auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
W.P. Gerritsen

geboren: 12 augustus 1935 te Utrecht

Werken van W.P. Gerritsen

Neerlandica traiectina, 1954-1989
Die wrake van Ragisel (2 delen), 1963
'Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age. Quelques observations sur la technique des traducteurs', 1967
'Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van het Gruuthuse-liedboek', 1969
Vermakelijk bibliografisch ganzenbord, 1969
'Geschiedverhaal of schetskaart', 1975
Vier inleidende colleges over Middelnederlandse litteratuur, 1976
Vier inleidende colleges over Middelnederlandse litteratuur, 1976 (2de druk)
De clepsydra, 1978
Vermakelijk bibliografisch ganzenbord, 1983 (5de druk)
De wereld van Sint Brandaan, 1986
Van Aiol tot de Zwaanridder, 1993
'Hoofsheid herbeschouwd', 2001

Video's van W.P. Gerritsen


Uitgaven van W.P. Gerritsen

Monniken, ridders en zeevaarders. Opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde, 1988
De reis van Sint Brandaan, 1994

Werken in een editie van W.P. Gerritsen

Wrake van Ragisel (1963)
Het liedboekje van Marigen Remen (1966)
Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit 'Een schoon liedekens-boeck' van 1544. Deel 1. Liederen (1972)
Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit 'Een schoon liedekens-boeck' van 1544. Deel 2. Commentaar (1972)
Lantsloot vander Haghedochte (1987)
Lantsloot vander Haghedochte (editie cd-rom Middelnederlands) (1987)
Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem (1992)
Verzamelde liedjes en gedichten (2004)

Primaire teksten van W.P. Gerritsen elders in de dbnl

W.P. Gerritsen, ‘Galfredus de Vino Salvo en de Middelnederlandse bewerkers van epische poëzie’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
W.P. Gerritsen, C.B. van Haeringen en H. Schultink, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
W.P. Gerritsen, ‘Het pronomen Jeij in het Liedboekje van Marigen Remen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
B. van den Berg en W.P. Gerritsen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
W.P. Gerritsen en J.A. Huisman, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 60 (1967)
W.P. Gerritsen, ‘Het spoor van de viervoetige locusta’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
R.C. Engelberts en W.P. Gerritsen, ‘De dobbelscène in Macropedius' Bassarus’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
W.P. Gerritsen, ‘Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van het Gruuthuse-liedboek’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
B. van den Berg, B.C. Damsteegt, W.P. Gerritsen en C.B. van Haeringen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, C.B. van Haeringen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en Mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
B. van den Berg, Jo Daan, W.P. Gerritsen, L. Koelmans en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann, J.W. Steenbeek en Wim Vermeer, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
B. van den Berg, L.M. van Dis, W.P. Gerritsen, L. Koelmans en Wim Vermeer, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Kopij voor De nieuwe taalgids Aanbevelingen voor de uiterlijke vormgeving van artikelen en boekbesprekingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg, G. van Eemeren, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en Wim Vermeer, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, Frank van Gestel en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en W.A.P. Smit, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg en W.P. Gerritsen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, C.B. van Haeringen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
W.P. Gerritsen, L. Koelmans, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en H. Schultink, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
W.P. Gerritsen, ‘Het beeld van feodaliteit en ridderschap in middeleeuwse litteratuur W.P. Gerritsen’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, C.B. van Haeringen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, M.J.M. de Haan en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
W.P. Gerritsen, ‘Het Antwerps Liedboek’ In: Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit 'Een schoon liedekens-boeck' van 1544. Deel 2. Commentaar (1975)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
W.P. Gerritsen, ‘Geschiedverhaal of schetskaart’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, C. van de Ketterij en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
B. van den Berg, A. van Elslander, W.P. Gerritsen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en Mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
B. van den Berg, Hans van Dijk, W.P. Gerritsen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, M.C. van den Toorn en Wim Vermeer, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
W.P. Gerritsen, E.K. Grootes, L. Mosheuvel en Jac. de la Torre, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘[Van den Berg-nummer]’, ‘Ten geleide’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
Arie-Jan Gelderblom, W.P. Gerritsen, Frans Jong en L. Mosheuvel, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
B. van den Berg, Jo Daan, Ada Deprez, W.P. Gerritsen, M.C. van den Toorn en Peter van Zonneveld, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
B. van den Berg, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
B. van den Berg, Fons van Buuren, Hendrik van Dijk, W.P. Gerritsen, Lieven Rens en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 72 (1979)
W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Prof. Dr. B. van den Berg †’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 72 (1979)
Ton Anbeek, B. van den Berg, Fons van Buuren, W.P. Gerritsen, A.L. Sötemann, M.C. van den Toorn en Peter van Zonneveld, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 72 (1979)
B. van den Berg, Fons van Buuren, Cees van Dijk, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 72 (1979)
Fons van Buuren, W.P. Gerritsen, L. Koelmans, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en C.W. van de Watering, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
W.P. Gerritsen, L. Koelmans, P. N. G. Pesch, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
Willem van den Berg, H. Duits, W.P. Gerritsen, F. Lulofs, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
W.P. Gerritsen, ‘Dese fabule es elken toeghescreven... De Gentse Boethiusvertaler en de mythe van Orpheus ’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
Jos A.A.M. Biemans, Arie-Jan Gelderblom, W.P. Gerritsen, L. Koelmans, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, J.M.J. Sicking, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
M.P.R. van den Broecke, W.P. Gerritsen, Jozef D. Janssens, J.J. Kloek, L. Koelmans, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
W.P. Gerritsen, L. Koelmans, Reinder P. Meijer, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Geert Evert Booij, W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, Orlanda S.H. Lie, F.P. van Oostrom, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Hans Anten, W.P. Gerritsen, J.P. Gumbert, L. Koelmans, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.F. Steehouder, M.C. van den Toorn en C.W. van de Watering, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Hans Anten, Geert Evert Booij, W.P. Gerritsen, Frank van Gestel, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
W.P. Gerritsen, ‘Viermaal Boethius Poëticale en prosodische aspecten van de Carmina in Boethius' Consolatio in de vertalingen van Vilt (1466) tot Coornhert (1585) door W.P. Gerritsen’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1981 (1981)
Hendrick van Dam, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, A.L. Sötemann, Dick Springorum en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
W.P. Gerritsen, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
Hans Anten, Willem van den Berg, Fons van Buuren, W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, L. Koelmans, P. N. G. Pesch, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Jelle Stegeman, P.J. Verkruijsse, H.J. Verkuyl, Wim Zonneveld en Wiecher Zwanenburg, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
Hans Anten, W.P. Gerritsen, Wim Hendriks, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, A.L. Sötemann en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
Hans Anten, R.L.K. Fokkema, W.P. Gerritsen, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.F. Steehouder en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
Fons van Buuren, W.P. Gerritsen, Jozef D. Janssens en H.J. Verkuyl, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, J. A. Le Loux-Schuringa, A.G. Melle, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
Hans Anten, Arie-Jan Gelderblom, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Bernhard F. Scholz, A.L. Sötemann, M.C. van den Toorn en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
Fr. Daems, W.P. Gerritsen, P. van Hees, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
Hans Anten, Johan van der Auwera, R.L.K. Fokkema, W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, J.M.J. Sicking en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
W.P. Gerritsen, ‘Mandeville en het astrolabium’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
W.P. Gerritsen, ‘Walewein van Melle (anno 1118) en de Oudnederlandse Arturlitteratuur’ In: Naamkunde. Jaargang 16 (1984)
W.J. van den Akker, W.P. Gerritsen en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Irene Spijker en P.J. Verkruijsse, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
Arie-Jan Gelderblom, W.P. Gerritsen, Rob Grootendorst, Tom Hage, L. Koelmans, Orlanda S.H. Lie, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
W.F.G. Breekveldt, G.J. Dorleijn, A.W.M. Duyx, Frans H. van Eemeren, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
W.P. Gerritsen, J.J. Kloek, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Fons Schoeters en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
B.C. Damsteegt, W.P. Gerritsen, Tom Hage en Willemien B. de Vries, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
Fons van Buuren, Hans van Dijk, W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en H.J. Verkuyl, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
G.J. Dorleijn, W.P. Gerritsen, G. Gerritsen-Geywitz, J.J. Kloek, L. Koelmans, Guus Middag, R.P. Reisinger, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Marcel de Smedt, Irene Spijker en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
W.P. Gerritsen, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en H.W.J. Vekeman, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 78 (1985)
W.P. Gerritsen, ‘Tankred Dorst en de mythe van koning Artur W.P. Gerritsen’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
W.P. Gerritsen, Hans Luijten, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
Egon Berendsen, W.F.G. Breekveldt, Resy Delnoy, W.P. Gerritsen, Frans Jong, L. Mosheuvel, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, M.C. van den Toorn en Mieke Trommelen, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
E.B.M.J. Blomme, G.J. van Bork, W.P. Gerritsen, Kris Humbeeck, Jozef D. Janssens, Frank Joostens, Maurits Hendrik van Lee, F.P. van Oostrom en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
H. Duits, W.P. Gerritsen, Paul Gillaerts, F. Stuurman en Gerard Verhoeven, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
G.J. Dorleijn, W.P. Gerritsen, Luc Herman, R. Jansen-Sieben, Marijke Meijer Drees, Marit Monteiro, Dieuwke E. van der Poel en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 83 (1990)
Patrick van Es, W.P. Gerritsen, Inger Leemans, Nelly van der Leur-Leentvaar, Guus Moussault, Soetje Oppenhuis de Jong, Remco Sleiderink, Caspar Wansing en Willem Wilmink, ‘[Nummer 3]’, ‘In navolging van Noë. De wordingsgeschiedenis van Willem Wilminks Brandaan-vertaling’ In: Madoc. Jaargang 1991 (1991)
W.P. Gerritsen, ‘Openingslezing’, ‘De dichter en de leugenaars De oudste poëtica in het Nederlands W.P. Gerritsen (Utrecht)’ In: Colloquium Neerlandicum 11 (1991) (1992)
W.P. Gerritsen, ‘schrijfsels’, ‘Mandevilles klapkiel’ In: Madoc. Jaargang 1992 (1992)
W.P. Gerritsen, Madoc. Jaargang 1992 (1992)
W.P. Gerritsen, Madoc. Jaargang 1992 (1992)
W.P. Gerritsen, ‘De dichter en de leugenaars De oudste poetica in het Nederlands’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 85 (1992)
W.P. Gerritsen en Clara Strijbosch, ‘Een liedekijn vanden hoede W.P. Gerritsen en Clara Strijbosch Universiteit Utrecht’ In: Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem (1992)
W.P. Gerritsen, ‘Jan en Jenneken en de mondelinge overlevering van balladen W.P. Gerritsen’ In: Een zoet akkoord (1992)
W.P. Gerritsen, ‘W.P. Gerritsen Inleiding’ In: De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal (1995)
W.P. Gerritsen, ‘Een avond in Ardres Over middeleeuwse verhaalkunst W.P. Gerritsen’ In: Grote lijnen (1995)
W.P. Gerritsen, ‘W.P. Gerritsen Walewein goes international’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
W.P. Gerritsen, ‘200 jaar neerlandistiek’, ‘De eenheid van het vak Reflecties over de maatschappelijke rol van de neerlandicus W.P. Gerritsen (Utrecht)’ In: Colloquium Neerlandicum 13 (1997) (1997)
W.P. Gerritsen en Willem Wilmink, ‘gedicht’, ‘Harba lori fa’ In: Madoc. Jaargang 1998 (1998)
W.P. Gerritsen, ‘Het verzamelhandschrift in de litteratuurgeschiedenis W.P. Gerritsen’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1998 (1998)
W.P. Gerritsen, ‘Harba lori fa (afl. 3)’ In: Madoc. Jaargang 1999 (1999)
W.P. Gerritsen, ‘Harba lori fa (afl. 4)’ In: Madoc. Jaargang 1999 (1999)
W.P. Gerritsen, ‘Harba lori fa (afl. 5)’ In: Madoc. Jaargang 1999 (1999)
W.P. Gerritsen, ‘Harba lori fa (afl. 2)’ In: Madoc. Jaargang 1999 (1999)
W.P. Gerritsen, ‘Prijs voor Meesterschap Dankwoord door W.P. Gerritsen Uitgesproken bij het ontvangen van de Prijs voor Meesterschap op 5 november 1999 in het Academiegebouw te Leiden’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000 (2000)
W.P. Gerritsen, ‘De zee, de zee’ In: Vooys. Jaargang 18 (2000)
W.P. Gerritsen, ‘column Lof van de voetnoot W.P. Gerritsen’ In: Vooys. Jaargang 19 (2001-2002)
W.P. Gerritsen, ‘W.P. Gerritsen Auerbachs Mimesis, veertig jaar later’ In: Madoc. Jaargang 2002 (2002)
W.P. Gerritsen, ‘Dertiende Bert van Selm-lezing Boëthius en het boek’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 22 (2004)
W.P. Gerritsen, ‘W.P. Gerritsen De wereld volgens een zestiende-eeuwse arts Joos Balbian en de alchemie’ In: Madoc. Jaargang 2005 (2005)
W.P. Gerritsen, ‘Ortelius bij het graf van Jan van Mandeville W.P. Gerritsen, buitenlands erelid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005 (2005)
W.P. Gerritsen, ‘W.P. Gerritsen David McKitterick en de trage revolutie’ In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 13 (2006)
W.P. Gerritsen, Interview met prof. dr. W.P. Gerritsen (24 november 2006) (2006)
W.P. Gerritsen, ‘De eenhoorn, de Bijbel en de Physiologus De metamorfose van een Oud-Indische mythe W.P. Gerritsen’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2007 (2007)

Secundaire literatuur over W.P. Gerritsen in de dbnl

C.C. de Bruin, W.J.C. Buitendijk, Anton van Duinkerken, L. Koelmans, W.A.P. Smit en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Pleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime betekenis van het woord.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 81 (1965)
G.I. Lieftinck, 'Pleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime betekenis van het woord' (1965)
Louis Gillet, A.N. Paasman, Lieven Rens, Lode Roose en Carlos Tindemans, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 12 (1969-1970)
J.C. Prins s'Jacob, ‘The Middle-Dutch version of La Queste del Saint Graal’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
B.P.M. Dongelmans, B.H. Erné, Mary G. Kemperink, F.P. van Oostrom, B.Th. Tervoort en N.C. van Velzen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
F.P. van Oostrom, 'Schetskaart of geschiedverhaal? Over methode en praktijk van (een) geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde' (1985)
B.P.M. Dongelmans, Lo van Driel, P.J.A. Franssen, Dirk van Ginkel, Ton Harmsen, Frans A. Janssen, J.G. Kooij, W. Pijnenburg, Herman Pleij, Annejoke Smids, Marijke Spies, Jan Stroop, Kees Thomassen en Dick Welsink, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 16 (1986-1987)
Anna de Haas, Theodoor van Kessel, Stella Linn, Jacqueline de Man en Marita Mathijsen, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 22 (1993)
G.R.W. Dibbets, Jan Nijen Twilhaar, M.C. van den Toorn en Marijke J. van der Wal, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
René van de Kraats, ‘recensies’, ‘Een nieuwe Brandaan’ In: Madoc. Jaargang 1994 (1994)
André Bouwman, G.J. Dorleijn, Jaap Goedegebuure, Diederik Grit, Lisa Kuitert, Annemieke Meijer, Jan Nijen Twilhaar en Fred Weerman, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Fons van Buuren, Hans van Dijk, Orlanda S.H. Lie en Dieuwke E. van der Poel, ‘Wim Gerritsen vijfentwintig jaar hoogleraar’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Bart Besamusca, Lia van Gemert, Marjolein Hogenbirk, Olf Praamstra en Els Stronks, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Frida Balk-Smit Duyzentkunst, L. Beheydt, H.J. Boukema, Theo Hermans, P. de Kleijn, Elsa Strietman en J.W. de Vries, ‘Boekbesprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1994 (1994)
Dirk van Assche en Ludo Vandamme, ‘Bibliografie 1995 Bibliographie Ludo Vandamme’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1996 (1996)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Kruyskamp-prijs 1997 Rapport van de Commissie van voordracht’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1997 (1997)
A.G. Melle, ‘Maak van je hart geen open boek, want anders is het einde zoek... A.G. van Melle’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1998 (1998)
P.J.A. Franssen, Anne Marie Musschoot, M.H. Schenkeveld en Adrienne M. Zuiderweg, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Prijs voor meesterschap Advies van de Commissie voor taal- en letterkunde’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1999 (1999)
Klaas van der Hoek, ‘Wim Gerritsen over de medioneerlandistiek’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
M.E.H.N. Mout, ‘Laudatie bij de uitreiking van de Prijs voor Meesterschap 1999 aan dr. W.P. Gerritsen’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
J.P. Gumbert, ‘Naar aanleiding van ...’, ‘Niemare van Lancelote J.P. Gumbert’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1999 (1999)
Willem Wilmink, ‘Willem Wilmink Beste Wim,’ In: Madoc. Jaargang 2000 (2000)
Kees Vellekoop, ‘• Kees Vellekoop Lijnen en streepjes Aspecten van de muzieknotatie in het Gruuthuse-handschrift’ In: Madoc. Jaargang 2000 (2000)
F.P. van Oostrom, ‘• Frits van Oostrom A portrait of the artist as a young man Het debuut van WPG (1963a)’ In: Madoc. Jaargang 2000 (2000)
Frank Willaert, ‘• Frank Willaert De nachtegaal en het schaakbord (Antwerps Liedboek, nr. 10)’ In: Madoc. Jaargang 2000 (2000)
Hubert Slings, ‘IV Intermezzo’ In: Toekomst voor de Middeleeuwen (2000)
Ludovicus de la Coste en Frank Willaert, ‘Frits van Oostrom en Frank Willaert ‘Er moet altijd ruimte zijn voor verwondering’ Een interview met W.P. Gerritsen naar aanleiding van zijn emeritaat’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
F.J. Lodder, ‘Verwondering als hulde Fred Lodder’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2001 (2001)
Saskia Bogaart, Lisa Kuitert, Yolanda Rodríguez Pérez en Jaap Tigelaar, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
Joris Oddens en Kasper van Ommen, ‘Verschenen boeken’ In: De boekenwereld. Jaargang 24 (2007-2008)


Terug naar overzicht