auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas

geboren: 14 november 1784 te Utrecht
overleden: 3 november 1857 te Utrecht


Biografie(ën) over Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1858 (1858)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)

Werken van Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas elders in de dbnl

Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas, ‘Levensberigt van Jan Lodewijk Willem Baron de Geer van Jutphaas. Overleden den 3 november 1857 te Utrecht. Uit eigen aanteekeningen des overledenen.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1858 (1858)

Secundaire literatuur over Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Diatribe in Politices Platonicae principia, quam, Praeside V. cl. P.G. van Heusde, ad publicam disceptationem proponit Auctor J.L.G. de Geer. Traj. ad Rhen. 1810. Ex officinis O.I. van Paddenburg et J. van Schoonhoven. 8vo. form. maj. pp. XVI, 191.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Plantarum Belgii Confoederati indigenarum specilegium alterum, quo Gorteri Flora VII Provinciarum amplificatur et illustratur, auctore J.L.G. de Geer, J.U.D. &c. Trajecti apud J. Altheer, oct. maj. pp. 59. f :-11-: Dat is: Nalezing van in de Vereenigde Nederlanden inheemsche Planten, ter vermeerdering en opheldering der Flora van de VII Provincien van De Gorter.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1815 (1815)


Terug naar overzicht