auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Willem de Groot

geboren: 10 februari 1597 te Delft
overleden: 12 maart 1662 te Delft


Biografie(ën) over Willem de Groot

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2 CAB-GYZ (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Willem de Groot

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Willem de Groot elders in de dbnl

Willem de Groot, ‘229 Eerentfesten, wijsen voorsienigen, hoochgeleerden, Heere Pijeter Hooft Drossaerd van Muijden jegenwoordich tot Amstelredam’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Willem de Groot, ‘276 Eerentfesten, wijsen voorsienigen seer discreten Heere Pieter Hooft Drossaert tot Muijden wonende opde cingel tegen over Jan Roon Poorts-toren tot Amsterdam’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Willem de Groot, ‘1203 (W. de Groot aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)

Secundaire literatuur over Willem de Groot in de dbnl

Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Hugo de Groot, ‘253a (H. Grotius aan Willem de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Hugo de Groot, ‘876 (H. Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘1201 Aan den H. Adt Mr Willem de Groot in den Haaghe.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘1143 (Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘1150 (Grotius aan W. de Groot)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘1105 (Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)


Terug naar overzicht