auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Paul Charles Guillaume Guyot

geboren: 30 mei 1800 te Groningen
overleden: 17 februari 1861 te Den Haag


Biografie(ën) over Paul Charles Guillaume Guyot

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1861 (1861)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)

Werken van Paul Charles Guillaume Guyot

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Paul Charles Guillaume Guyot in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Bijdragen tot de Geschiedenis der Doopsgczinden te Nijmegen, mede in zich bevattende de Geschiedenis der Vestiging te Nijmegen van de, thans nog, aldaar bestaande Doopsgezinde Gemeente. Door P.C.G. Guyot, Lid van den Raad der Stad Nijmegen. Te Nijmegen, bij C.A. Vieweg. 1845. In gr. 8vo. 94 bl. f 1-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)


Terug naar overzicht