ostaijen en de kritiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Paul van Ostaijen als Vriend Herinneringen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Gaston Burssens, ‘Inleiding’ In: Brieven uit Miavoye (1932)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Zeven fabels’ In: Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Gewone herfst’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
Gaston Burssens, ‘Inleiding’ In: Gedichten (1935)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Elegie [nieuwe reeks]’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Posthume gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Postume gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 5 (1957-1958)
Gaston Burssens, ‘Familielid’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1998 (nrs. 81-84) (1998)
Gaston Burssens, ‘Gaston Burssens Vijf onbekende gedichten’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)

Secundaire literatuur over Gaston Burssens in de dbnl

Karel Jonckheere, ‘K. Jonckheere Open brief voor Gaston Burssens’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Burssens 1896-1965’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Paul de Wispelaere, ‘De groteske wereld en de wereld van de groteske’ In: Het Perzische tapijt (1966)
Bernard Kemp, Van In 't wonderjaer tot De verwondering (1969)
Hugues C. Pernath, ‘26-30 Sedert leven en dood’ In: Mijn tegenstem (1975)
Paul van Ostaijen, ‘Self-defence’, ‘Boerebedrog en realiteitzin’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Paul van Ostaijen, ‘Gaston Burssens’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Jan Schepens, ‘Tekstverwantschappen’ In: Yang. Jaargang 17 (1981)
René Beckers, ‘Een collage voor een star Gaston Burssens' ‘In memoriam Marilyn Monroe’ René Beckers’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 26 (1983)
Paul Hadermann, ‘De lyriek van Gaston Burssens in de jaren twintig door Paul Hadermann Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1984 (1984)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘C. De hoofdfiguren’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Marcel Wauters, ‘Marcel Wauters voor wijlen gaston burssens’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 138 (1993)
Gerrit Borgers, ‘X. terug in antwerpen, 1926-1927’, ‘1. Activiteiten en correspondentie in 1926’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘XI. in miavoye, 1927-1928’, ‘1. Correspondentie uit september en oktober 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘6. Kennismaking met Du Perron en Burssens’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Geert Buelens, ‘Geert Buelens De suggestie van het oosten Modernistische poëzie in het spoor van de Chinese klassieken’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Podium (6): het uiteengaan der wegen’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 5 Podium (5): grote dromen en een weerbarstige werkelijkheid’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Matthijs de Ridder, ‘Een romantische activist De vroege poëzie van Gaston Burssens ... [Matthijs de Ridder]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Henri-Floris Jespers, ‘De Laatste Gids (1930) ‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’ Marc. Eemans, Gaston Burssens en E. du Perron: De Laatste Gids, tijdschrift-in-spe ... [Henri-Floris Jespers]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Matthijs de Ridder, ‘[Nummer 4]’, ‘‘En je broeders, Li-tai-pe, de mensen knielen’ De Yadefluit van Gaston Burssens ... [Matthijs de Ridder]’ In: ZL. Jaargang 3 (2003-2004)
Henri-Floris Jespers, ‘Over de hokjesmentaliteit van de literatuur Henri-Floris Jespers’ In: Vlaanderen. Jaargang 53 (2004)
Erik Spinoy, ‘Boeken’, ‘Een brave zware jongen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)


Terug naar overzicht