auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Robert Fruin

geboren: 14 november 1823 te Rotterdam
overleden: 29 januari 1899 te Leiden


Biografie(ën) over Robert Fruin

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1900 (1900)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 (1927)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Robert Fruin

Het voorspel van de 80-jarige oorlog, ?
Het voorspel van de 80-jarige oorlog (alleen scans beschikbaar) , ? (2de druk)
De Tachtigjarige oorlog. Historische opstellen, ca. 1857
Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1857-1858
Repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen (alleen scans beschikbaar) , 1863
De Tachtigjarige oorlog. Historische opstellen, 1899 (7de druk)
Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1899 (7de druk)
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (alleen scans beschikbaar) , 1901
De leenregisters van bewesten Schelde 1470-1535 (alleen scans beschikbaar) , 1911

Uitgaven van Robert Fruin

De tijd van De Witt en Willem III (alleen scans beschikbaar) , 1929
De tijd van De Witt en Willem III (alleen scans beschikbaar) , 1929

Primaire teksten van Robert Fruin elders in de dbnl

Robert Fruin, ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
Robert Fruin, ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
Robert Fruin en Nicolas Charles Sieburgh, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
Robert Fruin, ‘Het voorspel van den Tachtigjarigen oorlog.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
Robert Fruin, ‘Het voorspel van den Tachtigjarigen oorlog.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Robert Fruin, ‘Het voorspel van den Tachtigjarigen oorlog.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Robert Fruin, ‘[Toespraak van de Voorzitter, R. Fruin]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1861 (1861)
Robert Fruin, Abraham Kuenen en Otto van Rees, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Robert Fruin, ‘Motley's geschiedenis der Vereenigde Nederlanden.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Robert Fruin, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Robert Fruin, ‘Motley's geschiedenis der Vereenigde Nederlanden.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Robert Fruin, ‘[Toespraak van de voorzitter, R. Fruin]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1862 (1862)
Robert Fruin, ‘XI.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1862 (1862)
Pieter Rutger Feith, Robert Fruin en Thomas Kroon JHz., ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
Robert Fruin, ‘IX.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1863 (1863)
Robert Fruin, ‘[Toespraak van de voorzitter, R. Fruin]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1863 (1863)
R.P.A. Dozy, Robert Fruin en P.J. Veth, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
Robert Fruin, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
Robert Fruin, ‘Het aandeel van den raadpensionaris de Witt aan het Interest van Holland van Pieter de la Court.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
Robert Fruin, ‘De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
Robert Fruin, ‘De Gorcumsche martelaren.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
Robert Fruin, ‘Nederlands rechten en verplichtingen ten opzichte van Indië.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
J.T. Buys, Robert Fruin, P.J. Veth en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
Robert Fruin, ‘De jeugd van Louise Henriette d'Orange.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
Robert Fruin, ‘Het geloof aan wonderen.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
Robert Fruin en Eelco Verwijs, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
Robert Fruin, ‘VIII. Korte autobiographie van Mr. Floris Oem van Wijngaerden. Door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1866 (1866)
Robert Fruin, ‘VII. Memoriën van Hugo de Groot. Door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1866 (1866)
Robert Fruin en Willem Johannes Franciscus Nuyens, ‘De Nederlandsche beroerten in de XVIde eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Robert Fruin, ‘De jongelingsjaren van Gijsbert Karel van Hogendorp.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Robert Fruin, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp en de omwenteling van 1787.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Robert Fruin, Johan Gram, P.J. Veth en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Robert Fruin, ‘De schuld van Willem III en zijn vrienden aan den moord der gebroeders de Witt.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Pieter Rutger Feith, Robert Fruin, W.C.D. Olivier en W.N. du Rieu, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Robert Fruin, ‘IV. Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde. Door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1867 (1867)
Robert Fruin, ‘Mededeelingen gedaan in de vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1866-1867.’, ‘I. De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot bijbelvertaler. Door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1867 (1867)
Robert Fruin, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp in November 1813.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Robert Fruin, ‘Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Robert Fruin, ‘Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Robert Fruin, L.A.J.W. baron Sloet van de Beele en P.J. Veth, ‘VII.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (1868)
Robert Fruin, Michiel Johannes de Goeje en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘Uit het dagboek van een Oud-Hollander.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘Een proeve van historische critiek.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘De quaestie der kiesdistricten.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘II. Over de oude huldigingsplaatsen van Holland. Door R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1869 (1869)
Robert Fruin, ‘Galilei en de onfeilbare Kerk.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
Robert Fruin, ‘Mededeelingen gedaan in de vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1871-1872.’, ‘I. Meursius' Geschiedenis van het bestand, door R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1872 (1872)
Robert Fruin, ‘Een Hollandsche stad in de Middeneeuwen.’ In: De Gids. Jaargang 37 (1873)
Robert Fruin, ‘II. Twee brieven van Charles de Boisot (waarschijnlijk aan den Graaf van Leicester.) medegedeeld door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1873 (1873)
Robert Fruin, Balthazar Heldring, D. Huizinga, Henri Ernest Moltzer en P.J. Veth, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
Robert Fruin, ‘Uit de nagelaten papieren van Van de Spiegel.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
Robert Fruin, ‘[Toespraak van de voorzitter, R. Fruin]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1876 (1876)
Robert Fruin, ‘II. Magdalena Moons en haar verhouding tot Valdes. door R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1879 (1879)
Robert Fruin, ‘[Toespraak van de voorzitter, R. Fruin]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1882 (1882)
Robert Fruin, ‘De oude verhalen van den moord van prins Willem I.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
Robert Fruin, ‘Leopold von Ranke op zijn negentigsten verjaardag.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
Robert Fruin, ‘De rechtsbronnen der stad Utrecht.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
Robert Fruin, ‘Bakhuizen van den Brink.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
J.G.R. Acquoy, S.J. Fockema Andreae, Robert Fruin, Pieter Lodewijk Muller, Willem Pleyte en J.J. van Toorenenbergen, ‘Bijlagen tot het verslag der ‘Historische commissie’ over 1885-1886.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886 (1886)
Joris de Bye en Robert Fruin, ‘Gedenkschrift van Joris de Bye, betreffende het bewind van Oldenbarnevelt, Medegedeeld door Prof. R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 11 (1888)
Robert Fruin, ‘Levensbericht van L. Ph. C. van den Bergh.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1888 (1888)
Robert Fruin, ‘Het woord Vorsche, in de Groote Keur van Zeeland.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 8 (1888)
Robert Fruin, ‘Nog iets over Custinge, naar aanleiding van het opstel van prof. Verdam, in de vorige aflevering geplaatst.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 8 (1888)
Robert Fruin, ‘Mainz of Haarlem.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
Robert Fruin, ‘Prins Willem III in zijn verhouding tot Engeland.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Robert Fruin, ‘Prins Willem III in zijn verhouding tot Engeland.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Robert Fruin, ‘Prins Willem III. in zijn verhouding tot Engeland.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Robert Fruin, ‘Prins Willem III in zijn verhouding tot Engeland.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
J.G.R. Acquoy, Charles M. Dozy, Robert Fruin, Pieter Lodewijk Muller en Willem Pleyte, ‘Opstellen, behoorende bij het verslag der ‘Historische commissie’ over 1888-1889.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889 (1889)
Robert Fruin, ‘Een nieuwe mededinger van Gutenberg.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
J.G.R. Acquoy, Robert Fruin, Willem Pleyte en W.N. du Rieu, ‘Mededeelingen, Behoorende bij het verslag der ‘Historische Commissie’ over 1889-1890.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890 (1890)
Robert Fruin, ‘Hool, heul.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 9 (1890)
Robert Fruin, ‘Verklaring van een plaats in de rijmkroniek van Jan van Heelu: vs. 2855.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 10 (1891)
Robert Fruin, ‘Naschrift, in te voegen op blz. 125.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 13 (1892)
Robert Fruin, ‘Naschrift, in te voegen op blz. 125.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 13 (1892)
Robert Fruin, ‘Naschrift, in te voegen op blz. 125.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 13 (1892)
Robert Fruin en Joachim Hopper(u)s, ‘Een nog onuitgegeven vervolg op het Recueil de Hopperus.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 13 (1892)
Robert Fruin, ‘Alva's bril.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11 (1892)
Robert Fruin, ‘Over cliven en clawen in onze oude rechtstaal.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11 (1892)
Robert Fruin en Willem Lodewijk van Helten, ‘Clawen en Clawenden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11 (1892)
Robert Fruin, ‘De wederopluiking van het Katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
Robert Fruin, ‘De wederopluiking van het Katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
Robert Fruin en Willem Pleyte, ‘Bijlage V.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894 (1894)
Robert Fruin, ‘Naschrift op twee vroegere uitgaven, Medegedeeld door R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 16 (1895)
Robert Fruin, ‘Naschrift op twee vroegere uitgaven, Medegedeeld door R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 16 (1895)
Jacob Buyck en Robert Fruin, ‘Aanteekeningen van pastoor Jacob Buyck, over de stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het ‘geus worden’ der stad. Medegedeeld door Dr. R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 16 (1895)
Robert Fruin, ‘Een proeve van averechtsche geschiedschrijving’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
Robert Fruin, ‘Over het woord haagpreek.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
Robert Fruin en Simon van Leeuwen, ‘Een gedeelte van Simon van Leeuwen's Bedenckingen over de stadthouderlijcke magt omtrent de verkiezinge van de magistraten in de Steden van Holland, tot noodige verclaringe van veele saeken, de politie en bijsonderlijck de regeringe van de steden betreffende, Uitgegeven door R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 18 (1897)
Robert Fruin, ‘Prins Willem I in het jaar 1570. Naar nieuwe bescheiden.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Robert Fruin, ‘Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven en haar slachtoffer.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Robert Fruin, ‘De uitvinder der boekdrukkunst nog eens op het tapijt.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Robert Fruin, ‘Mededeelingen behoorende bij het verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897 (1897)
Robert Fruin, ‘Herinnering aan Marnix van Sint Aldegonde.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
P.J. Blok, Charles M. Dozy, Robert Fruin, G.J.W. Koolemans Beijnen en Albartus Telting, ‘Mededeelingen behoorende bij het verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1898 (1898)
Robert Fruin, ‘Servitia, tienden en exemtiegelden, opgebracht door de O.L. Vrouwen-abdij te Middelburg, Medegedeeld door R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 22 (1901)
P.J. Blok, Robert Fruin en Matthias de Vries, ‘Redevoeringen van Fruin en De Vries gehouden bij de opening hunner colleges in september 1860.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901 (1901)
J.G.R. Acquoy, Robert Fruin, W.L. de Vreese en Matthias de Vries, ‘Levensbericht van Theodorus Jacobus Ignatius Arnold.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)
Christoffel Annart, J. Barentsen van Graes, Pieter Boreel, R. Broersma, J. Buysero, A. Buysero, Dirck Buysero, Nicolaes Cau, Dominicus Clouck, G. Colve, A. Cuninghame, Cornelis Danckers, M. Drywegen, Mattheus Eversdijck, Adr. Eversdijk, Robert Fruin, David Gideons, Cornelis Groen, Jacob de Haese, Adriaan Hofferus, Cornelis Hubrechtsen, G. Ingels, A. Karreman, Adriaen Kempe, Johannes Kien, Johan Kien, J. Maertens, Johan de Mauregnault, Gaspar de Mauregnault, Pieter Meuninx, Jan de Moor, Pieter Naelhout, Pieter de Neef, G.C. van der Nisse, Matthaeus van Oostee, Adriaan van Oostee, C. van der Pere de Souburg, Jo. Petri, A. Renny, P. van Reygersbergh, Johan Rontvis, B. Somer, Nicolaes Sommerzee, Joh. van Strazeel, Corn. van Sunder, Leenard Thijssen, B. Verselewel, Pieter de Vos, Adolph van Westerwijk, Andries van de Wielen, G. Ysebree en A. Ysebree, ‘Correspondentiën in steden van Zeeland, Medegedeeld door Dr. R. Broersma en Mr. R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 23 (1902)
Pieter Boddaert, Corn. Boone, P.D. van Campen, Wilhem van Citters, Johannes Cocquelle, Robert Fruin, Johannes Cornelis Lampsins, J.C. Mathias, Dignus Nollens, J.G. Schorer, Emmery van Watervliet en David van der Wisse, ‘Correspondentiën te Middelburg en te Goes. Medegedeeld door Mr. R. Fruin.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 26 (1905)
John Bake, F.W.B. van Bell, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Willem Gerard Brill, W.G.C. Byvanck, Thomas Anthony Fruin, Robert Fruin, Jacobus Antonie Fruin, R. Frui Th. Az., J.H. Gebhard, J.N. van Hall, Daniël Hartevelt, J. van Heijst, G. van der Hoeven, W.J.A. Jonckbloet, Ernst Julius Kiehl, Willem Jan Knoop, Abraham Kuyper, H.W. van der Mey, R.P.J. Tutein Nolthenius, C.W. Opzoomer, E.J. Potgieter, H.P.G. Quack, Alexander Frederik de Savornin Lohman, Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff, W. Siewertsz van Reesema, Jérome Alexandre Sillem, S. Vissering, Hendrik Vollenhoven en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Robert Fruin in brieven en andere stukken medegedeeld door J. van Heijst’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)
Robert Fruin, J. van Heijst en Th.J. Meijer, ‘Robert Fruins rede ‘Onze tijd vergeleken met dien der Sophisten’ (1849) medegedeeld door J. van Heijst en Th.J. Meijer’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 79 (1965)

Secundaire literatuur over Robert Fruin in de dbnl

Jan Heemskerk Bzn., ‘Het anti-revolutionaire staatsregt in Nederland.’ In: De Gids. Jaargang 17 (1853)
Jan Heemskerk Bzn., ‘Het anti-revolutionaire staatsregt in Nederland.’ In: De Gids. Jaargang 17 (1853)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Anti-revolutionaire Staatsregt van Mr. G. Groen van Prinsterer ontvouwd en beoordeeld door Dr. R. Fruin. Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard en Comp. 1853. In gr. 8vo. 108 bl. f 1-: De Anti-revolutionaire Bezwaren van Mr. Groen van Prinsterer tegen onzen Staat en onze Maatschappij, overwogen door Dr. R. Fruin. Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard en Comp. 1854. In gr. 8vo. 96 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Marinus Lodewijk van Deventer, ‘Het tijdperk van Oldenbarnevelt.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De onpartijdigheid van den geschiedschrijver. Redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool van Leiden, den 1 Junij 1860, uitgesproken door Dr. R. Fruin. Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard & Comp. 52 bl. Prijs ƒ 0,60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1861 (1861)
Lodewijk Mulder, ‘De beoordeeling der uitgave van het journaal van Anthony Duyck, in de ‘Gids’ (Junij 1862).’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
D.J. Coster en P.A. Tiele, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
S. Vissering, ‘Een dubbelzinnige triomf.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
W.P. Sautijn Kluit, ‘Bibliographische album.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Willem Johannes Franciscus Nuyens, ‘De Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten der XVIe Eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd. Andwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. Van Vloten en Dr M. Van Deventer, door Dr W.J.F. Nuyens.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
Robert Fruin, Michiel Johannes de Goeje en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Cornelis Johannes van Bemmel Suijck, Gualtherus Jacob Dozy, C. Duymaer van Twist, Willem Theodorus van Griethuysen, W.C. van Manen en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1870 (1870)
Pieter Nicolaas Muller, ‘De slag bij Saint Denis en de vrede van Nijmegen.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Nederlandsche tijdschriften in 1878.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 10 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘R. Fruin. 1860 - 1885.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
H.J. Polak, ‘Cobet's briefwisseling.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
Samuel Muller Fzn., ‘Robert Fruin.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
Ch.M. van Deventer, M.C.L. Lotsij en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 1 (1894-1895)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. IV. (Vervolg.) De eerste tijd van het professoraat.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. (1823-1899.)’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. II. Intrede als hoogleeraar.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. III. De eerste tijd van het professoraat.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. IV. De latere jaren van het professoraat.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Louis D. Petit, ‘Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1900 (1900)
P.J. Blok, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Onze Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 1 (1901)
Joh. H. Been en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 7 (1901)
Samuel Muller Fzn., ‘Fruin-studiën door Mr. S. Muller fz.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 7 (1901)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘Kleine meedelingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 13 (1903)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
Louis Auguste Augustin d' Affry en C.H.Th. Bussemaker, ‘Uittreksels uit de brieven van D'Affry aan de Fransche regeering, (December 1755-Mei 1762) uit de papieren van R. Fruin Medegedeeld Door Dr. Th. Bussemaker.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 27 (1906)
G.F. Haspels, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 6 (1906)
F.Th. Schonken, ‘Hoofdstuk VII. Terugblik.’ In: De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen (1914)
Jules Persyn, ‘CXIV. Ter gedachtenis van mr. R. Fruin.’ In: Dr. Schaepman. Deel 2 (1916)
Albert Verwey, ‘Robert Fruin’ In: Proza. Deel I (1921)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Dr. R. Fruin. †’ In: Neerlandia. Jaargang 26 (1922)
Albert Verwey, ‘De afscheidsrede van prof. Fruin’ In: Proza. Deel VIII (1923)
G.F. Haspels, ‘Onze leestafel.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1929 (1929)
H.T. Colenbrander, ‘Uit het gidsarchief’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
H.T. Colenbrander, ‘Beredeneerde lijst van Gidsredacteuren 1837-1936’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
Ivo Schöffer, Ons tweede tijdvak (1962)
John Bake, F.W.B. van Bell, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Willem Gerard Brill, W.G.C. Byvanck, Thomas Anthony Fruin, Robert Fruin, Jacobus Antonie Fruin, R. Frui Th. Az., J.H. Gebhard, J.N. van Hall, Daniël Hartevelt, J. van Heijst, G. van der Hoeven, W.J.A. Jonckbloet, Ernst Julius Kiehl, Willem Jan Knoop, Abraham Kuyper, H.W. van der Mey, R.P.J. Tutein Nolthenius, C.W. Opzoomer, E.J. Potgieter, H.P.G. Quack, Alexander Frederik de Savornin Lohman, Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff, W. Siewertsz van Reesema, Jérome Alexandre Sillem, S. Vissering, Hendrik Vollenhoven en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Robert Fruin in brieven en andere stukken medegedeeld door J. van Heijst’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)
L. van Buyten, J.A. van Dorsten, H.W. von der Dunk, Werner Hahlweg, J.A. van Houtte, J. IJsewijn, O.J. de Jong, Gerrit Jan de Jongh, Jan Roegiers en P.J.H. Vermeeren, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, ‘Robert Fruin en Rachel - Een misverstand D. de Roo van Alderwerelt’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 91 (1976)
H.L. Wesseling, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1987 (1987)
Jo Tollebeek, De toga van Fruin (1990)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 21 Van koloniale politiek naar imperialisme’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 15 De ‘ideeën, die de eeuw bewegen’: de boodschap van de geschiedenis’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 20 Nationalisme en cultureel onbehagen’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)


Terug naar overzicht