auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Caesar Gezelle

geboren: 23 oktober 1875 te Brugge
overleden: 11 februari 1939 te Moorsele


Biografie(ën) over Caesar Gezelle

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Caesar Gezelle

Primula veris, 1903
Uit het leven der dieren, 1908
Leliën van dalen, 1909
Uit het leven der dieren, 1909 (2de druk)
De dood van Yper, 1916
Guido Gezelle 1830-1899 (alleen scans beschikbaar) , 1918
Herbloei, 1923
Vlaamsche verhalen, 1923
Voor onze misprezen moedertaal (alleen scans beschikbaar) , 1923
Zantekoorn van Guido Gezelle's dichtveld, 1923
Solitudo, 1927
Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle, 1928
Gethsemane, 1931

Werken in een editie van Caesar Gezelle

Zantekoorn (1923)

Primaire teksten van Caesar Gezelle elders in de dbnl

Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901 (1901)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901 (1901)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902 (1902)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902 (1902)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902 (1902)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
Caesar Gezelle en D.A. Stracke, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
B. Adriaansen, A. Dupont, Caesar Gezelle, J. Jacobsen en Fr. van den Weghe, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
Frans van Cauwelaert, A. Dupont en Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1905 (1905)
A. Carnoy, A. Dupont en Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1905 (1905)
Caesar Gezelle, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1905 (1905)
Caesar Gezelle, ‘Makereel’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906 (1906)
Caesar Gezelle, ‘Aan zee’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1907 (1907)
Lodewijk Dosfel en Caesar Gezelle, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1909 (1909)
Caesar Gezelle, ‘Gustave Verriest’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1919 (1919)
Guido Gezelle, Caesar Gezelle en Hugo Verriest, ‘Twee gedichten van Guido Gezelle en van Hugo Verriest, meegedeeld door Caesar Gezelle.’ In: Roeping. Jaargang 1 (1922-1923)
Caesar Gezelle, ‘Guido Gezelle en fransch-vlaanderen.’, ‘[1923/8]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Caesar Gezelle, ‘Aan de nagedachtenis van wijlen Hoogleeraar dr. Gustaf Verriest. Eene bijdrage tot de geschiedenis der westvlaamsche letterkunde in de 19e eeuw, alsmede een huldeblijk van genegen, dankbare bewondering.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Caesar Gezelle, ‘Westvlaamsch-Hollandsch’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Caesar Gezelle, ‘Drie gedichten.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)

Secundaire literatuur over Caesar Gezelle in de dbnl

Albert Verwey, ‘[Tweede deel]’ In: Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1905)
Urbain van de Voorde, ‘Gezelle's Eros of de leeraarstijd te Roeselare’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Vermeylen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 32 (1932)
Antoon Viaene, ‘[Nummer 9]’, ‘Bij een herdenking Caesar Gezelle’ In: Biekorf. Jaargang 53 (1952)
A. Mahieu, Alexis Verbouwe en Antoon Viaene, ‘Mengelmaren’ In: Biekorf. Jaargang 53 (1952)
C.F.P. Stutterheim, ‘Gezelle als prokrustes’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1965 (1965)
B. Alfons, K. du Bois, C. Bossaert, Wilfried Devoldere, E. Neylants en Antoon Viaene, ‘Mengelmaren’ In: Biekorf. Jaargang 68 (1967)
J. van Dyck, R.F. Lissens, José de Mûelenaere en J.J M. Westenbroek, ‘Boekbespreking’ In: Gezellekroniek. Jaargang 7 (1971)
J. van Iseghem, ‘‘Mijmeringen’ Een onbekend manuscript van Caesar Gezelle Johan van Iseghem, KU Leuven en KU Leuven Campus Kortrijk’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2006 (2006)
J. van Iseghem, ‘Stijn Streuvels en de Kroniek van de familie Gezelle Johan van Iseghem’ In: Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en 'Avelghem' (2012)


Terug naar overzicht