auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jack Hoeksema

geboren: 1956

Werken van Jack Hoeksema

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Jack Hoeksema elders in de dbnl

Jack Hoeksema, ‘Toekenning van syllabestrukturen.’ In: Tabu. Jaargang 9 (1978-1979)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 2]’, ‘Zinsbepalingen en V-raisingskomplementen Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 10 (1979-1980)
Jack Hoeksema, ‘Verbale verstrengeling ontstrengeld Jack Hoeksema’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
Jack Hoeksema, ‘Iets over werkwoordsvolgorden/ Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 11 (1980-1981)
Jack Hoeksema, ‘De kongruentie van relatieve voornaamwoorden met hun antecedent J. Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 12 (1982)
Jack Hoeksema, ‘Enkele stellingen omtrent metrische representaties J. Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 12 (1982)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 1]’, ‘Betrekkelijke bijzinnen met meerdere antecedenten Jaak Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 12 (1982)
Jack Hoeksema, ‘Superlatieven Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 13 (1983)
Jack Hoeksema, ‘Zwaarlijvig en breedgeschouderd Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 13 (1983)
Jack Hoeksema en R.M. van Zonneveld, ‘Een autosegmentele theorie van het Nederlandse woordaccent Jack Hoeksema & Ron van Zonneveld’ In: Spektator. Jaargang 13 (1983-1984)
Jack Hoeksema, ‘Wortels, stammen en de sjwa. Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 15 (1985)
Jack Hoeksema, ‘Monotonie en superlatieven J. Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 16 (1986)
Jack Hoeksema, ‘Partiele extrapositie van infinitiefkomplementen in het Middelnederlands Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 20 (1990)
Jack Hoeksema, ‘Algemene kwantoren en de small-clause kwestie Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 21 (1991)
Jack Hoeksema, ‘Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 21 (1991)
Jack Hoeksema, ‘Nogmaals partikelvooropplaatsing Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 21 (1991)
Jack Hoeksema, ‘Tegenwoordig-deelwoordgroepen I: een merkwaardig randgeval Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 23 (1993)
Rienk de Haan en Jack Hoeksema, ‘Morfologische problemen bij de lexicale uitbreiding van het Fries Rienk de Haan & Jarich Hoekstra’ In: Tabu. Jaargang 23 (1993)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 1]’, ‘Tegenwoordige-deelwoordgroepen II: V1 patronen Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 24 (1994)
Jack Hoeksema, ‘Nevenschikking onder te Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 25 (1995)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 3]’, ‘Zeg het met rozen: een vergelijking van drie idiomatische uitdrukkingen Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 26 (1996)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 1]’, ‘Aantekeningen bij ooit Deel 1: nog ooit versus ooit nog Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 26 (1996)
Lia van Gemert, Tom Hage, Jack Hoeksema, Annelies de Jeu, Rob de Jong, Thom Mertens en Dieuwke E. van der Poel, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
Jack Hoeksema, ‘Ieder moment: scalaire universele kwantificatie Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 27 (1997)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 3]’, ‘Negatief-polair moeten Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 27 (1997)
Jack Hoeksema, ‘Antwoord aan Barbiers Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 27 (1997)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 1]’, ‘Corpusonderzoek naar negatief-polaire uitdrukkingen Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 28 (1998)
Jack Hoeksema, ‘Een ondode kategorie: de genitief Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 28 (1998)
Jack Hoeksema, ‘De grammatica speculativa van Duinhoven Jack Hoeksema’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1999 (1999)
Jack Hoeksema, ‘Velarisatie van /n/ in plat Hollands Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 29 (1999)
Jack Hoeksema, ‘Iemand iets wijsmaken: irrealis en negatieve polariteit Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 29 (1999)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 4]’, ‘Aantekeningen bij ooit, deel 2: de opkomst van niet-polair ooit Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 29 (1999)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 3]’, ‘In memoriam Albert Sassen 1921-1999 Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 29 (1999)
Jack Hoeksema, ‘Verplichte topicalisatie van kale enkelvouden: de feit is dat-constructie Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 30 (2000)
Jack Hoeksema en Ton van der Wouden, ‘Nieuwe boeken’ In: Tabu. Jaargang 30 (2000)
Jack Hoeksema, ‘Nieuwe boeken’ In: Tabu. Jaargang 30 (2000)
Jack Hoeksema, ‘Ikke als default-nominatief Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 30 (2000)
Jack Hoeksema, ‘Nieuwe boeken’ In: Tabu. Jaargang 31 (2001)
Jack Hoeksema, ‘X maar dan ook echt X! Empatische reduplicerende nevenschikking Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 31 (2001)
Jack Hoeksema, ‘Minimaliseerders in het Standaardnederlands Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 32 (2002)
Jack Hoeksema, ‘Hoegenaamd: van 1730 tot 2002 Eigenschappen en ontwikkelingsgang van een bijzondere negatief-polaire uitdrukking Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 32 (2002)
Jack Hoeksema, ‘Nogmaals hoegenaamd Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 33 (2003-2004)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 3/4]’, ‘In memoriam Víctor Manuel Sánchez Valencia Ciudad de Guatemala 10 januari 1951 - Groningen 7 juni 2003 Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 33 (2003-2004)
Jack Hoeksema, ‘In het minst: Eigenschappen en ontwikkeling van een negatief-polaire uitdrukking en de neergang van focus scrambling Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 33 (2003-2004)
Jack Hoeksema en Dirk-Bart den Ouden, ‘Positief- en negatief-polaire bepalingen van graad: Een empirisch onderzoek Jack Hoeksema en Dirk-Bart den Ouden’ In: Tabu. Jaargang 34 (2005)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 1/2]’, ‘Rijkdom en weelde van het Nederlands Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 34 (2005)
Jack Hoeksema, ‘Geen enkel Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 34 (2005)
Jack Hoeksema, ‘De ontwikkelingsgang van het partikel best Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 35 (2006)
Jack Hoeksema, ‘Hij zei van niet, maar knikte van ja: Distributie en diachronie van bijwoorden van polariteit ingeleid door van Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 35 (2006)
Jack Hoeksema, ‘Agentiviteit van aspectueel eens Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 35 (2006)
Jack Hoeksema, ‘Boekbespreking:’ In: Tabu. Jaargang 35 (2006)
Jack Hoeksema, ‘Parasitair gat zonder scrambling Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 35 (2006)
Jack Hoeksema, ‘Boekbespreking: Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30-9 en 1-10-2005 aan de Freie Universität Berlin. Redactie Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen. Leiden: SNL, 2006. Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 36 (2007)
Jack Hoeksema, ‘Niet voor commentaar bereikbaar Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 36 (2007)
Dicky Gilbers, Jack Hoeksema en Sandrien van Ommen, ‘Heeeeele lange vocalen: Een onderzoek naar emfatische rekking Sandrien van Ommen, Dicky Gilbers en Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 36 (2007)
Jack Hoeksema, ‘Van + bijwoord van polariteit: Een geval van verplichte PP-extrapositie? Jack Hoeksema Rijksuniversiteit Groningen’ In: Tabu. Jaargang 37 (2008)
Jack Hoeksema en Albert Oosterhof, ‘Uitkijken, oppassen en opletten: Een corpusonderzoek naar polaire gevoeligheid en andere distributionele eigenschappen Albert Oosterhof en Jack Hoeksema Universiteit Gent en Rijksuniversiteit Groningen’ In: Tabu. Jaargang 37 (2008)
Jack Hoeksema, ‘[Nummer 3/4]’, ‘Distributieprofielen van negatief-polaire uitdrukkingen: Een vergelijking van het Nederlands, Engels en Duits Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 37 (2008)
Jack Hoeksema, ‘De localiteit van idiomen Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 38 (2009-2010)
Jack Hoeksema en Jan-Wouter Zwart, ‘[Nummer 1-4]’, ‘Noordelijke Polyfonie Speciaal nummer opgedragen aan Jan Koster Gastredactie: Jan-Wouter Zwart en Jack Hoeksema’, ‘Noordelijke polyfonie Jan-Wouter Zwart en Jack Hoeksema’ In: Tabu. Jaargang 38 (2009-2010)

Secundaire literatuur over Jack Hoeksema in de dbnl

Frank Albers, W.A.M. de Moor, Anneke Neijt en P.F. Schmitz, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1985 (1985)
Geert Evert Booij, ‘Stammen en wortels Geert E. Booij’ In: Tabu. Jaargang 15 (1985)
[tijdschrift] Tabu, ‘Corrigenda’ In: Tabu. Jaargang 18 (1988)
Eric Hoekstra, ‘De small clause-kwestie: een weerwoord op Hoeksema Eric Hoekstra’ In: Tabu. Jaargang 21 (1991)
A.M. Duinhoven, ‘De recensio minor van Hoeksema A.M. Duinhoven’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1999 (1999)
Jan-Wouter Zwart, ‘Ikke en de default-naamval: Een reactie op Hoeksema Jan-Wouter Zwart’ In: Tabu. Jaargang 30 (2000)


Terug naar overzicht