auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Louis Peter Grijp

geboren: 23 januari 1954 te Den Haag
overleden: 9 januari 2016 te Driebergen-Rijsenburg

Werken van Louis Peter Grijp

Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw, 1991
'De Rotterdamse Faem-Bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw', 1992
'De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten', 1992
'Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens instituut', 2000

Werken in een editie van Louis Peter Grijp

Antwerps liedboek (2 delen) (2004)

Primaire teksten van Louis Peter Grijp elders in de dbnl

Paul P. Bockstaele, H. Duits, Louis Peter Grijp en Marijke Spies, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 3 (1987)
Louis Peter Grijp, ‘Op zoek naar de reien van Geeraerdt van Velsen Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 3 (1987)
Louis Peter Grijp, Jeroen Jansen, Gert-Jan Johannes, Em. Kummer, Nico Laan, Magda Sosef en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
Louis Peter Grijp, ‘De zingende Hadewijch Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten Louis Peter Grijp’ In: Een zoet akkoord (1992)
G.J. van Bork, Louis Peter Grijp, Peter Hoffman, E.M.H. Klumper, Guido van Suchtelen en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
Louis Peter Grijp en Frank Jansen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Louis Peter Grijp, Marijke Meijer Drees, Jan Nijen Twilhaar, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en M.C. van den Toorn, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Fons van Buuren, G.J. Dorleijn, Louis Peter Grijp, Marijke Meijer Drees, M.C. van den Toorn en Marijke J. van der Wal, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
Louis Peter Grijp, ‘Van geuzenlied tot Gedenck-clanck Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Louis Peter Grijp, ‘Van geuzenlied tot Gedenck-clanck Tweede deel: De receptie van geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Louis Peter Grijp, Olga van Marion en A. Agnes Sneller, ‘Inleiding’ In: De gedichten (1994)
G.J. van Bork, E.M. Grabowsky, Louis Peter Grijp, Korrie Korevaart, P.J. Verkruijsse, Marijke J. van der Wal en Inge de Wilde, ‘Literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Louis Peter Grijp, Korrie Korevaart en Nelleke Moser, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 88 (1995)
K.J. Bostoen, A.Th. van Deursen, F.S. Gaastra, J. de Gier, Louis Peter Grijp, Marjolein 't Hart, H.H. Kubbinga, M.E.H.N. Mout, Mieke B. Smits-Veldt, Marijke Spies, Johan Verberckmoes en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 11 (1995)
Louis Peter Grijp, ‘Muziek voor Munster Muziek en liederen ter gelegenheid van de Vrede van Munster Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Louis Peter Grijp, ‘De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 14 (1998)
Louis Peter Grijp, ‘De melodieën in Granida’ In: Granida (1998)
Louis Peter Grijp, ‘Wobbelke en de strofische heuristiek Iets over Gysbert Japix en de Friese zangcultuur Louis Peter Grijp’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 20 (2004)
Louis Peter Grijp, ‘Gruwelijk geblèr of indringende voordract? De performance van het straatlied’ In: Literatuur. Jaargang 21 (2004)

Secundaire literatuur over Louis Peter Grijp in de dbnl

Anne Houk de Jong, ‘Voetje voor voetje door het Nederlandse lied. Het spoor terug met Louis Peter Grijp Anne Houk de Jong’ In: Madoc. Jaargang 1991 (1991)
Ignace Bossuyt, ‘Het (Noord)Nederlandse lied uit de 17de eeuw ‘in kaart gebracht’’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 35 (1992)
Wouter Abrahamse, Frank Jansen, Frans A. Janssen, Lisa Kuitert, Stella Linn, P. Th. van Reenen, Toos Streng, G.J. Vis en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 21 (1992)
Willem van den Berg, C.L. Heesakkers, Jeroen Jansen, Bernt Luger en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
Kees de Bruijn, J.A. van Leuvensteijn, Dorthe Schipperheijn en Marijke J. van der Wal, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Geert Evert Booij, Eep Francken, Gert-Jan Johannes, A. Maljaars, Soetje Oppenhuis de Jong, S.D. Post, Frans Ruiter, Sonja van Stek en Rob Tempelaars, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116 (2000)
[tijdschrift] Literatuur zonder leeftijd, ‘Op de bres voor smartlap en kinderlied Een interview met Louis Grijp Bea Ros’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 16 (2002)
Wim Chielens, ‘Muziek’, ‘‘Een’ muziekgeschiedenis der Nederlanden’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Hannie Humme, Mireille Oostindië en Anne-Mariken Raukema, ‘Leeswijzer’ In: Tsjip/Letteren. Jaargang 12 (2002)
Emile Wennekes, ‘Emile Wennekes ........... Nederlandse muziekgeschiedenis breeduit en breed toegankelijk te boek gesteld’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2003 (2003)
Ernst Vermeulen, ‘Nederlandse muziek in de twintigste en de eenentwintigste eeuw’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
K.J. Bostoen, P.G. de Bruijn, Jan Gielkens en Jeanne Verbij-Schillings, ‘Kruyskamp-prijs 2012 Advies van de Commissie van Voordracht’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012 (2013)


Terug naar overzicht