auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Campert

geboren: 15 augustus 1902 te Spijkenisse
overleden: 12 januari 1943 te Neuengamme


Biografie(ën) over Jan Campert

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan Campert

Refreinen. Verzen, 1922
Verzen, 1925
Het Chineesche mysterie, 'n Ned. detectiveroman, 1932
Klokslag twaalf, 1933
Die in het donker..., 1934
Wier, 1935
Verwilderd landschap, 1936
Drie novellen, 1940
Het lied der achttien dooden, 1941
Slordig beheer, 1941
Sonnetten voor Cynara, 1942
Verzamelde gedichten (1922-1943), 1947
Die in het donker..., 1962 (9de druk)
Die in het donker..., 1962 (3de druk?)
Wier, 1962 (4de druk)
Klokslag twaalf, 1965 (3de druk)
Dat ik van binnen brand, 2004

Uitgaven van Jan Campert

Wie weet slaag ik in de dood, 1962
Het onontkoombaar lied, gedichten 1933-1942, 1985
De Cynara-sonnetten van Jan Campert, 1994

Primaire teksten van Jan Campert elders in de dbnl

Jan Campert, ‘Terzinen.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Jan Bruna, Jan Campert, Dirk Coster, J. Eigenhuis, Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Herman Teirlinck en Bernard Verhoeven, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 1 (1925)
Jan Campert, ‘Uit Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Campert, Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert: Het lied van den wijn’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert: Het gericht’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
Jan Campert, ‘Het verzonken eiland.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Campert, ‘Van achter de schermen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert / ‘Improvisation’’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert / Ochtend’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Jan Campert, ‘Uit Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Campert, ‘Holland door een vreemden bril Het wezen van land en volk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert:’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert:’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
Jan Campert, ‘Jan Campert Heillooze wandeling’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Jan Campert, ‘Jan Campert Lof van Walcheren’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Jan Campert, ‘Voorjaar’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
Jan Campert, ‘Starting all over again’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
Jan Campert, ‘Op een balcon’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
Anton van der Boom, Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Jan Campert en H.T. Colenbrander, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, E.J. Dijksterhuis, Johan Huizinga en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
J.N. Bakhuizen van den Brink, Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en B.M. Telders, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, ‘Rebel, mijn hart.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Campert, ‘De achttien dooden.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Campert, ‘Hollandsch lied.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)

Secundaire literatuur over Jan Campert in de dbnl

Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Menno ter Braak, Jan Greshoff en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Journaal van het tweede gezicht (1932-1934)’ In: Het tweede gezicht (1935)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre Dubois Rouw over Nederland’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Menno ter Braak, ‘De realistische bril’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Problemen der volkspoëzie’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Campert 1902-1943’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
H. Algra en A. Algra, ‘4. Het schrikbewind’ In: Dispereert niet. Deel 5 (1956)
Victor E. van Vriesland, ‘Jan Campert's eenvoud’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘Jan R. Th. Campert ‘Verzen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Salma Chen, ‘Salma Chen Geboorte en sterven van De Distelvinck’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 2 (1993)
P. Krug, ‘Dubbelportret (IX)’ In: Neerlandia. Jaargang 97 (1993)
Hans Renders, ‘[Nummer 2]’, ‘De ‘litteraire dagbladschrijver’ en de regionale krant Jan Campert in Haagse kringen ... [Hans Renders]’ In: ZL. Jaargang 3 (2003-2004)
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, ‘‘Het heeft geen beeld nagelaten’ Over de betekenis van de dichter Jan Campert ... [Gillis Dorleijn &Wiljan van den Akker]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)
Erica van Boven, ‘Een dichter die zich aan de roman bezondigt Jan Campert als romanschrijver ... [Erica van Boven]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)
Annette Portegies, ‘Slordig beheer kenmerkt Campert-biografie’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Menno ter Braak, ‘De profeet in zijn eigen land’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)


Terug naar overzicht