auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Antonie van Goudoever

geboren: 1 mei 1785 te Utrecht
overleden: 6 september 1857 te Utrecht


Biografie(ën) over Antonie van Goudoever

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1858 (1858)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)

Werken van Antonie van Goudoever

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Antonie van Goudoever in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Redevoering ter viering van het vijftigjarig bestaan van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gehouden door Mr. A. van Goudoever, op den 26 Junij 1824. Te Utrecht, bij J. Altheer. 1825. In gr. 8vo. 45 Bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1827 (1827)


Terug naar overzicht