auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas

geboren: 12 december 1816 te Utrecht
overleden: 4 augustus 1903 te Utrecht


Biografie(ën) over Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)

Werken van Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas

(geen titels beschikbaar)


Werken in een editie van Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas

Korte kroniek van Brabant (lange versie) (1862)
De Saksenspiegel in Nederland (1888)

Primaire teksten van Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas elders in de dbnl

Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, ‘Levensberigt van Dr. Herman Hendrik Kemink.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1862 (1862)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, ‘Levensschets van Jan Gerrit Hulleman.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1863 (1863)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, Adriaan Huet, Victor de Stuers en N.J. den Tex, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 37 (1873)
Willem Degenhardt, Johan Hendrik Gallée, Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, Marie Henriëtte Koorders-Boeke en P.A. Tiele, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 39 (1875)
Willem Hendrik de Beaufort, Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, Balthazar Heldring, Johan Hermann Christian Heyse, C.C. Huysmans, V.A. Julius en A.C. Vreede, ‘Bibliographisch Album.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, ‘Levensbericht van Dr. P.J. Vermeulen.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1879 (1879)
Anthony Beaujon, Philippus van Blom, S.J. Fockema Andreae, Johan Hendrik Gallée, C.C. Geertsema, Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, J. 't Hart, Johan Hermann Christian Heyse, J. van Loenen Martinet en Allard Pierson, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas, ‘Amos Comenius.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1893.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 15 (1894)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1894.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 16 (1895)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Bijlage D. Bepalingen over het uitgeven van handschriften, betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 17 (1896)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het Bestuur over het dienstjaar 1895.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 17 (1896)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het Bestuur over het dienstjaar 1896.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 18 (1897)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1897.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 19 (1898)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1898.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 20 (1899)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1899.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 21 (1900)
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas en Samuel Muller Fzn., ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1900.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 22 (1901)

Secundaire literatuur over Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Boekbeschouwing.’, ‘Commentatio de Cantico Mosis, quod legitur Exodi Cap. XV. Scripsit Barth. Jac. Lintelo de Geer, Phil. Theor. Mag. Litt. Doct. Traj. ad Rhen. apud Kemink et Fil. 1841. Form. oct. maj. 112 pag. f 1-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Schriften der kleine Profeten, overgezet en verklaard. Iste Stuk. De Profetiën van Joël, Amos en Obadja. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon, 1843. In gr. 4to. 95 bl. f 1-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De strijd der Friezen en Franken. Eene Voorlezing door Jhr. Mr. B.J.L. de Geer. Uitgegeven door het historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1850. In gr. 8vo. 43 bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
Johan Hermann Christian Heyse, Marie Henriëtte Koorders-Boeke en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)


Terug naar overzicht