auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan G. Elburg

geboren: 30 november 1919 te Wemeldinge
overleden: 13 augustus 1992 te Amsterdam


Biografie(ën) over Jan G. Elburg

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1995 (1995)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan G. Elburg

Serenade voor Lena, 1943
De distelbloem, 1944
Klein t(er)reurspel, 1947
Door de nacht, 1948
Laag Tibet, 1952
Vijf 5tigers, 1954
De vlag van de werkelijkheid, 1956
Vijf 5tigers, 1956 (2de druk)
Hebben en zijn, 1959
Praatjeskijken, 1960
De gedachte mijn echo, 1964
Streep door de rekening, 1965
De quark en de grootsmurf, 1971
Gedichten 1950-1975, 1975
De kikkers van Potter, 1981
Iets van dat alles, 1982
Vroeger komt later, 1986
Geen letterheren, 1987
Haaks op de uitvlucht, 1988
Winter lijkt het wel, 1988
Gedichten 1950-1975, 2006

Uitgaven van Jan G. Elburg

Iets van dat alles: een keuze uit de gedichten, 1982

Primaire teksten van Jan G. Elburg elders in de dbnl

Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Ik...’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg’ In: Atonaal (1951)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Journaal over 25 dagen’ In: De Gids. Jaargang 115 (1952)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Zomer’ In: De Gids. Jaargang 115 (1952)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Niets doen natuurlijk’ In: De Gids. Jaargang 115 (1952)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Liefste omdat de winter een kwaad seizoen is’ In: De Gids. Jaargang 115 (1952)
Jan G. Elburg, ‘Jang. Elburg Een groen groen land zagen wij’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Astarte’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
J. Bernlef, Ad den Besten, Piet Calis, Jan G. Elburg, Karel Jonckheere, Paul Rodenko, Gabriël Smit, Victor E. van Vriesland en Jan Walravens, ‘Terugblik en perspectief Enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Bretagne, eind april’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Jan G. Elburg, ‘[Nummer 11]’, ‘Jan G. Elburg Vier gedichten uit streep door de rekening’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg 30-11-1919’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg | Steunpunten van een gedicht in aanbouw’ In: Raster. Jaargang 2 (1968-1969)
Jan G. Elburg, ‘jan g. elburg drie ardeense gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 18 (1970-1971)
Jan G. Elburg, ‘jan gommert elburg als we nou eerlijk zijn’ In: Maatstaf. Jaargang 18 (1970-1971)
Jan G. Elburg, ‘cursief’, ‘o vadertaal wat zijt gij vuil/gore opmerkingen van jan gommert elburg’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Jan G. Elburg, ‘cursief’, ‘jan gommert elburg / toch nog een morsig schip - opgeruimde kanttekeningen’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Jan G. Elburg, ‘jan g. elburg muizikaal intermezzo’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Jan G. Elburg en Sybren Polet, ‘Sybren Polet Johannes X in Bejaardentehuis’, ‘Jan G. Elburg Waterval van Coo’ In: Raster. Jaargang 6 (1972-1973)
Jan G. Elburg, Raster. Jaargang 6 (1972-1973)
Jan G. Elburg, ‘Jan Elburg Drie gedichten’ In: De Gids. Jaargang 136 (1973)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Huiselijk leven’ In: Maatstaf. Jaargang 22 (1974)
Ahasverus van den Berg, J. Bernlef, Paul Biegel, Lodewijk de Boer, Ben Borgart, Willem Brakman, Boudewijn Büch, Andreas Burnier, Tom van Deel, Jan Donkers, Jan G. Elburg, Karel Eykman, Louis Ferron, Harriët Freezer, Rudolf Geel, Kees Holierhoek, J.W. Holsbergen, Jan Kal, Frans Kellendonk, Mensje van Keulen, Jan J. Klant, Dirk Ayelt Kooiman, Anton Korteweg, Alfred Kossmann, Rudy Kousbroek, Hilbert Kuik, Guus Luijters, Lidy van Marissing, Nicolaas Matsier, Ivo Michiels, Cees Nooteboom, Aad Nuis, Willem Jan Otten, Henk Romijn Meijer, Leo Ross, Sal Santen, Bert Schierbeek, Jan Siebelink, Igor Streepjes, Hans Tentije, Marten Toonder, Willem van Toorn, Bob den Uyl, M. Vasalis, Adriaan van der Veen, Adriaan Venema, J.B. Verreyt, Judicus Verstegen, Theun de Vries, Joop Waasdorp en Willem Wilmink, ‘Nog meer schrijvers tekenen zichzelf’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Zijnzoon kleinzoon / Op het plein voor Terminus’ In: De Gids. Jaargang 145 (1982)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Over de klinkletters’ In: De Gids. Jaargang 147 (1984)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Over de overeenstemming tussen de Schotse en Friese talen’ In: De Gids. Jaargang 147 (1984)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Ma foi la guerre’ In: De Gids. Jaargang 148 (1985)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Kijkruimte/tijd’ In: De Gids. Jaargang 149 (1986)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Geen letterheren (2) Uit de voorgeschiedenis van de Nederlandse literaire beweging der Vijftigers: de jaren 1948 en 1949’ In: De Gids. Jaargang 149 (1986)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Geen letterheren (1) Uit de voorgeschiedenis van de Nederlandse literaire beweging der Vijftigers: de jaren 1948 en 1949’ In: De Gids. Jaargang 149 (1986)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Geen letterheren (3)’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
Jan G. Elburg, ‘Jan G. Elburg Hoewel zo'n jongen naar een meigroen meisje niet mooi maar op zijn vingers fluit’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)

Secundaire literatuur over Jan G. Elburg in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Rengertsz 1919-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Elburg 1919-1992’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
H. Algra en A. Algra, ‘3. Patriotten en prinsgezinden’ In: Dispereert niet. Deel 3 (1956)
Paul Rodenko, ‘29 Een wereld van brood en mensen (Kouwenaar; Elburg)’ In: De sprong van Münchhausen (1959)
Piet Calis, Sybren Polet en Hans Sleutelaar, ‘Reacties op de poëzie-enquête’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Joke Kool-Smit, H.L. Mulder en Aad Nuis, ‘Hollandse nieuwe’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
J. Bernlef, Edmond Campers, S.R. de Groot en K. Schippers, ‘Correspondentie’, ‘[Commentaar]’, ‘[Commentaar (vervolg)]’ In: De Gids. Jaargang 128 (1965)
C.B. Vaandrager, ‘118’ In: De reus van Rotterdam (1971)
R.L.K. Fokkema, ‘R.L.K. Fokkema De poëzie-conceptie van Jan G. Elburg’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
R.L.K. Fokkema, ‘III De experimentele dichters’ In: Het komplot der Vijftigers (1979)
R.L.K. Fokkema, 'Atonaal als brandpunt van de vernieuwing' (1979)
Willem M. Roggeman, ‘Jan G. Elburg’ In: Beroepsgeheim 3 (1980)
Theo Hermans, ‘Werkelijkheid kent grens noch schaarste. Kroniek van de poëzie Theo Hermans’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1983 (1983)
Peter de Boer en Rob Schouten, ‘[Nummer 6/7]’, ‘Elf vragen aan achttien dichters en poëziecritici’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
Wiel Kusters, ‘Jan G. Elburg 1919’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Parade der Profeten: een ‘prille stroom van jonge kracht’’ In: Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945 (1989)
Siem Bakker, ‘Siem Bakker ‘Ik wou nou koud water branden’ Een bewaard gebleven gesprek met Jan G. Elburg’ In: De Gids. Jaargang 155 (1992)
Erik Slagter, ‘Erik Slagter Jan G. Elburg 1919-1992’, ‘[Nummer 12]’ In: De Gids. Jaargang 155 (1992)
Ton Anbeek, ‘‘Niet het moment voor experimenten’ De twee gezichten van de jaren vijftig’ In: Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (1997)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 1 Het Woord (1) en ‘het rijk der betovering’’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 2 Het Woord (2 en 3): het visioen van een nieuwe poëzie’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Frans Ruiter, ‘17 Het literaire leven’ In: 1950. Welvaart in zwart-wit (2000)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 1 Reflex en Cobra: ‘er is een lyriek die wij afschaffen’’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Marije Groos, ‘Marije Groos Een hard en waakzaam woord’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Ischa Meijer, ‘Jan Elburg’ In: De interviewer en de schrijvers (2003)

Websites over Jan G. Elburg

http://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/elburgjan1919.htm
http://boeken.vpro.nl/personen/22543502/


Terug naar overzicht