auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg

geboren: 6 april 1808 te Groningen
overleden: 23 juli 1878 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg


Biografie(ën) over Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)

Werken van Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Eiland Boeroe, zijne Exploitatie en Halfoersche Instellingen, beschreven door T.J. Willer. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europesche Kolonisatie in Nederl.-Indië, door Jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg. Met eene Schets van Boeroe, volgens het origineel bij het Ministerie van Koloniën. Amsterdam, F. Muller. 1858. In gr. 8vo. 418 bl. f 4-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)


Terug naar overzicht