auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Jacob de Gelder

geboren: 12 oktober 1802 te Den Haag
overleden: 15 april 1890 te Alkmaar


Biografie(ën) over Jan Jacob de Gelder

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890 (1890)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)

Werken van Jan Jacob de Gelder

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Jan Jacob de Gelder elders in de dbnl

Jan Jacob de Gelder, Arie de Jager, Abraham Kuenen, Nicolaus Meursinge, E. Moll, Pieter Nicolaas Muller en E. van der Ven, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
Adrianus Bruinvisch Maatjes, Jan Jacob de Gelder, B.M. Perk en Johannes Pols, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
Jan Jacob de Gelder, Joost Hiddes Halbertsma en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
Jan Jacob de Gelder, ‘Levensbericht van J.M. van Gent.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (1868)
Jan Jacob de Gelder, ‘Levensbericht van Dr. A. Hirschig, Cz.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1871 (1871)

Secundaire literatuur over Jan Jacob de Gelder in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Korte Schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Eene Handleiding bij het Onderwijs in Gymnasiën en Huisgezinnen. Met geslachtkundige Tafels en antieke Afbeeldingen. Door J.J. de Gelder, Philos. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor. Te 's Gravenhage en Amsterdam, bij de Gebr. van Cleef. In 12mo. XII, 160 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1834 (1834)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘M. Tullii Ciceronis Cato Major, sive de Senectute caet. D.i. Cicero, over den Ouderdom, naar de uitgave van Orell (1) verbeterd, met aanteekeningen opgehelderd en ten dienste der Scholen uitgegeven door J.J. de Gelder. Te Leyden, bij J.C. Cijfveer. 8vo. XII, 79 bl. f 1-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1836 (1836)
David Bierens de Haan, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Dionys Burger, ‘Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie, door J.J. de Gelder, Philos. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor. Derde druk, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd geheel omgewerkt. In 's Gravenhage en te Amsterdam, bij Gebroeders van Cleef. 1850. In gr. 8vo. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1850 (1850)
Dionys Burger, Joannes Tideman en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
Arie de Jager, E.J. Potgieter, Jakob Karel Willem Quarles van Ufford en Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Poetarum Latinorum carmina selecta, in tironum usum collegit et describi curavit Dr. J.J. de Gelder. Lugduni-Batavorum, apud de Breuk et Smits. ciƆiƆccclvi. In 8vo. 76 bl. f :-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
Jan Jacob de Gelder, Arie de Jager, Abraham Kuenen, Nicolaus Meursinge, E. Moll, Pieter Nicolaas Muller en E. van der Ven, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Wetenschappelijke Grondbeginselen der Theoretische en Historische Paedagogie, door Dr. J.J. de Gelder. Tweede Stuk. Historische Paedagogie. Te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst. 1855. In gr. 8vo. 220 bl. f 2-: De Paedagogik als Systeem. Eene Schets van Dr. Karl Rosenkranz. Uit het Hoogduitsch, door Dr. J.F. Hahn. Met een Voorwoord van J. de Bosch Kemper, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Amsterdam. Uitgegeven ten voordeele der Inrigting: De Vriend van Armen en Rijken. Te Amsterdam, bij E.S. Witkamp. 1855. In gr. 8vo. 191 bl. f 1-90. Het onafscheidelijk verband van Onderwijs en Opvoeding, door H.J. Lemkes. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1855. In gr. 8vo. 60 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
Th.W. Engelmann, A.H.G.P. van den Es en Johan Hermann Christian Heyse, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)


Terug naar overzicht