auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
G. Groen van Prinsterer

geboren: 21 augustus 1801 te Voorburg
overleden: 19 mei 1876 te Den Haag


Biografie(ën) over G. Groen van Prinsterer

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van G. Groen van Prinsterer

Nederlandsche gedachten, 1829-1832
Nederlandsche gedachten. Deel 1, 1830
Nederlandsche gedachten. Deel 2, 1831
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série), 1835-1847
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome II 1566, 1835
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome III 1567-1572, 1836
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome IV 1572-1574, 1837
De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst, 1837
De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (alleen scans beschikbaar) , 1837 (3de druk)
De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (alleen scans beschikbaar) , 1837 (2de druk)
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome V 1574-1577, 1838
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome VI 1577-1579, 1839
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome VII 1579-1581, 1839
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In dubbele getale. Beschouwingen over staat- en volkerenregt. Derde deel, 1840
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome I 1552-1565, 1841
Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands (alleen scans beschikbaar) , 1841
Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, staatsraad, kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw en lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, 1844
Handboek der geschiedenis van het vaderland (alleen scans beschikbaar) , 1846
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Supplément, 1847
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières et des lettres, 1847
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome VIII 1581-1584, 1847
Ongeloof en revolutie, 1847
Aan G. Graaf Schimmelpenninck, minister van staat, enz. over de vrijheid van onderwijs (alleen scans beschikbaar) , 1848
Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 1848
Grondwetherziening en eensgezindheid (9 delen), 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 1. De staatshervorming van 1848 in de eigenaardigheid van haar drijfveeren geschetst, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 2. De Anti-Revolutionaire Partij, hier te lande, in haar beginsel en kracht, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 3. De revolutionaire partijen - reactie, behoud, revolutie, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 4. Donker Curtius. Guizot. Het Nederlandsche volk, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 5. De Gids. De Nederlander, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 6. Getemperde monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 7. Repliek aan Mr. De Bosch Kemper. Repliek aan Mr. Den Tex, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 8. Kerkelijk staatsregt, 1849
Grondwetherziening en eensgezindheid. Deel 9. Wetenschap en achteruitgang, 1849
Verscheidenheden over staatsregt en politiek (6 delen), 1849-1850
Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Deel 2. De Tweede Kamer en de hoogleeraar Vreede, 1849
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting van 1849 (alleen scans beschikbaar) , 1850
Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Deel 3. De niet-radicale volkssouvereiniteit, 1850
Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Deel 4. De grondwettige souvereiniteit van het huis van Oranje, op art. 11 der grondwet, 1850
Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1850
Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Deel 6. In hoe ver ik voor een ministerie Thorbecke beducht ben?, 1850
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting van 1849-1850 (2 delen) (alleen scans beschikbaar) , 1851
Handboek der geschiedenis van het vaderland (alleen scans beschikbaar) , 1852 (2de druk)
Narede van vijfjarigen strijd (alleen scans beschikbaar) , 1855
Over het verband van de openbare volksschool en godsdienst (alleen scans beschikbaar) , 1855
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2 delen), 1856-1857
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1856
De Tweede Kamer en de verzoekschriften of: De beraadslaging van 28 April 1856 met bijlagen en aanteekeningen toegelicht (alleen scans beschikbaar) , 1856
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel 2, 1857
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel 2, 1857
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel 2, 1857
Over het ontwerp van wet op het lager onderwijs, 1857
Redevoering uitgesproken in de zitting van de Tweede kamer der Staten-Generaal van 9 Julij 1857, betrekkelijk het ontwerp van wet op het lager onderwijs (alleen scans beschikbaar) , 1857
Verspreide geschriften, 1859-1860
Verspreide geschriften. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1859
Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas (alleen scans beschikbaar) , 1860
Verspreide geschriften. Deel 2: Kerk, school, volks-historie (alleen scans beschikbaar) , 1860
1813 in het licht der volkshistorie herdacht, 1863
1813 in het licht der volkshistorie herdacht (alleen scans beschikbaar) , 1863 (2de druk)
1813. Vaderlandsche beschouwing (alleen scans beschikbaar) , 1863
Aan de kiezers. Nummer 10, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 3, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 4, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 5, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 6, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 7, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 8, ca. 1864
Aan de kiezers. Nummer 9, ca. 1864
Het lager onderwijs en art. 194 der grondwet (alleen scans beschikbaar) , 1864
Parlementaire studien en schetsen, 1865-1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 1, 1865
Parlementaire studien en schetsen. Deel 2, ca. 1865-1866
Studien en schetsen ter schoolwetherziening (alleen scans beschikbaar) , 1865
Aan de kiezers. Nummer 11-20. De naderende veldtogt, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 2, sectie 25, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 2, sectie 34, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 1, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 2, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 21, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 27, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 6, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 7, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 8, 1866
Parlementaire studien en schetsen. Deel 3, sectie 9, 1866
L'empire prussien et l'apocalypse, 1867
Wat dunkt U van het voorstel De Brauw? (2 delen), 1867
Wat dunkt U van het voorstel De Brauw? Deel 1, 1867
Wat dunkt U van het voorstel De Brauw? Deel 2, 1867
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg, 1868-1869
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. Deel 1, 1868
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. Deel 2, 1868
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. Deel 3, 1868
Februarij 1868 (alleen scans beschikbaar) , 1868
Heiligerlee en ultramontaansche kritiek. Derde deel, 1868
1813 in het licht der volkshistorie herdacht (alleen scans beschikbaar) , 1869 (3de druk)
Aan de conservatieve partij (alleen scans beschikbaar) , 1869 (2de druk)
Aan de conservatieve partij (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bij de stembus (5 delen), 1869
Bij de stembus. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bij de stembus. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bij de stembus. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bij de stembus. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bij de stembus. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. Deel 6, 1869
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. Deel 7, 1869
Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869 (alleen scans beschikbaar) , 1869 (2de druk)
Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869, 1869
Ons schoolwet-program (alleen scans beschikbaar) , 1869
Ons schoolwet-program (alleen scans beschikbaar) , 1869 (2de druk)
Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht (alleen scans beschikbaar) , 1869
Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 1871 (nieuwe uitgave)
Nederlandsche gedachten. 1-50 (alleen scans beschikbaar) , 1872
Handboek der geschiedenis van het vaderland (alleen scans beschikbaar) , 1875 (4de druk)
Ongeloof en revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1903 (4de druk)
Ongeloof en revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1904 (5de druk)
Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871, 1933 (1ste druk (handelseditie))
Ongeloof en revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1940 (7de druk)
De anti-revolutionaire en confessionele partij in de Nederlands Hervormde Kerk, 1954

Uitgaven van G. Groen van Prinsterer

De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (alleen scans beschikbaar) , 1837
Schriftelijke nalatenschap, 1925-ca. 1991
Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, 1937
Vrijheid, gelijkheid, broederschap (alleen scans beschikbaar) , 1972

Werken in een editie van G. Groen van Prinsterer

Brieven van Thorbecke. 1830-1832 (1873)
Brieven. Deel 1 (1842-1852) (1874)
Brieven. Deel 2. Eerste aflevering (1853-1862) (1875)

Primaire teksten van G. Groen van Prinsterer elders in de dbnl

G. Groen van Prinsterer, ‘Levensberigt van Mr. Jacobus Petrus de Fremery.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875 (1875)
H.T. Colenbrander, Anton Reinhard Falck, G. Groen van Prinsterer en C.L.G.J. baron van Keverberg van Kessel, ‘Gesprekken met Koning Willem I Medegedeeld door Dr. H.T. Colenbrander.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 31 (1910)
G. Groen van Prinsterer en W.H. de Savornin Lohman, ‘Groen's reis naar Parijs en Besançon in 1836 ten behoeve der ‘archives’, Medegedeeld door Jhr. Mr. W.H. De Savornin Lohman.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 42 (1921)

Secundaire literatuur over G. Groen van Prinsterer in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Disputatio Literaria inauguralis, qua continetur Platonica Prosopographia etc. auctore G. Groen van Prinsterer. Lugd. Bat. apud H.W. Hazenberg, Jun. 1823.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1824 (1824)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Over het schrijven van de Geschiedenis der Nederlanden. Door Mr. Hugo Beijerman. 's Gravenhage, ter Landsdrukkerij. 1830. In gr. 8vo. VIII en 52 bl. f : - 60. Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche Geschiedenis, naar aanleiding van 's Konings besluit van 23 Dec. 1826. Door Mr. G. groen van Prinsterer. 's Gravenhage. 1830. In gr. 8vo. X en 176 bl. f 1-40. Bijdragen tot de bewerking van de Geschiedenis der Nederlanden. Door H.J. Roijaards, Dr. en Hoogleeraar der Godgeleerdheid te Utrecht. 's Gravenhage. 1830. In gr. 8vo. XIV en 137 bl. f 1-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Archives on Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer, Secrétaire du Cabinet de S.M. Ie. Série. P. I. (1552-1565.) Leide, S. et J. Luchtmans. 1835. 8vo. 296 pag., avec 6 pl. fac-similés. f 4-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1835 (1835)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Archives, ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau, Recueil publié avec l'Autorisation de S.M. le Roi par M.G. Groen van Prinsterer, Chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, Conseiller d'Etat. Ie. Série, Tom. III et IV. 1567-1574. Leide, chez. S. et J. Luchtmans. 1836, 37. CIII, 518, et CVII, 400 et 132 pag. f 16-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1837 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Archives, ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau, etc. par M.G. Groen van Prinsterer. 1e. Série, Tom. III et IV.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1837 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Boekbeschouwing.’, ‘De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst, door Mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede Druk. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1837. In gr. 8vo. 71 Bl. f :-70.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1837 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de Kerk, en de handelingen der Regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht door Mr. A.W. van Appeltere, Referendaris bij het Departement van Justitie. In 's Gravenhage enz., bij de Gebr. van Cleef. 1837. In gr. 8vo. 154 Bl. f 1-25. Kerkelijk Staatsregt. Onderzoek van de Brochure: De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst, door Mr. G. Groen van Prinsterer. In 's Gravenhage, bij J. Belinfante. 1837. In gr. 8vo. 24 Bl. f :-30. Kerkelijk Staatsregt. Antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer. In 's Gravenhage, bij J. Belinfante. 1837. In gr. 8vo. 24 Bl. f :-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Boekbeschouwing.’, ‘Over Staatsregt, Hervormd Kerkbestuur en Separatismus. Naar aanleiding van het Geschrift van Mr. G. Groen van Prinsterer: ‘De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst.’ Door P. Boeles. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1838. In gr. 8vo. 304 Bl. f 2-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Betrekking van den Staat tot de Godsdienst, volgens de Grondwet; met eene Voorafspraak aan Mr. G. Groen van Prinsterer, door Mr. François Frets. Tweede Druk. Te Rotterdam, bij M. Wijt en Zonen. 1837. In gr. 8vo. 54 Bl. f :-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Archives, ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S.M. le Roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer, Chevalier du lion belgique, Conseiller d'état. Premiere Serie. Tom. VII. 1579-1581. Avec des facsimilés. Leide, chez S. et J. Luchtmans. 1839. gr. 8vo. LXIV, 591 pages. f 7-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1840 (1840)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin, door Mr G. Groen van Prinsterer. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1840. In gr. 8vo. 151 bl. f 1-40. Proeve eener nieuwe Grondwet, door Mr. Dirk Donker Curtius. Te Arnhem, bij C.A. Thieme. 1840. In gr. 8vo. 55 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1840 (1840)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Adviezen in de Tweede Kamer der Staten Generaal, in dubbelen getale; door Mr. G. Groen van Prinsterer. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1840. In gr. 8vo. XII en 156 bl. f 1-60. De Belgische Omwenteling. 1828-1839. Persoonlijke herinneringen met bevestigende bijlagen door De Potter. IIden Deels 2de Stuk. Naar het Fransch. Te Dordrecht, bij H. Lagerwey. 1840. In gr. 8vo. Bl. 157-299. f 1-40. Belangen van Nederland en Nederlands Indië. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosje, Pz. 1841. In gr. 8vo. 31 bl. f : - 30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Bedenkingen over het lager Onderwijs, in eenen Brief aan den Heer Mr. Groen van Prinsterer, voorgesteld door Matthijs Siegenbeek. Te Leiden, bij D. du Mortier en Zoon. 1840. In gr. 8vo. 24 bl. f : - 25. Brief van C.R.A. van Bommel, Bisschop van Luik, aan den Hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. 's Gravenhage, bij A.P. van Langenhuysen. Dec. 1840. In gr. 8vo. 32 bl. f : - 25. Toelichting van den Brief van den Heer C.R.A. van Bommel, Bisschop van Luik, aan den Hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Behelzende eene aanwijzing uit echte stukken, waarom de R.K. Seminaria te Kuilenburg, Velzen en elders, in 1825 zijn opgeheven. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1841. In gr. 8vo. 47 bl. f : - 50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer, Chevalier de l'ordre du Lion Belgique, Secrétaire du Cabinet de S.M. Première Série. Tom. I, deuxième Édition. Leide, 1835.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Boekbeoordeelingen.’, ‘Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau Receuil publié, avec autorisation de S.M. le Roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer, Chevalier de l'ordre du Lion Belgique, Secrétaire du Cabinet de S.M. Première Série. Tom. I, Leide, 1835.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer, Chevalier de l'ordre du Lion Belgique, Secrétaire du Cabinet de S.M. Première Série. Tom. I, deuxième Édition. Leide, 1835.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De heer Groen van Prinsterer als geschiedschrijver.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1842 (1842)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Toespraak aan de Leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, van wege het Godgeleerd Gezelschap, waarvan het Tijdschrift Waarheid in Liefde uitgaat. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1843. In gr. 8vo. 79 bl. f : - 80. De geest der Nederlandsche Hervormde Kerk in onze dagen. Door D.H. Wildschut, Theol. Doct. en Predikant te Amsterdam, 2de Druk. Te Amsterdam, bij R. Stemvers enz. 1843. In gr. 8vo. 36 bl. f : - 35. Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? Door een' Predikant bij de Hervormden. Te Groningen, bij J.B. Wolters. 1843. In gr. 8vo. 40 bl. f : - 40. Aan mijne Geloofsgenooten. Door W.H. Warnsinck, Bz. Te Amsterdam, bij S.J. Prins. 1843. In gr. 8vo. 19 bl. f : - 20. Zangen des Tijds, toegewijd aan mijne Geloofsgenooten. Door W.H. Warnsinck, Bz. Te Amsterdam, bij S.J. Prins. 1843. In gr. 8vo. 27 bl. f : - 30. Aan den Heer, Mr. G. Groen van Prinsterer. Door W.H. Warnsinck, Bz. Te Amsterdam, bij S.J. Prins. 1843. In gr. 8vo. 7 bl. f : - 10. Een woord aan de Hervormde Gemeente in Nederland, door eenige leerlingen van den Hoogleeraar P. Hofstede de Groot. Te Groningen, bij J. Gleuns. 1843. In gr. 8vo. 24 bl. f : - 30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1843 (1843)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd, op nieuw overzien en verbeterd door een' R. Catholijken Priester. Te 's Bosch, bij J.J. Arkesteyn en Zoon. In kl. 8vo. 1838. 252 en 18 bl. f 2 - : Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, door Mr. G. Groen van Prinsterer. Iste en IIde Aflevering. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1841, 1842. In gr. 8vo. Te zamen VIII en 364 bl. f 3-5. Kort Overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands, door en bij dezelfden. 1841. In kl. 8vo. IV en 103 bl. f : - 60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd, enz. Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, door Mr. G. Groen van Prinsterer. Iste en IIde Aflevering. Kort Overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands, door denzelfden.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘I. Hendrick graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd door Mr. M.C. van Hall, Staatsraad, enz. Met Platen. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. XVI, 241 blz. 8o. II. Antwoord aan mr. M.C. van Hall, staatsraad, enz. (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van Brieven; c. Historische Kritiek), door Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, S. en J. Luchtmans. 1844. 104 blz. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Boekbeoordeelingen.’, ‘I. Hendrick graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd door Mr. M.C. van Hall, Staatsraad, enz. Met Platen. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. xvi, 241 blz. 8o. H. Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, staatsraad, enz. (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van Brieven; c. Historische Kritiek), door Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, S. en J. Luchtmans. 1844. 104 blz. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘I. Hendrick graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd door Mr. M.C. van Hall, Staatsraad, enz. Met Platen. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. XVI, 241 blz. 8o. II. Antwoord aan mr. M.C. van Hall, staatsraad, enz. (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van Brieven; c. Historische Kritiek), door Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, S. en J. Luchtmans. 1844. 104 blz. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘I. Hendrick graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd door Mr. M.C. van Hall, Staatsraad, enz. Met Platen. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. XVI, 241 blzz. 8o. II. Antwoord aan mr. M.C. van Hall, staatsraad, enz. (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van Brieven; c. Historische Kritiek), door Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, S. en J. Luchtmans. 1844. 104 blz. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hendrick, Graaf van Brederode, Medegrondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, door Mr. M.C. van Hall. Te Amsterdam, bij J. Muller. 1845. In gr. 8vo. 129 bl. f 1-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hendrick Graaf van Brederode, Medegrondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door Mr. M.C. van Hall, Staatsraad enz. enz. Te Amsterdam, bij J. Müller. 1844. In gr. 8vo. XVI, 241 bl. f 3-30. Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, Staatsraad enz. enz. (over a. Hendrick Graaf van Brederode, b. uitgave van Brieven. c. Historische kritiek.) Door Mr. G. Groen van Prinsterer. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1844. In gr. 8vo. 104 bl. f 1-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
Jan Heemskerk Bzn., ‘Het anti-revolutionaire staatsregt in Nederland.’ In: De Gids. Jaargang 17 (1853)
Jan Heemskerk Bzn., ‘Het anti-revolutionaire staatsregt in Nederland.’ In: De Gids. Jaargang 17 (1853)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Anti-revolutionaire redeneringen.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Eene verbetering.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Anti-revolutionaire Staatsregt van Mr. G. Groen van Prinsterer ontvouwd en beoordeeld door Dr. R. Fruin. Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard en Comp. 1853. In gr. 8vo. 108 bl. f 1-: De Anti-revolutionaire Bezwaren van Mr. Groen van Prinsterer tegen onzen Staat en onze Maatschappij, overwogen door Dr. R. Fruin. Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard en Comp. 1854. In gr. 8vo. 96 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘R.G. Rijkens. De Meeningen van Mr. G. Groen van Prinsterer c.s., tegenover die van Mr. J.R. Thorbecke en anderen, over het Lager Onderwijs, bescheiden getoetst, enz. Te Groningen, bij R.J. Schierbeek. 1852. In gr. 8vo. 76 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Zangen. Verzameld door Mr. G. Groen van Prinsterer. Tweede druk. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1856. In kl. 8vo. 168 bl. f :-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
P.A.S. van Limburg Brouwer, ‘De ontknooping.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
C.P. Burger, Willem Jan Knoop en Abraham Kuenen, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘I. Eenige bezwaren tegen de voordragt van wet tot regeling van 't Lager Onderwijs. Uitg. door de vereeniging ‘Regt voor allen.’ Amst. C.L. van Langenhuysen. 95 blz. II. Over het ontwerp van wet op 't L.O. Door Mr. Groen van Prinsterer. 's Grav. van Cleef. 5 stukken, te zamen 210 blz. - Open Brief van den Heer G.v.P. aan de kiezers-vereeniging: Nederland en Oranje. Leiden, 12 blz. - Open Brief aan Mr. G.G.v.P., van Jkhr. Mr. J. de Bosch Kemper, Amst. Witkamp. 47 blz. III. Verh. over het Christelijk beginsel in het Lager Onderwijs.’, ‘Door H.D. Muntinga. Bekroond door het Nederl. Onderw.-Genootschap. Utr. v.d. Post Jr. 84 blz. IV. De Onderwijsvraag. (overgedrukt uit de Gids) Amst. van Kampen. 144 blz. - Bijdrage over een hoofdbeginsel van het ontwerp van wet op 't L.O. Door W.A. Bron Schimmelpenninck v.d. Oije. Zutphen, Thieme. 22 blz.. Allen uitg. 1857.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
E.J. Potgieter en W.N. du Rieu, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De antirevolutionaire Staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer, uit de bronnen ontwikkeld door Mr. D. Koorders, Doctor in de Godgeleerdheid. Eerste stuk. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon, 1860.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1860 (1860)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567. (Eene Boekbeoordeeling.)’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 1 (1863)
S. Vissering, ‘Een dubbelzinnige triomf.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Le parti anti-revolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas. Etude d'histoire contemporaine par mr. G. Groen van Prinsterer. Deuxième édition. Amsterdam, chez H. Höveker. Prijs ƒ 1. -.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, door Mr. G. Groen van Prinsterer. Eerste en tweede gedeelte. Derde druk. (Te) Amsterdam, (bij) H. Hveker, 1863.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vrijheid van Christelijk-nationaal onderwijs, in verband met scheiding van kerk en staat. Parlementair fragment door Mr. Groen van Prinsterer. (Te) Amsterdam, (bij) H. Höveker 1863, XLIII en 184 blz. in gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)
J.T. Buys, ‘Misverstand.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Vriendenkout.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De ministeriëele crisis.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
J.T. Buys, ‘Winter- en zomerstormen.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
J.T. Buys, ‘Dubbelzinnige politiek.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Isaac Arnold Lamping, ‘Schoolwetsherziening.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
J.T. Buys, ‘Een politiek drama.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Isaac Arnold Lamping, ‘Schoolwetsherziening.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘Een proeve van historische critiek.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
J.T. Buys, ‘Onze kieswet.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
J.T. Buys, ‘De Conservatieve partij.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Robert Fruin, ‘De quaestie der kiesdistricten.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Cornelis Johannes van Bemmel Suijck, P.J. Cosijn, Gualtherus Jacob Dozy, W.C. van Manen, W.C. Nieuwenhuyzen, H.M.C. van Oosterzee, H.C. Rogge, Hendrik Willem Theodorus Tydeman en Antony Winkler Prins, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1869 (1869)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Democratie en constitutionele monarchie.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
Allard Pierson, ‘Isaac da Costa. Naar zijne brieven.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
J.T. Buys, ‘Groen van Prinsterer.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
Aart Admiraal, ‘Nieuwe uitgaven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
J.T. Buys, ‘Bedenkelijke leuzen.’ In: De Gids. Jaargang 45 (1881)
Allard Pierson, ‘Oudere tijdgenooten.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
Cd. Busken Huet, ‘Mr. Groen van Prinsterer.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 3 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Maurits en Oldenbarnevelt.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 5 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 7 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Michelet.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 25 (1884)
Willem Hendrik de Beaufort, ‘Groen van Prinsterer en van der Brugghen.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
J.T. Buys, ‘Het heilige verbond.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Allard Pierson, ‘Gesprekken.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
H.J.A.M. Schaepman, ‘Mr. G. Groen van Prinsterer.’ In: Menschen en boeken. Verspreide opstellen. Deel 1 (1893)
Robert Fruin, ‘Prins Willem I in het jaar 1570. Naar nieuwe bescheiden.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. IV. (Vervolg.) De eerste tijd van het professoraat.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. (1823-1899.)’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
W.G.C. Byvanck, ‘R. Fruin. III. De eerste tijd van het professoraat.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Joh. Dyserinck, ‘Uit de brieven van mevrouw Bosboom-Toussaint aan Mr. Is. da Costa, mevr. Elise van Calcar-Schiötling, Ds. O.G. Heldring en Mr. G. Groen van Prinsterer.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
W.H. de Savornin Lohman, ‘Groen in Parijs. 31 Augustus-22 September 1826. Door Jhr. Mr. W.H. de Savornin Lohman.’, ‘3 Sept.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Brief aan Groen van Prinsterer.’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5 (1913)
Geerten Gossaert, ‘[Deel 2]’, ‘Groen's aanleg Door C. Gerretson.’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jules Persyn, ‘XXI. Ter gedachtenis van mr. G. Groen van Prinsterer.’ In: Dr. Schaepman. Deel 2 (1916)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk II De eerste jaren van Koning Willem II’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 4 (1926)
J.B. Manger, ‘Groen van Prinsterer in 1830’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
Jan L. Walch, ‘De Negentiende Eeuw’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
P.J. Oud, ‘Hoofdstuk I Op den drempel van een nieuwen tijd’ In: Honderd jaren (1946)
P.J. Oud, ‘Hoofdstuk III Politiek zonder gestadigheid’ In: Honderd jaren (1946)
P.J. Oud, ‘Hoofdstuk II Het Ministerie van Hervorming’ In: Honderd jaren (1946)
E.J. Dijksterhuis, L.H. Grondijs, A.N. Molenaar, Jan Sebastian Rabie, L.W.G. Scholten en K. Strijd, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘5 Reactie’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
H. Algra en A. Algra, Dispereert niet. Deel 3 (1956)
Ivo Schöffer, ‘Hoofdstuk V Aansluiting bij andere beschouwingen van de Nederlandse geschiedenis’ In: Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden (1956)
L.J. Rogier, ‘Contra-revolutionaire journalistiek omstreeks 1853’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1960 (1960)
J.L. Van Essen, ‘Bilderdijk en Groen van Prinsterer’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 1 (1984)
E.H. Kossmann, ‘V. Het liberalisme als systeem, 1848-1879’, ‘1. Het karakter van de periode’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
E.H. Kossmann, ‘3. Nederland, 1848-1879’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, ‘10 Het voortgezet onderwijs’ In: Geschiedenis van de school in Nederland (1987)
P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, ‘11 De schoolstrijd’ In: Geschiedenis van de school in Nederland (1987)
P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, ‘8 De schoolstrijd’ In: Geschiedenis van de school in Nederland (1987)
Melis te Velde, ‘25. Brummelkamp en de christelijke politiek’ In: Anthony Brummelkamp (1811-1888) (1988)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘II 1840: De vier Reveils’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 18 Het doctrinaire liberalisme in het defensief’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 11 Politiek volgens de doctrinaire liberalen’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Henk te Velde, ‘Hoofdstuk 1 Leiderschap zonder partij. De tijd van Thorbecke’ In: Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (2002)
Henk te Velde, ‘Hoofdstuk 2 Profeten en organisatoren. De tijd van Kuyper’ In: Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (2002)
Maaike Grevelink, ‘Groen van Prinstererlezing’ In: Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen (2010)
J.J. Deetman en Gerrit van Rijn, ‘In den kring van het Reveil.’ In: Nicolaas Beets. Deel 2 (ca. 1915)


Terug naar overzicht