auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
E.T. Kuiper

geboren: 9 augustus 1862 te Zwolle
overleden: 4 februari 1924


Biografie(ën) over E.T. Kuiper

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1925 (1925)

Werken van E.T. Kuiper

(geen titels beschikbaar)


Werken in een editie van E.T. Kuiper

Geuzenliedboek (1924-1925)

Primaire teksten van E.T. Kuiper elders in de dbnl

E.T. Kuiper, ‘Het Heidelbergsche Handschrift van den Limborch.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 8 (1888)
E.T. Kuiper, ‘Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr. Stoett's uitgave van Hooft.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
E.T. Kuiper, ‘Gedichten van P.C. Hooft uitgegeven door Dr. F.A. Stoett.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
E.T. Kuiper, ‘Wilhelmus van Nassouwe.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 12 (1902)
E.T. Kuiper, ‘Nieuwe fragmenten van de Karel ende Elegast.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
E.T. Kuiper, ‘Het Geuzenliedboek Door Dr. E.T. Kuiper.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 17 (1917)
E.T. Kuiper, ‘De oudste Geuzenliedboeken.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 36 (1917)
E.T. Kuiper, ‘Levensbericht van Dr. H. van Gelder.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1922 (1922)

Secundaire literatuur over E.T. Kuiper in de dbnl

G.G. Kloeke en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
D.Th. Enklaar, ‘Vanden weert int schaecbert’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 56 (1937)


Terug naar overzicht