auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Campert

geboren: 15 augustus 1902 te Spijkenisse
overleden: 12 januari 1943 te Neuengamme


Biografie(ën) over Jan Campert

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan Campert

Refreinen. Verzen (1922)
Verzen (1925)
Het Chineesche mysterie, 'n Ned. detectiveroman (1932)
Klokslag twaalf (1933)
Die in het donker... (1934)
Wier (1935)
Verwilderd landschap (1936)
Drie novellen (1940)
Het lied der achttien dooden (1941)
Slordig beheer (1941)
Sonnetten voor Cynara (1942)
Verzamelde gedichten (1922-1943) (1947)
Die in het donker... (1962)
Die in het donker... (1962)
Wier (1962)
Klokslag twaalf (1965)
Dat ik van binnen brand (2004)

Uitgaven van Jan Campert

Wie weet slaag ik in de dood (1962)
Het onontkoombaar lied, gedichten 1933-1942 (1985)
De Cynara-sonnetten van Jan Campert (1994)

Primaire teksten van Jan Campert elders in de dbnl

Jan Campert, ‘Terzinen.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Jan Bruna, Jan Campert, Dirk Coster, J. Eigenhuis, Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Herman Teirlinck en Bernard Verhoeven, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 1 (1925)
Jan Campert, ‘Uit Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Jan Campert, Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert: Het lied van den wijn’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
Jan Campert, ‘Jan R.Th. Campert: Het gericht’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
Jan Campert, ‘Het verzonken eiland.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Jan Campert, ‘Van achter de schermen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Jan Campert, ‘Uit Vlaanderen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Jan Campert, ‘Holland door een vreemden bril Het wezen van land en volk’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Jan Campert, ‘Jan Campert Heillooze wandeling’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Jan Campert, ‘Jan Campert Lof van Walcheren’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Jan Campert, ‘Voorjaar’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
Jan Campert, ‘Starting all over again’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
Jan Campert, ‘Op een balcon’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
Anton van der Boom, Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Jan Campert en H.T. Colenbrander, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, E.J. Dijksterhuis, Johan Huizinga en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
J.N. Bakhuizen van den Brink, Jan Campert, E.J. Dijksterhuis en B.M. Telders, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, ‘Rebel, mijn hart.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Campert, ‘De achttien dooden.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Campert, ‘Hollandsch lied.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Jan Campert, ‘Remco Campert’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 36 (1993)

Secundaire literatuur over Jan Campert in de dbnl

Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Menno ter Braak, Jan Greshoff en E. du Perron, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, ‘Journaal van het tweede gezicht (1932-1934)’ In: Het tweede gezicht (1935)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre Dubois Rouw over Nederland’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Menno ter Braak, ‘De realistische bril’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Problemen der volkspoëzie’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Campert 1902-1943’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
H. Algra en A. Algra, ‘4. Het schrikbewind’ In: Dispereert niet. Deel 5 (1956)
Victor E. van Vriesland, ‘Jan Campert's eenvoud’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘Jan R. Th. Campert ‘Verzen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Salma Chen, ‘Salma Chen Geboorte en sterven van De Distelvinck’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 2 (1993)
P. Krug, ‘Dubbelportret (IX)’ In: Neerlandia. Jaargang 97 (1993)
Ron Elshout, ‘Leven en schrijven Over proza en poëzie van Remco CampertRon Elshout’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 36 (1993)
Hans Renders, ‘[Nummer 2]’, ‘De ‘litteraire dagbladschrijver’ en de regionale krant Jan Campert in Haagse kringen ... [Hans Renders]’ In: ZL. Jaargang 3 (2003-2004)
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, ‘‘Het heeft geen beeld nagelaten’ Over de betekenis van de dichter Jan Campert ... [Gillis Dorleijn &Wiljan van den Akker]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)
Erica van Boven, ‘Een dichter die zich aan de roman bezondigt Jan Campert als romanschrijver ... [Erica van Boven]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)
Annette Portegies, ‘Slordig beheer kenmerkt Campert-biografie’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Menno ter Braak, ‘De profeet in zijn eigen land’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)


Terug naar overzicht