auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P.A. Daum

geboren: 3 augustus 1850 te Den Haag
overleden: 14 september 1898 te Laag-Soeren

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Maurits


Biografie(ën) over P.A. Daum

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (1924)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van P.A. Daum

Uit de suiker in de tabak, 1884
Goena-goena, 1887
Hoe hij Raad van Indië werd, 1888
Intimiteiten, 1888
De Van der Lindens c.s, 1889
L. van Velton-van der Linden, 1889
H. van Brakel, ing. B.O.W., 1890
Indische menschen in Holland, 1890
Nummer elf, 1890
'Ups' en 'Downs' in het Indische leven, 1892
Aboe Bakar, 1894
Goena-goena, 1936 (3de druk)
Uit de suiker in de tabak, 1963 (4de druk)
Indische menschen in Holland, 1980 (3de druk)
H. van Brakel, ing. B.O.W., 1982 (3de druk)
Ups en downs in het Indische leven, 1983 (7de druk)
Goena-goena, 1987 (12de druk)
'Ups' en 'Downs' in het Indische leven, 1988 (8ste druk)
Uit de suiker in de tabak, 2006 (?)

Uitgaven van P.A. Daum

H. van Brakel, ing. B.O.W., 1976
De Van der Linden's, 1978
Nummer elf, 1978 (3de druk)
Hoe hij Raad van Indië werd, 1978
Aboe Bakar, 1980
Verzamelde romans. Deel I, 1997
Verzamelde romans. Deel II, 1997
Verzamelde romans. Deel III, 1998

Secundaire literatuur over P.A. Daum in de dbnl

Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
Lodewijk van Deyssel, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Menno ter Braak, ‘De stille kracht’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Anton van Duinkerken, ‘II. Voortgezet naturalisme’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 9 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Daum 1850-1898’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Maurits 1849-1898’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Rob Nieuwenhuys, ‘Van oude boeken Oratio pro Daum R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Rob Nieuwenhuys, ‘X P.A. Daum’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Lodewijk van Deyssel, ‘Romans van Maurits ’ In: De scheldkritieken (1979)
Lodewijk van Deyssel, ‘Maurits ’ In: De scheldkritieken (1979)
Gerard Termorshuizen, ‘P.A. Daum als literair criticus Gerard Termorshuizen’ In: Indische Letteren. Jaargang 4 (1989)
Olf Praamstra, ‘Hoe uniek was P.A.Daum?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
Jacky van den Dikkenberg, ‘Van idealisme naar naturalisme naar idealisme?’ In: Vooys. Jaargang 9 (1990-1991)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
Gerard Termorshuizen, ‘Van hoer tot heldin Het nyai-motief in enkele romans van Pramoedya Ananta Toer en P.A. Daum Gerard Termorshuizen’ In: Indische Letteren. Jaargang 9 (1994)
Gerard Termorshuizen, ‘De Indische Navorscher Daum-drukken’ In: Indische Letteren. Jaargang 13 (1998)
Reinier Salverda, ‘Démasqué van Tempo doeloe De Indische romans van P.A. Daum’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 41 (1998)
E.M. Beekman, ‘11 P.A. Daum (1850-1898): de Nederlandse koloniale maatschappij en het Amerikaanse Zuiden’ In: Paradijzen van weleer (1998)
F.L. Bastet, ‘Frédéric Bastet Für Elise Een levenslustige weduwe bij Daum en Couperus’ In: De parelduiker. Jaargang 7 (2002)
Gerard Termorshuizen, ‘2 ‘Indië is ook in het litterarische eene melkkoe’ Indisch-Nederlandse letterkunde van de negentiende eeuw Gerard Termorshuizen’ In: Europa buitengaats (2 delen) (2002)
Petra Boudewijn, ‘Over donkere dochters, Indische dames en 'n blanke lelie De representatie van Indo-Europeanen in ‘Ups’ & ‘Downs’ in het Indische leven van P.A. Daum Petra Boudewijn’ In: Indische Letteren. Jaargang 25 (2010)
Freddy de Vree, Over Nederlands-Indië en koloniale literatuur. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (ca. 1978)

audiobestanden: waarin P.A. Daum ter sprake komtTerug naar overzicht