auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Herman Gorter

geboren: 26 november 1864 te Wormerveer
overleden: 15 september 1927 te St-Joost-Ten-Noode, Brussel


Biografie(ën) over Herman Gorter

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Herman Gorter

De interpretatione Aeschyli metaphorarum, 1889
Mei, 1889
Verzen, 1890
Spinoza, Ethica, 1895
De school der poëzie (alleen scans beschikbaar) , 1897
Mei (alleen scans beschikbaar) , 1900 (3de druk)
Verzen (alleen scans beschikbaar) , 1903 (2de druk)
Een klein heldendicht, 1906
Een klein heldendicht, 1908 (2de druk)
Pan, 1912
Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie, 1915
Pan, 1916 (2de druk)
De school der poëzie. Deel 1, 1925 (5de druk)
De school der poëzie. Deel 2, 1925 (5de druk)
Liedjes (3 delen), 1930
De arbeidersraad, 1931
De dag gaat open als een gouden roos, 1977 (2de druk)
Verzamelde lyriek tot 1905, 1977 (2de druk)
Verzen, 1980 (3de druk)

Uitgaven van Herman Gorter

In memoriam, 1928
Verzen (alleen scans beschikbaar) , 1928
Sonnetten (alleen scans beschikbaar) , 1934
De groote dichters, 1935
Gedichten, 1946
Kenteringssonnetten, 1946
Verzamelde werken. Deel 2. De school der poëzie, 1948
Verzamelde werken (8 delen), 1948-1952
Verzamelde werken. Deel 1. Mei, 1948
Verzamelde werken. Deel 3. Kritiek op Tachtig, 1949
Verzamelde werken. Deel 6. Liedjes en verzen, 1950
Verzamelde werken. Deel 4. Episch werk, 1950
Verzamelde werken. Deel 5. Pan, 1951
Verzamelde werken. Deel 8. Laatste gedichten, 1952
Verzamelde werken. Deel 7. De groote dichters, 1952
Mei, 1956
De dag gaat open als een gouden roos, 1956
Twintig gedichten in handschrift, 1964
Herman Gorter Documentatie 1864-1897, 1964
Verzamelde lyriek tot 1905, 1966
Verzen (alleen scans beschikbaar) , 1977
Bij den dood van A.W., 1982
Mei, 2002

Primaire teksten van Herman Gorter elders in de dbnl

Herman Gorter, ‘Herman Gorter aan Willem Witsen’ In: Volledige briefwisseling (1877-1923)
Herman Gorter, ‘Herman Gorter aan Willem Witsen’ In: Volledige briefwisseling (1877-1923)
Herman Gorter, ‘Mei. door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Herman Gorter, ‘Een Meisje.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Herman Gorter, ‘Gedichten, door * * *’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Herman Gorter, ‘Gedichten. Door * * *’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Herman Gorter, ‘Verzen, door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Herman Gorter, ‘Verzen, door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Herman Gorter, ‘Verzen, door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Herman Gorter, ‘De dagen, door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Herman Gorter, ‘Verzen, door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Herman Gorter, ‘Balder, (fragmenten) door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 8 (1893)
Herman Gorter, ‘Verzen door Herman Gorter.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 8 (1893)
Herman Gorter, ‘Spinoza's leer. Verzen door Herman Gorter.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 4 (1897-1898)
Herman Gorter, ‘Eduard Reeser Een onbekend dissertatie-fragment van Herman Gorter’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
Lodewijk van Deyssel, Herman Gorter en Harry G.M. Prick, ‘Herman Gorter Correspondentie met Lodewijk van Deyssel’ In: Roeping. Jaargang 33 (1957-1958)
Herman Gorter, ‘Stokpaard’ In: De Gids. Jaargang 128 (1965)
Herman Gorter, ‘H. Gorter aan A. Verwey 9.11.88’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)

Secundaire literatuur over Herman Gorter in de dbnl

Willem Witsen, ‘Willem Witsen aan Herman Gorter’ In: Volledige briefwisseling (1877-1923)
Frederik van Eeden, ‘Gorter's verzen. Door Frederik van Eeden.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
Pol de Mont, ‘Vijf hedendaagsche Dichters door Pol de Mont. Herman Gorter. - A. Rodenbach. - Hélène Swarth. - Louis Coupérus. - Jacques van Looy.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Ch.M. van Deventer, Lodewijk van Deyssel en F.M. Wibaut, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
Willem Kloos, ‘Verzen, door Willem Kloos.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
Pet Tideman, ‘Drie Verzen op Gorter, door J.H. van Wedelove.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
Willem Kloos, ‘CXI.’ In: Verzen (1894)
W.G.C. Byvanck, ‘Herman Gorters school der poëzie.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘'t Nederlands en z'n Studie. B.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘Nieuw-Nederlandse vers-kunst.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
Is.P. de Vooys, ‘De Dichter Herman Gorter Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
Albert Verwey, ‘[Eerste deel]’ In: Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1905)
Is.P. de Vooys, ‘Scheuring of eenheid door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Is.P. de Vooys, ‘Scheuring of eenheid Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
G.J. Heering, ‘De ethiek van het historisch-materialisme.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Is.P. de Vooys, ‘[Deel 1]’, ‘Opstandigheid en Dichtkunst Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
Is.P. de Vooys, ‘Opstandigheid en dichtkunst Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
M.H. van Campen, ‘Het historisch-materialisme in de litteraire critiek.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
F.E. Posthumus Meyjes, ‘Gorter's laatste werk Door Mr. F.E. Posthumus Meyjes.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
Albert Verwey, ‘Boeken, menschen en stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Paul Colin, Dirk Coster, Douglas Goldring, Romano Nobile Guarnieri en Friedrich M. Huebner, ‘De ontwikkeling der moderne Nederlandsche litteratuur Door Dirk Coster’ In: De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren (1920)
Albert Verwey, ‘VIII Aan de Mei-dichter’ In: Goden en grenzen (1920)
Frans Coenen, ‘II. Levenslust, Levensviering, Levenszwijmel.’ In: Studiën van de Tachtiger beweging (1924)
Frans Coenen, ‘III. Subjectivisten, Evenwichtigen, Objectivisten.’ In: Studiën van de Tachtiger beweging (1924)
[tijdschrift] Opwaartsche Wegen, ‘Bibliografie.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 4 (1926-1927)
Jan Engelman en Albert Helman, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
A. Roland Holst, ‘In memoriam Herman Gorter.’ In: De Gids. Jaargang 91 (1927)
Maurice Roelants, ‘Gorter's sterven te Brussel’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Herman Gorter †’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
A.J. van Dijk, ‘De dichter van Mei.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 5 (1927-1928)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Gorters Nalatenschap door Jonan Huijts’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘IX. Een strijd om de leiding’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘VII. Geestelijke groei van persoon en beweging’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
Juliette Louise Cohen, ‘Hoofdstuk III Dichters die door Dante geïnspireerd werden’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
N.A. Donkersloot, De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894) (1929)
Pieter Jelles Troelstra, ‘IV. Het snoeimes gehanteerd’ In: Gedenkschriften. Deel III. Branding (1929)
N.A. Donkersloot, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
N.A. Donkersloot, ‘In memoriam Herman Gorter’ In: Fausten en faunen (1930)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
H. Marsman, ‘Gorter Naar aanleiding van zijn nagelaten gedichten.’ In: Kort geding (1931)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De schoonheid van Herman Gorters poëzie’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De Schoonheid van Herman Gorters poëzie, Door H. Roland Holst-van der Schalk, buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932 (1932)
N.A. Donkersloot, ‘Nederlandsche Litteratuur van Dezen Tijd.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1933 (1933)
H. Marsman, ‘Herman Gorter’ In: Porta Nigra (1934)
Catharina Ypes, ‘VI. De Tachtigers en de Modernen in hun verhouding tot Petrarca’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
Simon Vestdijk, ‘[Vierde jaargang, No. 7]’, ‘Nederland’, ‘Albert Verwey en de Idee’, ‘Cirkelloop’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Anton van Duinkerken, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
P.N. van Eyck, ‘De ontstaanstijd van Gorter's ‘Mei’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 29 (1935)
H. Marsman, ‘Herman Gorter Aanteekeningen bij zijn poezie’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Frans Erens, ‘Herman Gorter’ In: Vervlogen jaren (1938)
Aegidius W. Timmerman, ‘IX / Herman Gorter en Diepenbrock’ In: Tim's herinneringen (1938)
H. Marsman, ‘Herman Gorter’ In: Verzamelde gedichten (1941)
Jan L. Walch, ‘De ‘Tachtigers’’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
J.C. Brandt Corstius, ‘Herman Gorter als tachtiger.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 38 (1945)
Maurits Uyldert, ‘Tiende hoofdstuk Het huis op de helling van het duin’ In: De jeugd van een dichter (1948)
Menno ter Braak, ‘Nagelaten werken’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Karel van de Woestijne, ‘Herman Gorter’ In: Verzameld werk. Deel 5. Beschouwingen over literatuur (1949)
Alphons Diepenbrock, ‘1897 [Herman Gorter en de ‘burgerlijke’ poëzie]’ In: Verzamelde geschriften (1950)
Menno ter Braak, ‘Gorter en Marsman’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Herman Gorter’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Anton van Duinkerken, ‘VII. Herman Gorter (Wormerveer 26 November 1864 - Brussel 15 September 1927)’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 9 (1951)
Menno ter Braak, ‘Dogma en muziek’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
Paul Rodenko, ‘Paul Rodenko Nieuwe griffels / schone leien Van Gorter tot Lucebert Van Gezelle tot Hugo Claus’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Gorter 1864-1927’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
G.H. 's- Gravesande, ‘XVII De ondergang van De Nieuwe Gids’ In: De geschiedenis van De Nieuwe Gids (1955)
Mea Verwey, ‘Verwey en Gorter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
P.N. van Eyck, ‘P.N. van Eyck Herinneringen aan Gorter en Verwey’ In: Maatstaf. Jaargang 5 (1957-1958)
Garmt Stuiveling, ‘V [De poëzie van '80]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘VI [De kunst van de sociale opstandigheid]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Victor E. van Vriesland, ‘Gorter's laatste worsteling’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
F. Jansonius, ‘Impressionistische en andere aspecten van Mei.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
Martinus Nijhoff, ‘Herman Gorter’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Herman Gorter ‘De grote dichters’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
F. Jansonius, ‘Verwey over het vers van Gorter’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
Piet Calis, ‘Piet Calis Topkonferentie I Herman Gorter of de ideologische barrière’ In: Maatstaf. Jaargang 10 (1962-1963)
J.D. Meerwaldt, ‘‘Trantelen’ en ‘trantel’ bij Gorter’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
Josine W.L. Meyer, ‘[Tirade februari 1963]’, ‘Sarkofaag’, ‘Herman Gorter door Josine Meijer’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
Gerben Colmjon, ‘Herman Gorter XXIII’ In: De beweging van tachtig (1963)
Piet Calis, ‘Piet Calis Topkonferentie XIII Daling van temperatuur / slotbeschouwing’ In: Maatstaf. Jaargang 11 (1963-1964)
Enno Endt, ‘Een meisje van Gorter Enno Endt’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
J.C. Brandt Corstius, ‘Herman Gorter, de dichter (1864-1964) Door J.C. Brandt Corstius’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1964 (1964)
D.M. Bakker, ‘Over Gorters verzen van 1890’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
Martien J.G. de Jong, ‘Martien J.G. De Jong Gorters school der poëzie’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Sönke Lars Neuwöhner, ‘Tekenen van tegenspraak’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Garmt Stuiveling, Ons Erfdeel. Jaargang 8 (1964-1965)
Frits Kief, ‘Frits Kief Gorter als politicus onderschat’ In: De Gids. Jaargang 128 (1965)
Jacques de Kadt, ‘Kronieken’, ‘Driemaal Gorter’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Enno Endt, Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Harry G.M. Prick, ‘Lodewijk van Deyssel en Herman Gorter: november 1897-november 1899’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 59 (1966)
Gerrit Borgers, Enno Endt, Jan Hulsker, Jurriaan Schrofer en Ellen Warmond, Herman Gorter (1966)
R.A. Cornets de Groot, ‘r.a. comets de groot balders zelf-kick’ In: Maatstaf. Jaargang 14 (1966-1967)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
Enno Endt, ‘Enno Endt Gorter en zijn uitgever, Versluys’ In: De Gids. Jaargang 131 (1968)
F. Jansonius, ‘Boutens in de ban van Gorter’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
Rein Bloem, ‘Rein Bloem Herman Gorter: een momentopname’ In: Raster. Jaargang 4 (1970-1971)
Enno Endt, ‘Enno Endt Een lied bij het uittreden voor de opper-oudste zangMeesteres, voor Ton Cram. Bij het intreden van haar sabbat, een lied hamaäloth.’ In: Spektator. Jaargang 1 (1971-1972)
Enno Endt, ‘Enno Endt De spanning tussen kunst en leven. ‘Toestanden’ van sex en dood bij de incrowd van Tachtig.’ In: Spektator. Jaargang 1 (1971-1972)
A. Roland Holst, ‘A. Roland Holst Over Herman Gorter’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Henri Hartog, ‘Letterkundige verschijnselen’ In: Opstellen (1975)
G.P.M. Knuvelder, ‘Herman Gorter (1864-1927)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1976)
Enno Endt, ‘Enno Endt Herman Gorter en de tachtigers’ In: De Gids. Jaargang 140 (1977)
Garmt Stuiveling, ‘Herman Gorter Un portrait.’ In: Septentrion. Jaargang 6 (1977)
Marc Reynebeau, ‘Gorter heruitgegeven marc reynebeau’ In: Poëziekrant. Jaargang 2 (1978)
J.D.F. van Halsema, ‘[Gorter na Mei (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
J.D.F. van Halsema en Paul Hulshof, ‘J.D.F. van Halsema Gorter na Mei (II)’, ‘[Paul Hulshof]’, ‘[Gorter na Mei (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Enno Endt, ‘Een onvertogen woord’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
J.D.F. van Halsema, ‘[Gorter na Mei (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
J.D.F. van Halsema, ‘J.D.F. van Halsema Gorter na Mei (I)’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Enno Endt, ‘[Een onvertogen woord (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Gerrit Borgers en H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd (1978)
J.D.F. van Halsema, 'Gorter na Mei' (1978)
Reinder P. Meijer, ‘VIII The modern period Twentieth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
Arthur Lehning en H. Marsman, ‘H. Marsman Gorter’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Arthur Lehning, ‘Arthur Müller Lehning Herman Gorter’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Jan Romein, ‘J. Romein Gorter †’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Jenne Clinge Doorenbos, ‘Gorters ‘dagboek’’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Jan van der Vegt, ‘Gorter de absolute.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 22 (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Is dit Gorter?’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
H. Marsman, ‘II’, ‘Herman Gorter’ In: Critisch proza (1979)
Ed Leeflang, ‘Ed Leeflang Gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 27 (1979)
Enno Endt, ‘Enno Endt Kunstenaarsleven: Tachtigers omstreeks 1880 Wisselwerkingen in een literaire generatie (II)’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Enno Endt, ‘Enno Endt De kunst des levens: Tachtigers tussen '85 en '88 Wisselwerkingen in een literaire generatie (I)’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Enno Endt, ‘Enno Endt’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Arie Zevenhuijzen, ‘[Nummer 4]’, ‘Gorters lied’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 23 (1981)
Peter Altena, René Appel, Henk Bloemhoff, Jef Bogman, Geert Evert Booij, G.J. van Bork, M.K. van Dort-Slijper, Enno Endt, Ton van Haaften, Cor Hoppenbrouwers, J.M. van der Horst, Willem Kuiper, Bernt Luger, J.H. Maureau, Philippe Noble, Els Ruijsendaal, Mieke B. Smits-Veldt, P.J. Verkruijsse, Co Vet en G.J. Vis, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 11 (1981-1982)
Bernt Luger, Kees Nieuwenhuijzen, Rob Nieuwenhuys en Harry G.M. Prick, ‘Herman Gorter (1864-1927), Aegidius W. Timmerman (1858-1941) en Alphons Diepenbrock (1862-1921)’ In: De beweging van Tachtig (1982)
G.J. de Vries, ‘Het geluk van de papaver’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
Enno Endt, ‘Herman Gorter 1864-1927’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Marten Buschman, ‘Herman Gorter et l'Internationale’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Mary G. Kemperink, ‘I Lodewijk van Deyssel’ In: Van observatie tot extase (1988)
Mary G. Kemperink, ‘II Andere auteurs over het sensitivisme’ In: Van observatie tot extase (1988)
Wiel Kusters, ‘Wiel Kusters Liedren als zuilen I. Gorter en Schaepman’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
Hans Faverey, ‘Hans Faverey Gorter aan zee’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
H.H. ter Balkt, ‘H.H. ter Balkt Zoo ga ik ook (Herman Gorter)’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
Stefan Hertmans, ‘Stefan Hertmans Gorters mijnengang’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
Lieneke Frerichs, ‘Lieneke Frerichs Lucifer en de liefde Over een jeugdgedicht van Herman Gorter’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
Jacques Kruithof, ‘Een ‘mooi warm wicht’ Door Jacques Kruithof’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
Wiel Kusters, ‘Liedren als zuilen Door Dr. Wiel Kusters’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
R.Th. van der Paardt, ‘De klassieke opening van Mei Een voetnoot bij Fresco 1978 door R.Th. van der Paardt’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
Jan Kuijper, ‘de tombe van herman gorter’ In: Tomben (1989)
Enno Endt, ‘Gorters verzen 1890-1990 Enno Endt’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 33 (1990)
Ger Harmsen, ‘Le communisme des Conseils ouvriers de Pannekoek et Gorter’ In: Septentrion. Jaargang 19 (1990)
Enno Endt, ‘Gorters reactie’ In: Het festijn van tachtig (1990)
Enno Endt, ‘Hoofdstuk I Het begin’, ‘Gemeenschappelijk verzet’ In: Het festijn van tachtig (1990)
Klaus Beekman, ‘Een proeve van postmoderne parodie en pastiche K.D. Beekman’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1991 (1991)
Enno Endt, 'Ons schoon-zijn is de bloei der begeerte' (1991)
Bertram Mourits en Iris Pronk, ‘Verloren Arcadië Een interview met Joost Zwagerman Bertram Mourits en Iris Pronk’ In: Vooys. Jaargang 10 (1991-1992)
Anne Marie Musschoot, 'Noord en zuid en de nieuwe, geestelijke kunst van 1890: "Vermenging op voet van gelijkheid" (A. Verwey) (1992)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Rijk Schipper, ‘Episch theater; over intermedialiteit in de oudheid Rijk Schipper’ In: Vooys. Jaargang 11 (1993)
Karel van de Woestijne, ‘Herman Gorter.’ In: Verzameld journalistiek werk. Deel 13. Nieuwe Rotterdamsche Courant juli 1924 - augustus 1925 (1994)
Wiel Kusters, ‘Met en zonder muziek’, ‘Liedren als zuilen’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Annette Portegies, ‘Jongleren op de grens van kunst en wetenschap’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 39 (1996)
Nop Maas, ‘Voor het leven getekend Schrijvers in karikatuur (7)’, ‘Nop Maas Lichte rillingen’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
Frits Smulders, ‘[1997/3]’, ‘Frits Smulders ‘Gij zijt het Leven voor mij en de Dood’ Ongepubliceerde liefdeslyriek van Herman Gorter’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
Frits Smulders, ‘Gorter als vissertje; de geschiedenis van een gedicht en het gedicht van een geschiedenis Frits Smulders’ In: Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998) (1997)
Pierre H. Dubois, ‘Un spectateur inutile? La ‘Grande Guerre’ dans la littérature aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 27 (1998)
Joop Rosier, ‘Joop Rosier Enno Endt en de stem van Gorter’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Enno Endt, ‘Enno EndtGorters lyriek in zeven uitgaven onder twee titels’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Ton Anbeek, ‘1 Overmoed en lijdzaamheid De beweging van Tachtig’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Ton Anbeek, ‘3 Mystiek en maatschappij De jaren negentig’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Jan Bank en Maarten van Buuren, ‘11 Utopisten en socialisten’ In: 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Erik Brouwer, Aad Meinderts, Henk Spaan en Erna Staal, ‘‘Voetballende dichters zijn goden, elk apart halfgoden’ 1900-1950’ In: Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal (2000)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 3 Literaire kronieken en kritieken van Willem Kloos in De nieuwe gids 1885-1893’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 5 De ‘Literaire kronieken’ van Willem Kloos, 1895-1900’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Odile Heynders, ‘Odile Heynders De man van de toekomst’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Thilde Stuiveling, ‘[2003/1]’, ‘Mathilde Stuiveling-van Vierssen Trip In de ban van Herman Gorter Herinneringen aan Jenne Clinge Doorenbos en Ada Prins’ In: De parelduiker. Jaargang 8 (2003)
K. Michel, ‘K. Michel Bij een regel van Gorter’ In: Tirade. Jaargang 49 (nrs. 407-411) (2005)
Mary G. Kemperink, ‘[Neerlandica extra Muros - mei 2005]’, ‘Mary Kemperink ........... Utopisme en Schoonheid rond 1900 ‘De tijd die wij beleven is schoon’’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005 (2005)
Paul Claes, ‘De sleutel Herman Gorter, ‘Toen bliezen de poortwachters op gouden horens’’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Menno ter Braak, ‘De dichter van Pan’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘Gorter en Marsman’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Geert Buelens, ‘Oranje bloed? Eerste Wereldoorlogpoëzie in vergelijkend perspectief Geert Buelens (Universiteit Utrecht)’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2010 (2010)

Videobestanden waarin Herman Gorter ter sprake komt


Websites over Herman Gorter

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/gorter.html


Terug naar overzicht