auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Adriaan Loosjes Pzn.

geboren: 13 mei 1761 te Den Hoorn (Texel)
overleden: 28 februari 1818 te Haarlem


Biografie(ën) over Adriaan Loosjes Pzn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1818 (1818)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11 (1865)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Adriaan Loosjes Pzn.

Menalkas of deugd boven vernuft, 1780
Capellen tot den Poll, 1785
Volks lieden-boek, 1785
Joseph, 1786
Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, 1788
Frank van Borselen en Jacoba van Beyeren, 1790
Tooneeloefeningen, 1790-1793
't Gedrag van Elsje van Houwening dienstmaagd van Huig de Groot geschetst (alleen scans beschikbaar) , 1794
Zangen voor het feest des Bataafschen volks, 1798
Hollands Arkadia, 1804-1805
Zedelijke verhaalen, 1805
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst (6 delen), 1806-1807
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 1, 1806
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 2, 1806
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 3, 1806
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 4, 1807
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 5, 1807
Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 6, 1807
Het leven van Maurits Lijnslager, 1808
De laatste zeetogt van den Admiraal de Ruiter, 1812-1814
Mengeldichten, 1813-1815
Het leven van Hillegonda Buisman, 1814
Zedelijke verhaalen, 1815 (2de druk)
Frank van Borselen en Jacoba van Beyeren, 1816 (3de druk)
Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, 1816
Het leven van Maurits Lijnslager (alleen scans beschikbaar) , 1852 (?)

Uitgaven van Adriaan Loosjes Pzn.

Nagelaten gedichten, 1819-1820
Al de dramatische werken, 1844

Primaire teksten van Adriaan Loosjes Pzn. elders in de dbnl

Adriaan Loosjes Pzn., ‘Het vrolijk Melkmeisjen.’ In: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen) (1789-1807)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘De Landman.’ In: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen) (1789-1807)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘De Baker.’ In: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen) (1789-1807)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘De Zeemansvrouw.’ In: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen) (1789-1807)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘Het Geldhuwelijk.’ In: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen) (1789-1807)

Secundaire literatuur over Adriaan Loosjes Pzn. in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Flora Harlemica, of Lyst der Planten rondom Haarlem in het wild groeijende, volgens het Zamenstel van Linnaeus, door A. Loosjes, P.Z. Te Haarlem by J. Tydgaat 1779. Behalven het Voorwerk 53 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gedenkzuil, ter gelegenheid der Vry-Verklaaring van Noord-America. Door A. Loosjes, Pz. Te Amsterdam, by W. Holtrop, 1782. Behalven het Voorwerk, 240 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Sint Eustatius genomen en hernomen. In vyf Zangen, door A. Loosjes Pz.. Te Haarlem, by C.v.d. Aa, 1782. Behalven het Voorbericht 145 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Characterkunde der Vaderlandsche Geschiedenisse. Eerste Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. in gr. octavo, 159 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1784 (1784)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vlucht van Huig de Groot. Burgerspel. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1785. Behalven het Voorbericht, 70 bladz. in octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘M.A. de Ruyter, in X. Boeken. Door A. Loosjes, Pz. Te Haerlem en te Amsterdam, by A. Loosjes, Pz. en W. Holtrop, 1784. Behalven de Opdragt, 191 bladz. in quarto.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Haarlems Schilderlof; by gelegenheid van de uitdeeling der Eerepryzen in de Teken-Academie binnen Haarlem, uitgesproken in het Princenhof, op den 23 July 1788, door A. Loosjes P.Z., Honorair Lid der Aeademie. Te Haarlem, by A. Loosjes, 1788. In groot 8vo. 40 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1788 (1788)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Roosje, in Drie Boeken, door A. Loosjes, P.Z. Te Haarlem, by A. Loosjes 1788. In 8vo. 220 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1789 (1789)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Frank van Borselen en Jacoba van Beyeren, door A. Loosjes Pz.Te Haarlem by a. loosjes pz, 1790. In gr. actavo 282 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1791 (1791)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Watergeuzen, Heldenspel, door A. Loosjes P.z. Te Haarlem by A. Loosjes P.Z. 1790. in groot 8vo. 118 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1792 (1792)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Charlotte van Bourbon. Door A. Loosjes, P.z. Te Haarlem, by A. Loosjes, P.Z. In gr. 8vo. 204 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1794 (1794)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Hout, of Boschgedachten, in Zes Bespiegelingen. Door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, 1793. In gr. 8vo. 228 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1794 (1794)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lazarus, in vier Bespiegelingen. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz., 1795. In gr. 8vo. 203 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Cornelia, de Moeder der Gracchen. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 59 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1799 (1799)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Marcus Junius Brutus. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz., 1798. In gr. 8vo. 90 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1799 (1799)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Vaderland aangevallen en verlost. In zes Zangen, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 108 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1800 (1800)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Tydperken van den Dag, in vier Bespiegelingen, door A. Loosjes, Pz. Met Plaaten Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1801. In gr. 8vo. 185 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedkundig Gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem, in de laatste helft van het Jaar MDCCIC. Met Plaaten. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 277 bl. en 132 bl. Bylagen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1803 (1803)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Katwijks Zomertogtje. Door A. Loosjes Pz. Met Platen en eene Kaart. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1805. In gr. 8vo. 175 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Johan de Witt, Raadpensionaris van Holland. Door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1805. In gr. 8vo. 302 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest; Treurspel, door A. Loosjes, pz. Te Haarlem, bij den Schrijver. 1807. In gr. 8vo. 62 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Arnold Geesteranus en Susanna van Oostdijk, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1807. In gr. 8vo. 218 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Kenau Hasselaar of de Heldin van Haarlem, Treurspel. Door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1808. In gr. 8vo. 90 Bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Huig de Groots Tweede Ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel door A. Loosjes Pz., gevolgd door een Lofdicht. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1808. In gr. 8vo. 124 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hulde aan de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen bij derzelver Vijf-en-twintig jarig Bestaan. Door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1809. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Ewoud van Lodijke, of de Ondergang der Zeeuwsche Stad Romerswaal, Treurspel, benevens eene beknopte Beschrijving der gemelde Stad, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Man in de vier Tijdperken zijns Levens, door A. Loosjes Pz. Met Platen. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1809. In gr. 8vo. 302 Bl. De Vrouw in de vier Tijdperken haars Levens, door en bij Denzelfden. Met Platen. 296 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Ebba Niels, Treurspel in drie Bedrijven, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 2vo. XII. 34 Bl. f :-18-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1812 (1812)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De laatste Zeetogt van den Admiraal De Ruiter, in twaalf Boeken, door A. Loosjes, Pz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813 (1813)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De laatste Zeetogt van den Admiraal De Ruiter, in twaalf Boeken, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. 456 Bl. f 8-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813 (1813)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve eener vrije navolging in Alexandrijnsche voetmaat van het Gedicht Montmartre (door den Heer Mr. J. Meerman in hexámeters), door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. f :-15-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813 (1813)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De drie Rijken der Natuur, Dichtstuk van Jacques Delille. Vrije Navolging in het Hollandsch, door A. Loosjes, Pz. Iste Afdeeling. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1813. In gr. 8vo. VI en 139 Bl. f 2-18-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1814 (1814)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Geest der Geschriften van wijlen Joannes Le Francq van Berkhey, in huisselijke Zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne Kinderen, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1813. VIII en 151 Bl. In gr. 8vo. f 2-6-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1814 (1814)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De drie Rijken der Natuur, Dichtstuk van Jacques Delille. Vrije Navolging in het Hollandsch, door A. Loosjes, Pz. IIde Afdeeling. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1813. In gr. 8vo. 122 Bl. f 2-18-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1814 (1814)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De drie Rijken der Natuur, Dichtstuk van Jacques Delille. Vrije Navolging in het Hollandsch, door A. Loosjes, Pz. IVde Afdeeling. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1814. In gr. 8vo. 119 Bl. f 2-18-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1815 (1815)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De drie Rijken der Natuur, Dichtstuk van Jacques Delille; vrije navolging in het Hollandsch, door A. Loosjes, Pz. IIIde Afdeeling. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1814. In gr. 8vo. f 2-18-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1815 (1815)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘'t Verlost Jeruzalem, Zangspel, in vijf Bedrijven, naar het Fransch van Baour-Lormian, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 53 Bl. f :-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1815 (1815)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Leven van Robbert Hellemans, eene Hollandsche Familiegeschiedenis, uit het laatste gedeelte der Zeventiende Eeuw, door A. Loosjes, Pz. IV Deelen. Met Platen. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1815. In gr. 8vo. f 12-:-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Bijbel, Dichtstuk, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1816. In kl. 8vo. 29 Bl. f :-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Constantini Hugenii de Vita propria sermonum inter liberos libri duo. Primum edidit et annotatione illustravit P. Hofman Peerlkamp, Gymnasii Harlemensis Rector. Belgicis versibus adumbravit A. Loosjes, P.F. Harlemi, apud A. Loosjes, P.F. 1817. 8vo. form. maj. f 2-16-:’, ‘ (Het Leven van Constantijn Huigens, in gemeenzamen dichttrant voor zijne Kinderen door hem zelven beschreven. In twee Boeken. Uitgegeven, en met Aanteekeningen opgehelderd, door P. Hofman Peerlkamp, Rector der Latijnsche Scholen te Haarlem. In Nederduitsche verzen, door A. Loosjes, Pz.)’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1818 (1818)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lauwerkroon voor de Nederlandsche Zeehelden, bij hunne betoonde moed en dapperheid in den Zeeslag voor Algiers, den 28sten van Oogstmaand 1816. Door A. Loosjes, Pz. 1817. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. VI en 163 Bl. f 5-5-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
Cornelis de Koning Lzn., ‘Mengelwerk.’, ‘Het jaargetijde van mijnen vriend A. Loosjes, Pz. 28 februarij 1819.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hulde, aan de Nagedachtenis van Adriaan Loosjes, Pz. toegebragt door het Departement Letterkunde van het Gezelschap: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem, 14 Maart 1818. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1818. In gr. 8vo. 54 Bl. f : -12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hulde aan Luther, door A. Loosjes Pz., bij gelegenheid van het derde Eeuwfeest der Hervorming, toegebragt. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1817. In gr. 8vo. 40 Bl. f:-10-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
Willem Bilderdijk, ‘X. Aan Adriaan Loosjes Pz., te Haarlem.’ In: Brieven. Deel 1 (1836)
Cd. Busken Huet, ‘Vijfde lezing. Van Woensel en Loosjes’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Tweede lezing. De school van Bellamy’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Vierde lezing. De Patriotten en Simon Stijl’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Derde lezing. Van der Palm en Bilderdijk’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Jérome Alexandre Sillem, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
J. Aleida Nijland, ‘Nog eens Jakobus Bellamy.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 (1898)
G. Kalff, ‘Het Proza.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
Jan Koopmans, ‘Van Adriaan Loosjes tot Mevr. Bosboom-Toussaint.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 6 (1912)
J. Aleida Nijland, ‘4. 1785.’ In: Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786) (2 delen) (1917)
J. te Winkel, ‘XVIII. Het koninkrijk Holland.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
Jan Koopmans, '"Maurits Lijnslager" en z'n ideaal burgerschap' (1931)
Marion Duimel, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
P.N. van Eyck, ‘Inleiding ’ In: Hermingard van de Eikenterpen (1939)
Jan L. Walch, ‘Op de grens van twee eeuwen’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
G.P.M. Knuvelder, ‘Prozaschrijvers’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘313 Loosjes, Adriaan Pieterszoon’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘Eveline Koolhaas-Grosfeld ‘Economische’ schilderkunst De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1996 (1996)
Eveline Koolhaas-Grosfeld, '"Economische" schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie' (1996)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘22 Letterkunde: karakter, canon, competitie’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘13 De natie: de geboorte van de moderne Nederlander’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)


Terug naar overzicht