auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
E.C. Godée Molsbergen

geboren: 18 september 1875 te Utrecht
overleden: 8 maart 1940 te Den Haag


Biografie(ën) over E.C. Godée Molsbergen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1941 (1941)

Werken van E.C. Godée Molsbergen

Geschiedenis van Zuid-Afrika (alleen scans beschikbaar) , 1910
Jan van Riebeeck en zijn tijd (alleen scans beschikbaar) , 1937
Geschiedenis van Nederlandsch Indië. Deel 4, 1939

Uitgaven van E.C. Godée Molsbergen

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686, 1916
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel II. Tochten naar het Noorden 1686-1806, 1916
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd (4 delen), 1916-1932
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670-1752, 1922
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805, 1932

Primaire teksten van E.C. Godée Molsbergen elders in de dbnl

E.C. Godée Molsbergen, ‘Ingezonden’, ‘Zuid-Afrikaanse Studenten.’ In: Neerlandia. Jaargang 9 (1905)
Arnoldus Coomans de Ruiter, E.C. Godée Molsbergen, P.J. de Kanter, H.J. Kiewiet de Jonge, Alfr.E. van Lennep en Willem Jacobus Viljoen, ‘Van het Hoofdbestuur.’ In: Neerlandia. Jaargang 11 (1907)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Jaarverslag uit Stellenbosch.’ In: Neerlandia. Jaargang 11 (1907)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Jaarverslag 1907/8, der Afd. Stellenbosch.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Jaarverslag Afd. Stellenbosch.’ In: Neerlandia. Jaargang 13 (1909)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Kaapsch allerlei Door E.C. Godée Molsbergen.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 9 (1909)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Hoe de Oranje-Vrijstaters hun vlag en wapen kregen Door E.C. Godée Molsbergen.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 11 (1911)
E.C. Godée Molsbergen, ‘Voordracht behoorende bij het Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913 (1913)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Bucquoy, Jacob de]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Bax van Herenthals, Johan]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Riebeeck, Jan van]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘K.’, ‘[Kalden, Petrus]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Borghorst, Jakob]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Ablaing, Johannes Cornelis d']’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
E.C. Godée Molsbergen, ‘[Assenburgh, Louis van]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)

Secundaire literatuur over E.C. Godée Molsbergen in de dbnl

Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra en K. Kuiper, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
L. Knappert, ‘Oud Zuid-Afrika.’ In: Neerlandia. Jaargang 20 (1916)
Gerrit Dekker, N. Diederichs, C.M. van den Heever, J.J. le Roux, P.C. Schoonees en A.J. van der Walt, ‘Oor Boeke.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1933 (1933)
E. du Perron, ‘Dr E.C. Godée Molsbergen: Tijdens de O.I. Compagnie’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)


Terug naar overzicht