auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacob van Lennep

geboren: 24 maart 1802 te Amsterdam
overleden: 25 augustus 1868 te Oosterbeek

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Ko Cassandra
een lid van de Akademie
een liefhebber der Latijnsche tale
Flora Tournesol


Biografie(ën) over Jacob van Lennep

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1869 (1869)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 1 (1888)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd (1942)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jacob van Lennep

Novellen, ? (?)
De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche Volk verteld, 19e eeuw
Dagboek van mijne reis, 1823 (handschrift)
Academische idyllen, 1826
Gedichten, 1827
Nederlandsche legenden, 1828-1829
Het dorp aan de grenzen, 1831
Hulde aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J.C.J. van Speyk, 1831
De pleegzoon (2 delen), 1833
Saffo, 1834
De roos van Dekama, 1836
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst (5 delen), 1838-1844
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 1. Alwart. Brinio, 1838
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 2. Chariëtto. De Saxische weezen. De Friezen te Rome, 1839
De E-legende, 1840
De lotgevallen van Ferdinand Huyck, 1840
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 3. De koorknaap. De Hunenborg, 1841
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 4. De gestoorde bruiloft. Ulrich de zanger. De Friesche bouwmeester. De bedevaartganger, 1842
Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 5. De reisgenooten, 1844
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 1, 1845
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 2, 1845
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald (4 delen), 1846-1849
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 3, 1848
Rembrandt van Rijn, 1848
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 4, 1849
De val van Jeruzalem (alleen scans beschikbaar) , 1850
Een schaking in de zeventiende eeuw, 1850
Elizabeth Musch (3 delen), 1850-1851
Gedichten, zoo oude als nieuwe, 1851
Het nachtegaaltje, 1851
Zeemansliedtjens, 1852
Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje, 1853
De nachtegaal en het lijstertje, 1854
De geschiedenis des vaderlands in schetsen en afbeeldingen, 1855
Vertellingen en tafereelen uit vroeger en later tijd, 1856
Zeemans-woordenboek, 1856
De bedevaartganger. De reisgenoten, 1858 (?)
Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje (alleen scans beschikbaar) , 1858 (4de druk)
Een Amsterdamsche jongen of het buskruitverraad in 1622, 1859
Het leven van mr. Cornelis van Lennep en mr. David Jacob van Lennep, 1861-1862
De vermakelijke spraakkunst, 1865
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1865 (5de druk)
De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1865 (5de druk)
De lotgevallen van Klaasje Zevenster, 1866
De vermakelijke Latijnsche spraakkunst, 1866
Klaasje Zevenster, 1866 (2de druk?)
De uithangteekens. In verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen), 1867-1869
Een dichter aan de Bank van Leening, 1867
Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven, 1869
Iets over citaten (alleen scans beschikbaar) , 1871
Poëtische werken (2 delen), 1872 (2de druk)
A-saga, E-legende, O-sprook, 1879
A-saga, E-legende, O-sprook (alleen scans beschikbaar) , 1879 (1ste druk, 2de oplage)
De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld, 1880 (6de druk)
Novellen, 1886
Vertellingen van vroeger en later tijd, 1889 (2de, herziene druk)
Novellen, 1895 (?)
De bedevaartganger. De gestoorde bruiloft. Ulrich de zanger, ca. 1950 (?)
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen., 1977 (fotomechanische herdruk)
De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J.A. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn en W.J. van Zeggelen, 1994
Een schaking in de zeventiende eeuw, 2006 (?)

Uitgaven van Jacob van Lennep

Romantische werken 17, ?
Romantische werken 20, ?
Romantische werken 15, ?
Romantische werken 18, ?
Romantische werken 21, ?
Romantische werken 16, ?
Romantische werken 19, ?
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen., 1841
Dramatische werken, 1852-1854
Romeo en Julia. Treurspel in vijf bedrijven., 1852
Romantische werken 2 (alleen scans beschikbaar) , 1856
Romantische werken 4 (alleen scans beschikbaar) , 1856
Romantische werken 1 (alleen scans beschikbaar) , 1856
Romantische werken 3 (alleen scans beschikbaar) , 1856
Romantische werken 7 (alleen scans beschikbaar) , 1857
Romantische werken 5 (alleen scans beschikbaar) , 1857
Romantische werken 8 (alleen scans beschikbaar) , 1857
Romantische werken 6 (alleen scans beschikbaar) , 1857
Romantische werken 9 (alleen scans beschikbaar) , 1858
Romantische werken 12 (alleen scans beschikbaar) , 1858
Romantische werken 10 (alleen scans beschikbaar) , 1858
Romantische werken 11 (alleen scans beschikbaar) , 1858
Poëtische werken. Deel 2. Nederlandse legenden 3 en 4 (alleen scans beschikbaar) , 1859
Romantische werken 13 (alleen scans beschikbaar) , 1859
Poëtische werken (13 delen), 1859-1872
Poëtische werken. Deel 1. Nederlandse legenden 1 en 2 (alleen scans beschikbaar) , 1859
Romantische werken 14 (alleen scans beschikbaar) , 1859
Poëtische werken. Deel 4. Nederlandse legenden 7 en 8 (alleen scans beschikbaar) , 1860
Poëtische werken. Deel 3. Nederlandse legenden 5 en 6 (alleen scans beschikbaar) , 1860
Poëtische werken. Deel 6. Mengelpoëzy 2 (alleen scans beschikbaar) , 1861
Poëtische werken. Deel 7. Mengelpoëzy 3 (alleen scans beschikbaar) , 1861
Poëtische werken. Deel 5. Mengelpoëzy 1 (alleen scans beschikbaar) , 1861
Poëtische werken. Deel 8 [Treur- en blijspelen 1] (alleen scans beschikbaar) , 1861
Poëtische werken. Deel 11. Treur- en blijspelen 4 (alleen scans beschikbaar) , 1862
Poëtische werken. Deel 9. Treur- en blijspelen 2 (alleen scans beschikbaar) , 1862
Poëtische werken. Deel 10. Treur- en blijspelen 3. (alleen scans beschikbaar) , 1862
Romantische werken 23 (alleen scans beschikbaar) , 1872
Romantische werken 22 (alleen scans beschikbaar) , 1872
Poëtische en dramatische werken (4 delen), 1889-1891
Nederland in den goeden ouden tijd, 1942
Poëtische werken. Deel 13. Mengelpoëzy 5, 1962
Poëtische werken. Deel 12. Gedichten, zoo oude als nieuwe, 1962
Elisabeth Musch, 1968
De lotgevallen van Ferdinand Huyck, 1969
De roos van Dekama, 1980
Offeranden op het altaar van Amor en Venus (onder ps. Ko Cassandra), 1987
De roos van Dekama, 2003

Werken in een editie van Jacob van Lennep

De werken (1855-1869)
De werken van Vondel (1855-1869)
De gedichten van den Schoolmeester (1859)
Buiten- en binnenshuis. Vertellingen uit De Perponcher's Onderwijs voor kinderen (1876)
De werken (16 delen) (1888-1893)
De gedichten van den Schoolmeester (1975)
De werken 1618-1620. Hierusalem verwoest. De heerlyckheyd van Salomon. De helden godes. De Amsteldamsche Hecuba. Palamedes (ca. 1888)
De werken 1626-1636. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd. Josef of Sofompaneas (ca. 1888)
De werken 1637-1640. Gysbreght van Aemstel. Elektra. Maeghden. Gebroeders. Joseph in Dothan. Joseph in Egypten (ca. 1889)
De werken 1641-1645. Peter en Pauwels. Heldinnebrieven. Brieven der heilige maeghden. Grotius testament (ca. 1889)
De werken 1645-1646. Altaergeheimenissen. Publius Virgilius Maroos wercken (deel 1) (ca. 1890)
De werken 1646-1647. Publius Virgilius Maroos wercken (deel 2). Maria Stuart. De Leeuwendalers (ca. 1890)
De werken 1648-1653. Salomon. Horatius lierzangen (ca. 1890)
De werken 1654-1657. Lucifer, Inwydinge van't Stadthuis t'Amsterdam. Salmoneus. Koning Davids harpzangen (ca. 1891)
De werken 1660-1662. Publius Virgilius Maroos wercken in Nederduitsch dicht vertaelt (deel 2). Samson. Adonias. Bespiegelingen (deel 1) (ca. 1891)
De werken 1660. Koning Davids harpzangen. Jeptha (ca. 1891)
De werken 1660. Koning Edipus. Koning David in ballingschap. Koning David herstelt. Publius Virgilius Maroos wercken in Nederduitsch dicht vertaelt (deel 1) (ca. 1891)
De werken 1662-1663. Bespiegelingen (deel 2). Joannes de Boetgezant. Batavische gebroeders. De heerlyckheit der kercke. Faëton (ca. 1892)
De werken 1664-1671. Adam in ballingschap. Ifigenie in Tauren. Zungchin. Noah. Feniciaensche. Herkules in Trachin. Ovidius Herscheppinge (deel 1) (ca. 1893)
De werken 1671. Ovidius Herscheppinge (deel 2) (ca. 1893)
Gedichten van den Schoolmeester (ca. 1910)

Werken vertaald door Jacob van Lennep

De genade. Naar het Fransch van Racine (1827)
Romantische werken (23 delen) (1856-1872)

Primaire teksten van Jacob van Lennep elders in de dbnl

Jacob van Lennep, ‘Vaarwel. Vertaald naar Casimir de la Vigne.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
Jacob van Lennep, ‘Mengelwerk.’, ‘Verhandeling over de eischen der kunst, door Mr. J. van Lennep.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
Jacob van Lennep, ‘Uitnodiging.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Jacob van Lennep, ‘Wandalisme en pedantisme.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm en Jacob van Lennep, ‘Amsterdam: thands en vroeger, door Mr J. van Lennep.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
Jacob van Lennep, ‘Opmerkingen by de lezing van de bydrage, door dr. W. Bisschop geleverd, onder den tytel van het Dordsche taaleigen.’ In: De Taalgids. Jaargang 4 (1862)
Jacob van Lennep, ‘[Opschrift]’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
Jacob van Lennep, ‘Moedertaal.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
Jacob van Lennep, ‘Epische poëzy.’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1902)
Jacob van Lennep, ‘Iets over den Schrijver en zijn Dichttrant.’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1902)
Jacob van Lennep, ‘Anton Korteweg Twee onuitgegeven gedichten van Jacob van Lennep’ In: Maatstaf. Jaargang 26 (1978)
Jacob van Lennep, ‘Iets over den schrijver en zijn dichttrant.’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1979)
Jacob van Lennep, ‘J . van Lennep Don Ramiro’ In: De duinen gillen mee! (1997)

Secundaire literatuur over Jacob van Lennep in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Abydeensche Verloofde. Uit het Engelsch van Lord byron, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1826. In gr. 8vo. IV en 67 bl. f 1-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1826 (1826)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Fiësko, of de Samenzweering te Genua. Treurspel. Door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij M. Westerman en C. van Hulst. 1825. In kl. 8vo. 114 Bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1826 (1826)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Genade. Naar het Fransch van racine. Door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1827. In gr. 8vo. XXIV, 64, en 52 bl. Aanteek. f 2-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1827 (1827)
John Bowring, ‘Amsterdam, 1 December.’ In: Brieven (1830)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Recht van Bruiloftsavondkout, eene Fransche Legende, uit het oorspronkelijke vertaald door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1830. In gr. 8vo. II en 84 bl. f 1-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Sir Walter Scott en mr. Jacob van Lennep.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Koorzang, ter gelegeheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Doorluchtige School te Amsterdam [door Mr. j. van lennep]. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. in gr. 8vo. 3 Bl. ƒ :-10. Een Amsterdamsche Winteravond in 1632. Geschiedkundig Tasereel, in twee Bedrijven. Door Mr. j. van lennep, Secretaris van Curatoren der Doorluchtige School. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1832. In kl. 8vo. 50 bl. ƒ :-40. Nederlandsche Legenden, in Rijm gebracht door Mr. j. van lennep. (De Strijd met Vlaanderen.) Iste Deel. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1831. In gr. 8vo. 185 Bl. ƒ 3-60. Het Beleg van Corinthe. Uit het Engelsch van Lord byron. Door Mr. j. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1831. In gr. 8vo. 59 Bl. ƒ 1-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nederlandsche Legenden, in rijm gebracht door Mr. j. van lennep. De Strijd met Vlaanderen. IIde Deel. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1832. In gr. 8vo. 162 Bl. ƒ 3-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam; te samen gesteld door Mr. J. van Lennep, Secretaris van Curatoren der voornoemde School. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1832. In gr. 8vo. XVI en 254 bl. f 7-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
[tijdschrift] Muzen, De, ‘Album.’, ‘Navolgingen en Vertalingen in Poëzij, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars, 1834.’ In: De muzen (1834-1835)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vertalingen en Navolgingen in poëzij, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1834. In gr. 8vo. 218 Bl. f 3-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1835 (1835)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De Roos van Dekama. Een Verhaal, uitgegeven door Mr. J. van Lennep. ’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De Roos van Dekama. Een Verhaal, uitgegeven door Mr. J. van Lennep.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vondels Droom, Tafereel, opgevoerd ter gelegenheid van het tweede Eeuwfeest van den Schouwburg te Amsterdam, door Mr. J. van Lennep, enz. enz. Te Amsterdam, bij M. Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1838. In kl. 8vo. 28 Bl. f :-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jacobaas Weeklacht op het Huis te Teylingen. Door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1839. In gr. 8vo. 24 Bl. f :-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1839 (1839)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nootenkraker en Muizekoning. Eene Vertelling voor groote en kleine Kinderen. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsh van Hoffman, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1840. In kl. 8vo. 108 bl. f : - 60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De bouwkunst, Leerdicht door Mr. J. van Lennep.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Bouwkunst, Leerdicht door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1842. In gr. 8vo. VIII en 59 bl. f : - 75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1842 (1842)
[tijdschrift] Braga, ‘Merkwaardig voorbeeld van litterarischen diefstal, door Robert Southey aan Mr. Jacob van Lennep gepleegd.’ In: Braga: dichterlijke mengelingen. 1843 (1842-1843)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve eener verduitsching der Grondwet van het Koningrijk der Nederlanden, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1844. In gr. 8vo. 96 bl. f 1 - :’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Slag bij Coevoorde, 1227, door Mr. J. van Lennep. Te Koevorden, bij D.H. van der Scheer. 1843. In gr. 8vo. 32 bl. f : - 50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1844 (1844)
[tijdschrift] Gids, De, ‘I. Iets over ons hooger onderwijs. 's Gravenhage, P.C. Dill. 1845. 38 bl. 8o. II. Brief aan den schrijver van iets over ons hooger onderwijs. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp. 1845. 32 bl. 8o. III. Bedenkingen tegen het koninklijk besluit van 23 mei 1845, door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Meijer Warnars. 1845. 47 bl. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve eener regeling van het Hooger Onderwijs, door Mr. P.J. van Walraven. (Voor rekening des Schrijvers.) Te Amersfoort, bij W.J. van Bommel van Vloten. 1845. In gr. 8vo. 19 bl. f :-30. Bedenkingen tegen het Koninklijk Besluit van 23 Mei 1845. (Staatsblad No. 45), door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1845. In gr. 8vo. 47 bl. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Titels in Brieven, een Gesprek, medegedeeld door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1845. In gr. 8vo. 33 bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
Jan van Harderwijk Rzn., ‘Toast, mr. Jacob van Lennep gebragt aan den maaltijd, door het bestuur van het schilderkundig genootschap te Rotterdam, gehouden, na de uitdeeling der eereprijzen, op den 19 sept. 1846.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Ruwaardes Geertruida, Historische Voorstelling in drie Bedrijven, door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1846. In kl. 8vo. 53 bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1847 (1847)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep. Eduard van Gelre. II Deelen. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1847. In gr. 8vo. 349 bl. f 6-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1848 (1848)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jaarboekjes voor 1849.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
Henry Riehm, ‘Jaarboekjes voor het jaar 1850.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Henry Riehm, ‘Jaarboekjes voor het jaar 1850.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jaarboekjes voor 1850.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1850 (1850)
H.J. Schimmel, ‘Eenige prachtbanden.’ In: De Gids. Jaargang 16 (1852)
H.J. Schimmel, ‘Eenige prachtbanden.’ In: De Gids. Jaargang 16 (1852)
H.J. Schimmel, ‘Eenige prachtbanden.’ In: De Gids. Jaargang 16 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Voorname Kasteelen in Nederland. Voor jonge lieden bewerkt door Mr. J. van Lennep en W.J. Hofdijk. Met Platen en Kaarten. 1ste-4de Aflev. Te Amsterdam, bij G.W. Tielkemeijer. 1852. In gr. 8vo. 125 bl. De prijs van elke Aflevering is f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jaarboekjes voor 1853.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jaarboekjes voor 1852.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Dramatische werken van Mr. j. van lennep. Met kritische beschouwingen en aanteekeningen. Houtgravuren naar teekeningen van C. Rochussen.Eerste Deel. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1852. In gr. 8vo. VIII en 361 bl. f 3-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Herinneringen uit den Worstelstrijd met Spanje. Door Mr. J. van Lennep. Met op staal gegraveerde platen. Willem de Eerste. Te 's Gravenhage, bij K. Fuhri. 1853. In roijaal 8vo. 150 bl. f 3-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
Johannes Hendrik Sonstral, ‘Voorname Kasteelen in Nederland. Voor jonge lieden bewerkt door Mr. j. van lennep en W.J. Hofdijk.Met platen en kaarten. 4e-8ste Aftev. Te Amsterdam, bij G.W. Tielkemeijer. 185⅔. In gr. 8vo. 125 bl. f :-60 per Aflevering.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mozaïk.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
E.J. Potgieter en Carl A.X.G.F. Sicherer, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. Holland. Almanak voor 1855. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij Gebroeders Kraay. XLIV en 208 bl. f 3-90. 2. Vergeet mij niet (Muzen-Almanak) voor 1855. Te Amsterdam, bij J.H. Laarman. VIII en 280 bl. f 3-90. 3. Christelijke Volks-Almanak, voor het Jaar 1855. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. XXIV en 164 bl. f :-60. 4. Almanak voor de Jeugd. 1855. Te Amsterdam, bij H.J. van Kesteren. XVI en 143 bl. f :-90; in karton f 1-40; geb. in linnen f 2-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Merkwaardige Kasteelen in Nederland, door Mr. J. van Lennep en W.J. Hofdijk. Tweede Deel. Te Amsterdam, bij G.W. Tielkemeijer. 1854. XIV en 202 bl. f 9-60 de Twee Deelen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Jan Jacob de Gelder, Arie de Jager, Abraham Kuenen, Nicolaus Meursinge, E. Moll, Pieter Nicolaas Muller en E. van der Ven, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Holland. Almanak voor 1857. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij Gebroeders Kraay. 1856. In kl. 8vo. 247 bl. f 3-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. Holland. Almanak voor 1856. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij Gebrs. Kraay. 255 en 30 bl. f 3-90. 2. Almanak voor het Schoone en Goede. 1856. Te Amsterdam, bij A. Jager. 195 bl. f 2-10. 3. Vergeet-mij-niet (Muzen-Almanak), voor 1856. Te Amsterdam, bij J.H. Laarman. 268 bl. f 3-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Een woord over taal en stijl in de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
W.J. Hofdijk, ‘Vierde tijdvak. Nieuwe Nederlandsche letteren. (Van 1790 tot op onzen tijd.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Holland. Almanak voor 1858. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Te Amsterdam, bij Gebr. Kraay. In post 8vo. VIII, 8 en 275 bl., met in staal gegrav. titelvign. en 5 staalplaten, geb. in geheel linnen met verg. stempels en verguld op snede. f 3-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Stichting van Batavia. Tooneelspel in vijf Bedrijven, door Mr. J.V. Lennep. Amsterdam, J. de Ruyter. 1858. In post 8vo. 130 bl. f :-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Holland. Almanak voor 1859. Onder Redactie van Mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebrs. Kraay. In post 8vo. VIII, 8 256 bl., met in staal gegrav. titelvignet en 4 staalplaten, geb. in linnen met verg. stempels en verg. op snede. f 3-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1859 (1859)
Dionys Burger, E.J. Potgieter en B.W. Wttewaall van Wickenburgh, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
R.W. Boer, Gualtherus Jacob Dozy, C. Duymaer van Twist, Johannes Hoek, H.M.C. van Oosterzee, C.J. Spat en B.J. Tideman, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
Cornelis Ascanius van Sypesteyn, ‘Historische bijdragen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1869 (1869)
P.A. de Génestet, ‘Morgen is mijn Dichter jarig. een Lied aan Mr. J. van Lennep, in den nacht van 24 Maart 1846.’ In: Dichtwerken (1869)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘[Biografisch gedeelte]’, ‘[Inleiding 1869 I. Vondel met Roskam en Rommelpot 1867]’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 2 (1870)
J. Winkler Prins, ‘Van Lennep en Walter, Scott. Door J. Winkler Prins.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1874 (1874)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Open brief aan Conviva, schrijver van ‘Het Servetje. Herinnering aan Oefening kweekt Kennis.’’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De boeken der vorige maand.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
Cd. Busken Huet, ‘Jacob van Lennep.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 2 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Cornelis van Lennep en de zijnen.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 6 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Mr. J. van Lennep.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 15 (1884)
J.H. van den Bosch, ‘Van Lennep en de achttiende eeuw.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
Constantinus Bake, ‘Hoe Jacob van Lennep Jacob van Lennep op de vingers tikte.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
E.J. Potgieter, ‘[Inleiding 1869]’, ‘[I. Vondel met roskam en rommelpot. 1867]’ In: De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink (1890)
E.J. Potgieter, ‘[V. Studie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. 1826-1831 Leeftijd 17-22]’ In: De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink (1890)
A.J. Servaas van Rooijen, ‘Een brief van Mr. Jacob van Lennep aan den hoogleeraar T. Roorda over taal.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 14 (1891)
J.H. van den Bosch, ‘Sprokkels.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 2 (1892)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VIII. De roman.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VI. Begin van romantische reactie.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
J.L.C.A. Meyer, ‘J. van Lennep's Nederlandsche legenden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 15 (1892)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Nicolaas Dirk Doedes, ‘‘Vermakelijke’ Nederlandsche geschiedenis.’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
Paul Alberdingk Thijm, ‘Jacob van Lennep als Warenar. (Met afbeelding).’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘Hoe men uitgeeft en verklaart.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
R.A. Kollewijn, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Letterkundige sprokkelingen uit de brieven van wijlen J.A.F.L. baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
J. Bruinwold Riedel, H.J. Kiewiet de Jonge, F. Labouchere, M.F. van Lennep, Gillis Desideer Minnaert, H.J. Schimmel, Leo Simons, Fritz Smit Kleine, C. Tilanus en H.S.M. Wickevoort Crommelin, ‘Jacob Van Lenneps Gedenkdag.’ In: Neerlandia. Jaargang 6 (1902)
Nicolaas Beets, ‘Aan Mr. Jacob van Lennep, bij 't in 't licht verschijnen van zijn Eduard van Gelre.’ In: Gedichten. Deel 2 (1905)
Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, ‘Jacob van Lennep Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 10 (1910)
Joh. Dyserinck, ‘De Leycester romans.’ In: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1911)
G. Kalff, ‘Van Lennep. (Slot). De Schoolmeester (G. van de Linde Janszoon 1808-1858).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘2. Invloed van Walter Scott en Byron. Jacob van Lennep (1802-1868). Het berijmd verhaal (Van der Hoop, Meijer, Hofdijk) en de historische roman (Oltmans. Toussaint).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Onze 19de-Eeuwsche Litteratuurgeschiedenis tot ‘80’’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
J.A. Worp, ‘Een tijd van verval. (1820-1872).’ In: Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772 (1920)
J. Mathijs Acket, ‘Waar halen ze 't vandaan?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 15 (1921)
Constantinus Bake, ‘Van Lennep en de aanspreekvorm.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Gerard Brom, ‘Aanspeeekvormen in het midden van de negentiende eeuw.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
J. te Winkel, ‘III. De eerste historische romans.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
J. te Winkel, ‘II. Scott's romantiek door Van Lennep ingevoerd.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
J. te Winkel, ‘XXII. De historische roman.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
T. Popma, ‘Zesde hoofdstuk Invloed van het Byronisme op andere Nederlandsche schrijvers’ In: Byron en het Byronisme in de Nederlandse letterkunde (1928)
T. Popma, ‘Zevende hoofdstuk De vertalers van Byron’ In: Byron en het Byronisme in de Nederlandse letterkunde (1928)
R. Pennink, ‘III. Enkele romantische schrijvers.’, ‘J. van Lennep’ In: Nederland en Shakespeare (1936)
Ben Albach, Drie eeuwen 'Gijsbrecht van Aemstel' (1937)
F. de Tollenaere, ‘Enkele aanteekeningen bij een bron van Van Lenneps Zeemans-Woordeboek’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 62 (1943)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘Jacob van Lennep over Hollandse aanspreekvormen in het midden van de negentiende eeuw.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
L.C. Michels, ‘Van Lennep, Huydecoper, Vondel en de latinisten.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘2 Vaderland’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
W.H. Staverman, ‘Een vergissing van Van Lennep in 1854.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘van Lennep 1802-1868’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
E. du Perron, ‘Multatuli en Van Lennep’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
E. du Perron, ‘Al of niet van Potaard’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
Garmt Stuiveling, ‘V [De buitenlandse romantiek. De belgische opstand]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘Het verleden als gids 1832-1856’, ‘I [De opkomst van de historische stroming]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘[Nummer 6]’, ‘Voetstappen van de vaderlandse Romantiek I. David jacob van Lennep in 1826-1827.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
Garmt Stuiveling, ‘Rondom de pleegzoon (Een post-scriptum)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
Isaak Kisch, ‘isaak kisch kanttekeningen tot het proces douwes dekker-van lennep’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Isaak Kisch, ‘Isaak Kisch Het advocaten-briefje in het conflict Douwes Dekker-Van Lennep’ In: Raster. Jaargang 4 (1970-1971)
G.P.M. Knuvelder, ‘Jacob van Lennep (1802-1868) [2]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘Historische romantiek’, ‘Jacob van Lennep (1802-1868) [1]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
Marita Mathijsen, ‘Marita Mathijsen Schandaal in Leiden Uit ongepubliceerde brieven van de Schoolmeester’ In: De Revisor. Jaargang 2 (1975)
Freddy de Vree, Over De raadselachtige Multatuli. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (1976)
S.H. Levie, ‘1657 48 H.A. van Trigt 1829-1899 ‘Een bedrukte vader’’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
De Schoolmeester, ‘Biografische gegevens’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1979)
De Schoolmeester, De gedichten van den Schoolmeester (1979)
De Schoolmeester, ‘De rol van Jacob van Lennep’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1979)
De Schoolmeester, De gedichten van den Schoolmeester (1979)
De Schoolmeester, ‘Beïnvloeding’ In: De gedichten van den Schoolmeester (1979)
Gerrit Komrij, ‘De halve Schoolmeester werd een hele’ In: Papieren tijgers (1980)
Rody Chamuleau, ‘Rody Chamuleau Het verborgen leven van Mr. Jacob van Lennep’ In: Maatstaf. Jaargang 29 (1981)
K.M. Wagemans, 'Invloeden op de ontwikkeling van de historische roman in de periode 1827-1840 of De Redevoering en de Roos' (1982)
Peter van Zonneveld, ‘Mengelingen’, ‘Tassoos weeklacht Een onbekende Byron-vertaling van Nicolaas Beets (1834) Door Peter van Zonneveld’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983 (1983)
Diana van Dijk, ‘Robert Burns en de Nederlandse letterkunde Diana van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 13 (1983-1984)
Willem van den Berg, 'Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultus' (1984)
Jan Noordegraaf, ‘Uit de wordingsgeschiedenis van De vermakelijke spraakkunst (1865)’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4 (1986)
M. Stapert-Eggen, ‘J. van Lennep 1802-1868’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Willem van den Berg, ‘Het probleem W. van den Berg Moeite met een manifest’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Dirk Schouten, ‘Jacob Geel, David Jacob van Lennep en de filologie’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 7 (1989)
P.C. Paardekooper, ‘P.C. Paardekooper Hollandse zeemanstaal(?) en Afrikaanse waltaal’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 106 (1990)
Karen Peters, 'Een schandelijk boek. Klaasje Zevenster en opvattingen over prostitutie in de negentiende eeuw' (1990)
Jan Fontijn, ‘Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de biografie’ In: De Nederlandse schrijversbiografie (1992)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Theo D'haen, ‘De Nederlandse ‘Byron’ Theo D'haen’ In: Literatuur. Jaargang 9 (1992)
Arie-Jan Gelderblom, ‘Het graf van Jacob van Lennep te Oosterbeek Het graf’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
De Schoolmeester, Waarde van Lennep (1993)
P. Krug, ‘Nederland in de 19e eeuw Jacob van Lennep op voetreis door Nederland door Peter Krug’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
Marita Mathijsen, ‘From Dutch Student to London Schoolmaster The Literary Work of Gerrit van de Linde’ In: The Low Countries. Jaargang 5 (1997-1998)
Marita Mathijsen, ‘Ik sta niet bekend als een loop-in-'t-lijntje Gesprek met Jacob van Lennep (1802-1868)’ In: De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers (1998)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
Nop Maas, ‘Nop Maas Hij kleedde zijn muze in het hoerenpak Tijdgenoten over Jacob van Lennep’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 9 (2000)
Cees Koster, ‘15 Van Lenneps Shakspere (1852)’ In: De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1820-1885 (2002)
Marita Mathijsen, ‘Haastig, eigenmachtig en symbiotisch: hoe Jacob van Lennep De Gedichten van den Schoolmeester maakte’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26 (2008)
Marita Mathijsen, ‘[Nummer 2]’, ‘Marita Mathijsen Hoe perfide was Albion? Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Marita Mathijsen, ‘[Nummer 2]’, ‘Marita Mathijsen Hoe perfide was Albion? Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
H.J. Plug, ‘10 José Plug, De WelEdelgeboren Heer den Heer W. Veder. s.s. Th. Cand. aan het Rechthuis te Loendersloot.’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)

audiobestanden: waarin Jacob van Lennep ter sprake komt


Websites over Jacob van Lennep

http://www.jacobvanlennep.nl/homeindex/


Terug naar overzicht