auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
H.A. Enno van Gelder

geboren: 7 oktober 1889 te Gouda
overleden: 11 mei 1973 te Den Haag


Biografie(ën) over H.A. Enno van Gelder

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1976 (1976)

Werken van H.A. Enno van Gelder

Humanisme en renaissance, 1948
Nederlandse Staten en het Engelse Parlement in verzet tegen vorstenmacht en gevestigde kerk, 1960
De barok, 1965

Primaire teksten van H.A. Enno van Gelder elders in de dbnl

H.A. Enno van Gelder, ‘Traditie, rationalisme en individualisme, Argumentatie in de 17e eeuw. Door Dr. H.A. Enno van Gelder.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 19 (1919)
H.A. Enno van Gelder, ‘Het ineenschakelingsrapport en de voorbereiding tot hogere studie.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
H.A. Enno van Gelder en C.P. Hooft, ‘Enkele aantekeningen van Corn. Pieterszn. Hooft omtrent de staten van oorlog van 1601 en 1602, Medegedeeld door Dr. H.A. Enno van Gelder.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 46 (1925)
H.A. Enno van Gelder, ‘Bijlage II. Voordracht van Dr. H.E. van Gelder.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1929 (1929)
H.A. Enno van Gelder, ‘Het streven van prins Willem van Oranje 1568-1572’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
H.A. Enno van Gelder, ‘Bailleul, Bronkhorst, Brederode’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
H.A. Enno van Gelder, ‘Bailleul, Bronkhorst, Brederode’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
H.A. Enno van Gelder, ‘Ratio artis perditrix Door Dr H.A. Enno van Gelder’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936 (1936)
H.A. Enno van Gelder, ‘Jacob Burckhardts denkbeelden over geschiedenis en kunst’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
H.A. Enno van Gelder, ‘Jacob Burckhardts denkbeelden over geschiedenis en kunst’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
H.A. Enno van Gelder, ‘Antwoord.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 64 (1943)
H.A. Enno van Gelder, ‘Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel (Gouda, 6 Januari 1897-Haarlem, 9 December 1944)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950-1951)
H.A. Enno van Gelder, ‘H.A. Enno van Gelder Instinct en rede in de kunstontwikkeling’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
H.A. Enno van Gelder, ‘H.A. Enno van Gelder Erasmus en Luther’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
H.A. Enno van Gelder, ‘H.A. Enno van Gelder Een humanist voor honderd jaar’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
H.A. Enno van Gelder, ‘H.A. Enno van Gelder Een humanist voor honderd jaar’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
W.J.C. Buitendijk, H.A. Enno van Gelder, C. Kruyskamp en R. Lievens, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 80 (1964)
H.A. Enno van Gelder, ‘Over de grens Inclinati à Ragazzi’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
H.A. Enno van Gelder, ‘Over de grens Indische huizen’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
H.A. Enno van Gelder, ‘Over de grens Geen gesprek op de Drachenfels’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)

Secundaire literatuur over H.A. Enno van Gelder in de dbnl

Jan Koopmans, ‘Het oud-libertinisme Door J. Koopmans’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
P.L. van Eck jr., ‘Van een oud Amsterdamsch regent’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 18 (1919)
H. van Alfen, ‘Memorie aangaande de vervolguitgave der Correspondance Francaise de Marguerite d'Autriche’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 64 (1943)
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, ‘De uitgave der Correspondance de Marguerite de Parme.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 64 (1943)
J.N. Bakhuizen van den Brink, W.Ph. Coolhaas, E.J. Dijksterhuis, Sybrandus Johannes Fockema Andreae en A.N. Molenaar, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 108 (1944-1945)
Jan Barents, Th.J.G. Locher en H. van de Waal, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 113 (1950)
J.C.A. Fetter, Emmy van Lokhorst en Jan Sebastian Rabie, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Johann Damiaan Degreef en Lode Roose, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 4 (1960)
C.B. van Haeringen, F. Ketner, S.J. Lenselink, W.A.P. Smit en Th. Weevers, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 53 (1960)
R.F. Beerling, H.P.H. Jansen en C.F.P. Stutterheim, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 124 (1961)
G.W.B. Borrie, I.J. Brugmans, L. Brummel, L. van Buyten, Jan Craeybeckx, J. Everaert, H.P.H. Jansen, Pierre Jeannin, E.H. Kossmann, A.F. Mellink, J.J. Poelhekke, Chris Vandenbroeke, T.J. Veen, W.M. Zappey en Hajo Zwager, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
Barbara M. Veenman, ‘Necrologie’, ‘In memoriam dr. H.A. Enno van Gelder 1889-1973’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
Hans van der Hoeven, ‘trente ans d'historiographie néerlandaise 1945-1975’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
E.H. Kossmann, ‘H.A. Enno van Gelder en de vergelijkende geschiedenis’ In: Politieke theorie en geschiedenis (1987)


Terug naar overzicht