auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Constantijn Huygens jr.

geboren: 4 september 1628 te Den Haag
overleden: 28 maart 1697 te Den Haag


Biografie(ën) over Constantijn Huygens jr.

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Tweede stuk (1867)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 2: 1676-1679 (1941)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 2: 1676-1679 (1941)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 3: 1679-1683 (1948)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 3: 1679-1683 (1948)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 7: 1687-1688 (1964)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 7: 1687-1688 (1964)

Werken van Constantijn Huygens jr.

(geen titels beschikbaar)


Uitgaven van Constantijn Huygens jr.

Journalen 1673-1696 (4 delen), 1876-1888
Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Eerste deel, 1876
Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Tweede deel, 1877
Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678, 1881
Journalen. Derde deel, 1888

Primaire teksten van Constantijn Huygens jr. elders in de dbnl

Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, R. Descartes, Jan van Foreest, J. Golius, Lamb. Goris, Johannes Fredericus Gronovius, Isaac Gruterus, Adriaan Heereboord, Constantijn Huygens jr., Eleazar Lootius, S. Maresius, Marin Mersenne, Erycius Puteanus, Friedrich Spanheim en Piërius Winsemius, ‘Voorrede, enz. van de Momenta desultoria (1655).’ In: Gedichten. Deel 5: 1652-1656 (1895)
Constantijn Huygens jr., Oeuvres complètes. Tome XV. Observations astronomiques (1925)

Secundaire literatuur over Constantijn Huygens jr. in de dbnl

Constantijn Huygens, ‘[1642]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1638]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
C. Barlaeus, H. van Beaumont, François le Bleu, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Jeremias de Decker, George Rataller Doubleth, Daniël Heinsius, Nicolaus Heinsius, P.C. Hooft, Daniël Mostart, Hendrik Nierop, Catharina Questiers, Anna Maria van Schurman, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Opdracht, lofdichten, enz. van de Korenbloemen (1658).’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1608-1634 (1911)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 4: 1644-1649 (1915)
Christiaan Huygens, ‘§ 1. La famille.’, ‘Années 1629-1655.’ In: Oeuvres complètes. Tome XXII. Supplément à la correspondance. Varia. Biographie. Catalogue de vente (1950)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, ‘Christiaen Huygens’ In: Erflaters van onze beschaving (1977)
A. de Korne en T. Rinkel, ‘21 Opdracht’ In: Cursus zestiende- en zeventiende- eeuws Nederlands (1987)
Herman Roodenburg, ‘Over scheefhalzen en zwellende heupen Enige argumenten voor een historische antropologie van de zeventiende-eeuwse schilderkunst Herman Roodenburg’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)
Ed. de Jonghe, ‘Wanneer was wie heer van Zeelhem? Elisabeth Keesing’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)
Ad Leerintveld, ‘Het huwelijk van Constantijn Huygens Jr.’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 12 (1994)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Bridging Two Cultures The Story of the Huygens Family’ In: The Low Countries. Jaargang 5 (1997-1998)
Rudolf Dekker, ‘De rafelrand van het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek van Constantijn Huygens de zoon Roddel en seks Rudolf Dekker’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23 (2000)
Rudolf Dekker, ‘De rafelrand van het zeventiende-eeuwse hofleven in het dagboek van Constantijn Huygens de zoon Magie en toverij Rudolf Dekker’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23 (2000)


Terug naar overzicht