auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
D.A. de Graaf

geboren: 1906 te Utrecht
overleden: 1981


Biografie(ën) over D.A. de Graaf

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van D.A. de Graaf

De hedendaagsche jeugd, 1938

Primaire teksten van D.A. de Graaf elders in de dbnl

D.A. de Graaf, ‘D.A. de Graaf Chestertons autobiographie’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 15 (1937-1938)
D.A. de Graaf, ‘D.A. de Graaf Paus Adriaan de Zevende’ In: Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
D.A. de Graaf, ‘D.A. de Graaf In den ban van het onbereikbare’ In: Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
D.A. de Graaf, ‘D.A. de Graaf Het laatste werk van Joyce: Een geval van zelfregistratie’ In: Gemeenschap. Jaargang 16 (1940)
D.A. de Graaf, ‘Gérard de Nerval en het oordeel van zijn tijdgenooten’ In: De Gids. Jaargang 109 (1946)
H.A. Gomperts, D.A. de Graaf en W.F. van Leeuwen, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
D.A. de Graaf, ‘Pierson en Tachtig.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
D.A. de Graaf, ‘Vroege dichterlijke publicaties van Allard Pierson.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
D.A. de Graaf, ‘Rhijnvis Feith en de Ossian. Een vroegtijdig getuigenis.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
D.A. de Graaf, ‘Da Costa en 1848.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
D.A. de Graaf, ‘Pierson en Tachtig. II.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
D.A. de Graaf, ‘D.A. de Graaf 1854 Arthur Rimbaud 1954 20 October’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
D.A. de Graaf, ‘Busken huet in 1878 en de leuzen van '80.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
D.A. de Graaf, ‘Een bewaard gebleven fragment van een van De Clercq's improvisaties.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
D.A. de Graaf, ‘Pierson en Renan. Allard Pierson's waardering van de Franse theoloog en cultuurhistoricus op grond van onuitgegeven brieven en dagboeknotities.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
D.A. de Graaf, ‘Kneppelhout over Da Costa.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
D.A. de Graaf, ‘Goethe en Bilderdijk. Een vroeg voorbeeld van comparatisme in Nederland.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
D.A. de Graaf, ‘Da Costa in de lente van 1844.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
D.A. de Graaf, ‘Pierson en tachtig.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
D.A. de Graaf, ‘Pierson en Tachtig. IV (slot).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
D.A. de Graaf, ‘De eerste litteraire critiek van Allard Pierson.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
D.A. de Graaf, ‘Nadere bijzonderheden in verband met de dood van Willem de Clercq.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
D.A. de Graaf, ‘Kloos' opdracht aan Platen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)

Secundaire literatuur over D.A. de Graaf in de dbnl

Menno ter Braak, ‘De mythische jeugd’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
C.B. van Haeringen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
D.P. Blok, C. Kruyskamp en A.A. Weijnen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79 (1963)
Menno ter Braak, ‘De mythische jeugd’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)


Terug naar overzicht