auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Arnold Geulincx

geboren: 31 januari 1624 te Antwerpen
overleden: november 1669 te Leiden


Biografie(ën) over Arnold Geulincx

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)

Werken van Arnold Geulincx

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Arnold Geulincx in de dbnl

Jan Pieter Nicolaas Land, ‘Arnold Geulincx als essayist.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
J. Salsmans, ‘Arnout Geulincx herdacht (1624-1669) door J. Salsmans S.I., briefwisselend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1924 (1924)
Adri Gorissen, ‘V Geulle’ In: De abdis en de zwerver. Marie Coenen en Felix Rutten en hun huwelijksjaren in Geulle (2005)

Websites over Arnold Geulincx

http://www.geulincx.org/


Terug naar overzicht