auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
H.T.J. Miedema

geboren: 8 juni 1922 te Heusden
overleden: 8 november 2008

Werken van H.T.J. Miedema

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van H.T.J. Miedema elders in de dbnl

H.T.J. Miedema, ‘H.T.J. Miedema De vliegende Hollander als antilegende’ In: Roeping. Jaargang 28 (1951-1952)
H.T.J. Miedema, ‘H.T.J. Miedema Ssn.: Swalkers oer de swetten fan flok en bifrijing.’ In: De Tsjerne. Jaargang 7 (1952)
H.T.J. Miedema, ‘De Vliegende Hollander.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
H.T.J. Miedema, ‘Saxonische dialektstudie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
H.T.J. Miedema, ‘Neerlandicus, frisicus.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
H.T.J. Miedema en H.G. van der Veen, ‘H.T.J. Miedema: In Frisicus oer in Frisiast ut de walden.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
H.T.J. Miedema, ‘Yn 'e fierrekiker: Neerlandicus, Frisicus.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
H.T.J. Miedema, ‘Op it harspit: ‘In warskoging foar de kristenen’.’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
H.T.J. Miedema, ‘H.T.J. Miedema: Redbad, de feniks fan de Fryske frijheit’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
H.T.J. Miedema, ‘H.T.J. Miedema: Hermann Allmers, de Friezen en it Friezeliet’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Oscar Dambre, J. Deschamps, Willem van Eeghem, H.T.J. Miedema en M. Rutten, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 3 (1959)
C.B. van Haeringen, H.T.J. Miedema en W.A.P. Smit, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 53 (1960)
C.B. van Haeringen, P.J. Meertens, H.T.J. Miedema en W.A.P. Smit, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 54 (1961)
H.T.J. Miedema, ‘Aa, Aag en Oog naast Ooi en Gooi’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
Jan van Bakel, A.C. Bouman, A.C. Crena de Iongh, C. Kruyskamp, H.T.J. Miedema en A.A. Weijnen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 81 (1965)
B. van den Berg, C.B. van Haeringen, H.T.J. Miedema en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en Mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
G.C. Lijphart-Bezuidenhout en H.T.J. Miedema, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
H.T.J. Miedema, ‘Het friese toponiem Kie, oudfries Kee, oudeng. cŷth ‘kith, home-land, native place’.’ In: Naamkunde. Jaargang 2 (1970)
H.T.J. Miedema, ‘[Nummer 1-2]’, ‘Vroegoudfriese relicten met a voor oergerm. ai in Holland en Zeeland.’ In: Naamkunde. Jaargang 2 (1970)
H.T.J. Miedema, ‘Uit de geschiedenis van termen als neerlandicus en frisist’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
B. van den Berg, C.C. de Bruin, C.B. van Haeringen, H.T.J. Miedema en A.L. Sötemann, ‘Aankondigingen en Mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
H.T.J. Miedema, ‘Klaas Fokkema Leeuwarden 5 maart 1898 - Amstelveen 26 februari 1967’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971 (1971)
D.P. Blok, H. Draye, H.T.J. Miedema en Rob Rentenaar, ‘Kroniek’ In: Naamkunde. Jaargang 3 (1971)
H.T.J. Miedema, ‘De friese namen voor de dagen van de week.’ In: Naamkunde. Jaargang 3 (1971)
H.T.J. Miedema, ‘De oudengelse muntnaam sceat en het oudfriese diminutivum skeisen ‘duit’’ In: Naamkunde. Jaargang 4 (1972)
H.T.J. Miedema, ‘Nederlands keen, engels chine, fries sein.’ In: Naamkunde. Jaargang 4 (1972)
H.T.J. Miedema, ‘[Nummer 1-2]’, ‘Thor en de Wikingen in Friesland. Oudfries *thôresdey ‘donderdag’’ In: Naamkunde. Jaargang 4 (1972)
H.T.J. Miedema, ‘Sondel en fonna in oudfriese oorkonden uit Gaasterland en omgeving’ In: Naamkunde. Jaargang 5 (1973)
H.T.J. Miedema, ‘De friese familienamen Kamminga en Kamstra’ In: Naamkunde. Jaargang 6 (1974)
H.T.J. Miedema, ‘Jolderenbos en Marderhoek bij Oudemirdum aan de friese zuidkust’ In: Naamkunde. Jaargang 6 (1974)
A.A. Bosma en H.T.J. Miedema, ‘Wijckel en verwante bosnamen van esdorpen in Gaasterland en omgeving’ In: Naamkunde. Jaargang 7 (1975)
H.T.J. Miedema, ‘[Nummer 3-4]’, ‘Typen van terpnamen vooral in de oude kern van Westergo’ In: Naamkunde. Jaargang 7 (1975)
D.P. Blok, H. Draye en H.T.J. Miedema, ‘Kroniek’ In: Naamkunde. Jaargang 7 (1975)
H.T.J. Miedema, ‘Mare Fresicum: de Noordzee?’ In: Naamkunde. Jaargang 8 (1976)
H.T.J. Miedema, ‘Namen en latinisering in de eerste oudfriese oorkonde.’ In: Naamkunde. Jaargang 8 (1976)
M.C.A. Brongers, G. Geerts, E.K. Grootes, H.T.J. Miedema, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, C.F.P. Stutterheim en H.W.J. Vekeman, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
H.T.J. Miedema, ‘Noordzeegermaans (Ingweoons), Fries en Nederlands’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
H.T.J. Miedema, ‘Het raadsel van de Oude Kwens’ In: Naamkunde. Jaargang 9 (1977)
H.T.J. Miedema, ‘De breking en zijn uitwerking in oudfriese namen met Briocht (naast Brecht)’ In: Naamkunde. Jaargang 9 (1977)
F. Dekoning, H. Draye, Clem Marynissen, H.T.J. Miedema en J. Molemans, ‘Kroniek’ In: Naamkunde. Jaargang 9 (1977)
H.T.J. Miedema, ‘De voornamen in de familie-advertenties van drie friese kranten’ In: Naamkunde. Jaargang 10 (1978)
H.T.J. Miedema, ‘Van Dublin naar Dokkum Oudnoors Jarl ‘dux’, Oudfries Jarla en de mogelijkheid van oudnoorse relicten in het Oudfries’ In: Naamkunde. Jaargang 10 (1978)
H.T.J. Miedema, ‘De Bilt en de Hoolbilt in Utrecht’ In: Naamkunde. Jaargang 11 (1979)
H.T.J. Miedema, ‘De naam van het Tjeukemeer in Friesland’ In: Naamkunde. Jaargang 11 (1979)
H.T.J. Miedema, ‘Enkele opmerkingen over de noordhollandse terpnaam Keinse’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
H.T.J. Miedema, ‘De naam van de gemeente Het Bildt (of Bil) in Friesland’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
H.T.J. Miedema, ‘De oudfriese persoonsnamen Liola en Siola’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
H.T.J. Miedema, M.C. van den Toorn en Wim Vermeer, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
H.T.J. Miedema, ‘Levensberichten’, ‘Jelle Hendriks Brouwer Beetsterzwaag 23 augustus 1900-Leeuwarden 22 januari 1981’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981 (1981)
H.T.J. Miedema, ‘Kroniek’ In: Naamkunde. Jaargang 13 (1981)
B.H. Erné en H.T.J. Miedema, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
H.T.J. Miedema, ‘De friese plaats- en waternaam (de) Lemmer of Liamer’ In: Naamkunde. Jaargang 14 (1982)
H.T.J. Miedema, ‘Bijdragen tot de voornamengeografie van Friesland De voornamen van 24 duizend Friezen in 1811-1812’ In: Naamkunde. Jaargang 14 (1982)
H.T.J. Miedema, J. Molemans en Rob Rentenaar, ‘Recensies’ In: Naamkunde. Jaargang 14 (1982)
Clem Marynissen, H.T.J. Miedema, R. Van Passen en J. van Vredendaal, ‘Boekbespreking’ In: Naamkunde. Jaargang 15 (1983)
H.T.J. Miedema, ‘Hokwerd en Oldehove in Friesland’ In: Naamkunde. Jaargang 15 (1983)
H.T.J. Miedema, ‘De friese plaatsnamen Akkrum, Akmarijp, Snikzwaag en Akkerwoude’ In: Naamkunde. Jaargang 15 (1983)
H.T.J. Miedema, ‘Taalwisseling in de toponymie van Sneek en Bolsward omstreeks 1500’ In: Naamkunde. Jaargang 17 (1985)
H.T.J. Miedema, ‘De friese voornamen Seerp / Sjerp en Worp / Werp’ In: Naamkunde. Jaargang 18 (1986)
Frans Debrabandere, R.A. Ebeling, J.J. Goossens, Clem Marynissen en H.T.J. Miedema, ‘Boekbespreking’ In: Naamkunde. Jaargang 19 (1987)
H.T.J. Miedema, ‘Friese plaatsnamen, tweetaligheid, brekingen en andere problemen’ In: Naamkunde. Jaargang 19 (1987)
H.T.J. Miedema, ‘Noordzeegermaans *beusô ‘bies’ en fries Bjuzze’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
H.T.J. Miedema, ‘Oudfries Horsaw en *Horsawey ‘paardenwed, ruiterpad, trekweg’, nederl. Hessenweg’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
Frans Debrabandere, R.A. Ebeling, H.T.J. Miedema, R. Van Passen, Rob Rentenaar, K. Roelandts en J.M. Verhoeff, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
H.T.J. Miedema en Rob Rentenaar, ‘Boekbespreking’ In: Naamkunde. Jaargang 21 (1989)
H.T.J. Miedema en A.M. Reith, ‘De verhouding tussen de oudgermaanse namen Adugisl, Eadgils en Athils’ In: Naamkunde. Jaargang 21 (1989)

Secundaire literatuur over H.T.J. Miedema in de dbnl

K. Fokkema, ‘Boekbeoordeling’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
Haring Tjittes Piebenga, ‘As ik myn sin siz...’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Tiny Mulder, ‘Tiny Mulder / Yn petear mei Hessel Miedema’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Frans Debrabandere, H. Draye, P.J. Meertens en K. Roelandts, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 5 (1973)
Karel Ferdinand Gildemacher, ‘Friese Naamkunde’ In: Naamkunde. Jaargang 31 (1999)


Terug naar overzicht