auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Josua van Iperen

geboren: 23 februari 1726 te Middelburg
overleden: 11 februari 1780 te Batavia


Biografie(ën) over Josua van Iperen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1766-1799, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1782 (1782)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 3 HAE-IPE (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 9 (1860)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 4 (1931)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Josua van Iperen

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Josua van Iperen in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen.’, ‘Brieven over het Hooglied, door Josua van Iperen, A.L.M. Phil. Dr. Medelid van de Haarlemsche, Vlissingsche, Leidsche en Haagsche Maatschappyen, en Predikant te Veere. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by J.A. Bouvink 1776. Behalven het Voorwerk 348 bladz. in groot octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen.’, ‘Brieven over het Hooglied, door Josua van Iperen, A.L.M.Ph. Dr. Medelid van de Haarlemsche. Vlissingsche, Leydsche en Haagsche Maatschappyen en Predikant te Veere. Tweede Deel. In 's Gravenhage by J.A. Bouvink, 1776. Behalven de Voorreden en uitvoerige Bladwyzers 340 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1777 (1777)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Kerkelyke Historie van het Psalmgezang der Christenen, door J. v. Iperen, Mr. der vrye Kunsten, enz. Twee Deelen. Met Plaaten. Te Amsterdam by de Wed. Lovering en Allart, 1778. Behalven de Voorredenen 1015 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Afscheid van de Classis van Walcheren en de Gemeente van Ter Veere, nevens de eerste Leerrede op het Oostindisch Compagnie Schip Europa, door J.v. Iperen, Meester der Vrye Konsten, enz. Te Amsterdam by J. Allart. In groot octavo 140 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Intrede te Batavia; nevens eene Inwydings-Redevoering tot de openbare Lessen over de Wysgeerte en fraaije Letteren door J.v. Iperen, M.L.A.Ph. Dr. Lid van verscheiden Genootschappen en Predikant op Batavia. Te Amsterdam by J. Allart, 1780. In groot octavo 124 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1780 (1780)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lyk- en Lofreden op den Weleerw. en zeer Gel. Heer J.v. Iperen. A.L.M. Ph. Dr. Lid van verscheiden Genootschappen en Predikant te Batavia, uitgesproken door deszelfs Amptgenoot en Vriend H. Wachter. Te Amsterdam by J. Allart. In groot octavo 50 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘256 Iperen, Josua van’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)


Terug naar overzicht