auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
H. Enno van Gelder

geboren: 16 februari 1876 te Amsterdam
overleden: 24 juni 1960 te Den Haag


Biografie(ën) over H. Enno van Gelder

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1964 (1964)

Werken van H. Enno van Gelder

Kunstgeschiedenis der Nederlanden, 1935
Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850, 1940

Werken in een editie van H. Enno van Gelder

Herdrukken uit De Kroniek (1908)
Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets (1956)

Primaire teksten van H. Enno van Gelder elders in de dbnl

H. Enno van Gelder, David Montanus en M. de Smet de Naeyer, ‘Vlaanderen’, ‘Uit Vlaanderen.’ In: Neerlandia. Jaargang 6 (1902)
H. Enno van Gelder, S.C.S. Pretorius en Johannes Rasch, ‘Ingezonden’, ‘Onnoodig gebruik van vreemde woorden.’ In: Neerlandia. Jaargang 6 (1902)
H. Enno van Gelder, ‘Een Middeneeuwsch Grootbedrijf Door Dr. H.E. van Gelder.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
H. Enno van Gelder, ‘Een Middeneeuwsch Grootbedrijf door Dr. H.E. van Gelder.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
H. Enno van Gelder, ‘Gegevens betreffende de haringvisscherij op het einde der 16de eeuw, Medegedeeld door Dr. H.E. van Gelder.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 32 (1911)
H. Enno van Gelder, ‘Middelbaar Technisch Onderwijs in Nederland.’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Cornelis Willem Bruinvis 1829-1922.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1922 (1922)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Th. Morren, 1867-1920.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1922 (1922)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Dr. Mr. Samuel Muller Fzn. 1848-1922’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1923 (1923)
H. Enno van Gelder, ‘Vervolgonderwijs Door Ir. H. Enno van Gelder.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
H. Enno van Gelder, ‘[Tweede deel]’, ‘Oud-Nederlandsch aardewerk.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
H. Enno van Gelder, ‘Een historisch museum?’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Dr. Daniel François Scheurleer.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1928 (1928)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Mr Dr J.C. Overvoorde. 1865-1930.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930 (1930)
H. Enno van Gelder, ‘Levensbericht van Dr Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931 (1931)
H. Enno van Gelder, ‘De kleeren en de man’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
H. Enno van Gelder, ‘Dr H.P. Berlage Nzn Amsterdam 21 Februari 1856 - 'sGravenhage 12 Augustus 1934’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935 (1935)
H. Enno van Gelder en J.H. Kramers, ‘Bijlage I: Verslagen der lezingen in de maandelijksche vergaderingen (Behoort bij het Verslag van den Secretaris, afgedrukt op blz. 189)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943 (1943)
H. Enno van Gelder, ‘Frederik Schmidt-Degener (Rotterdam, 10 December 1881-Amsterdam, 21 November 1941)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
H. Enno van Gelder, ‘Verhandelingen’, ‘Letterkundig leven in bezettingstijd door Dr H.E. van Gelder’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
H. Enno van Gelder, ‘[I.] Openingsrede van den voorzitter’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
H. Enno van Gelder, ‘[I.] Openingsrede van den voorzitter’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
H. Enno van Gelder, ‘Dr Abraham Bredius 1855 - 1946’ In: De Gids. Jaargang 109 (1946)
H. Enno van Gelder, ‘H.E. van Gelder Experiment en traditie’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
H. Enno van Gelder en Chris de Moor, ‘Erflaters per post H.E. van Gelder Open brief aan Chris de Moor’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
H. Enno van Gelder, ‘H.E. van Gelder Nicolaas Beets en Jacob Geel’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
H. Enno van Gelder, ‘H.E. van Gelder Nederlands Rembrandtwaardering’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
S. de Danser, Jan Engelman, H. Enno van Gelder, Jan Greshoff, Jacques den Haan, Paul Rodenko, Annie Salomons, Evert Straat, Matthijs Vermeulen, Simon Vestdijk en J.W.F. Werumeus Buning, ‘Stemmen van ver en nabij’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
H. Enno van Gelder, ‘H.E. van Gelder Dr. Wijbo Fijnje’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)

Secundaire literatuur over H. Enno van Gelder in de dbnl

Ewaldus Daniël Pijzel, ‘P.L. Tak. Herdrukken uit de kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, ‘Bijlage F. Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Dinsdag 14 April 1914 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 36 (1915)
Anton van der Boom, E.J. Dijksterhuis en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Jan Campert en H.T. Colenbrander, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan Campert, E.J. Dijksterhuis, Johan Huizinga en J.H. Plantenga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
F. Bordewijk, E.J. Dijksterhuis, B.A. van Groningen, W.E.J. Kuiper en K. Strijd, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
J.C. Brandt Corstius, ‘Intermezzo Hildebrand.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
Albert Deblaere, A. van Elslander, Paul de Keyser, Lode Roose en Bert Verm, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 2 (1958)
Karel Jonckheere, P.J. Meertens en H.W. van Tricht, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)


Terug naar overzicht