auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Jacob de Geer van Oudegein

geboren: 5 maart 1820 te Utrecht
overleden: 25 februari 1911


Biografie(ën) over Jan Jacob de Geer van Oudegein

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1911 (1911)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9 (1933)

Werken van Jan Jacob de Geer van Oudegein

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Jan Jacob de Geer van Oudegein elders in de dbnl

Jan Jacob de Geer van Oudegein, ‘Het voormalige klooster der Zakbroeders binnen Utrecht. Medegedeeld door Jhr. J.J. de Geer van Oudegein.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 1 (1877)
Jan Jacob de Geer van Oudegein, ‘Iets over de oudste Heeren van Beverwaard onder Werkhoven. Medegedeeid door Jhr. J.J. de Geer van Oudegein.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 1 (1877)
Jan Jacob de Geer van Oudegein, ‘Een Morgennevel. Dor Jhr. Mr. D.J. de Geer.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 3 (1903)


Terug naar overzicht