auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Hessel Miedema

geboren: 21 januari 1929 te Sneek

Werken van Hessel Miedema

't Kan verkeeren. Gerbrandt Adriaensz. Bredero 1585-1618 (red. S.H. Levi et al.), 1968
Op 'e literaire toer, 1973
De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem. Deel 1, 1980
De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem. Deel 2, 1980

Werken in een editie van Hessel Miedema

De kerck der deucht (1973)
Den grondt der edel vry schilderkonst (1973)

Primaire teksten van Hessel Miedema elders in de dbnl

Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema: Pieta.’ In: De Tsjerne. Jaargang 7 (1952)
Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema: Douns.’ In: De Tsjerne. Jaargang 7 (1952)
Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema: Melancholia.’ In: De Tsjerne. Jaargang 7 (1952)
Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema University Press Amsterdam’ In: Spektator. Jaargang 2 (1972-1973)
Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema De kwestie van de ‘naer het leven’-tekeningen: vakmensen gevraagd’ In: De Gids. Jaargang 136 (1973)
Margaret Abels, A.L. Constandse, Wim Hazeu, Hessel Miedema en T. Varekamp, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 136 (1973)
Hessel Miedema, ‘Hessel Miedema Kunst is shit’ In: De Gids. Jaargang 138 (1975)
Hessel Miedema, ‘Rare fûgels’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Hessel Miedema, ‘[Nummer 5]’, ‘Hessel Miedema Amsterdam, 15 maeije 1978’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Geert Evert Booij, René Collier, Els Elffers, G.J. Hartman, Frans A. Janssen, Bernt Luger, Hessel Miedema, Bert Pol, Karel Porteman, Gerard Verhoeven, P.J. Verkruijsse, Yves G. Vermeulen en H.T.M. van Vliet, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 13 (1983-1984)
Hessel Miedema, ‘Over de betrouwbaarheid van Karel van Mander Hessel Miedema (Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 11 (1991) (1992)
Hessel Miedema, ‘[Deel 2]’, ‘Dageraad der gouden eeuw Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Hessel Miedema, ‘[Deel 2]’, ‘Dageraad en avondschemer Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 12 (1996)
H.M. Borst, Paul Dijstelberge, Anneke C.G. Fleurkens, Willem Frijhoff, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, C.L. Heesakkers, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, E.M. Kloek, H. Krop, Fred van Lieburg, Hans Luijten, Hessel Miedema, Dirk Jaap Noordam, Karel Porteman, B.A.M. Ramakers, Rudolf Rasch, Herman Roodenburg, Mieke B. Smits-Veldt, A. Agnes Sneller, K. van der Stighelen, P.E.L. Verkuyl, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Adrienne M. Zuiderweg, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Jan Bloemendal, H.M. Borst, F.J. Dijksterhuis, Joris van Eijnatten, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, Harold Hendrix, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, Jeroen Jansen, P. Knevel, Johan Koppenol, Fred van Lieburg, Hubert Meeus, Hessel Miedema, C.S.M. Rademaker, G.J. Schutte, Els Stronks, Marijke van der Tolsma, Geert Vanpaemel en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 15 (1999)
Hessel Miedema, ‘Karel van Manders tijd Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
Marijke Barend-van Haeften, Jan Bloemendal, Jeroen Jansen, A. Maljaars en Hessel Miedema, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 18 (2002)
Jan Bloemendal, Hester Dibbits, F.J. Dijksterhuis, C.L. Heesakkers, H.L. Houtzager, P. Knevel, Elmer Kolfin, Jan Konst, Luuc Kooijmans, Clé Lesger, Hessel Miedema, Leo Noordegraaf, Joke Spaans, Geert Vanpaemel en P.E.L. Verkuyl, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 19 (2003)
Alice van Diepen, Hessel Miedema, Matthijs van Otegem en P.E.L. Verkuyl, ‘Recensies’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 19 (2003)

Secundaire literatuur over Hessel Miedema in de dbnl

D.A. Tamminga, ‘Toanielkronyk. Hwat fugel hear ik der?’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Durk van der Ploeg, ‘Krityk yn it koart: De spear op it panser’ In: De Tsjerne. Jaargang 18 (1963)
Sjoerd Leiker, ‘Sjoerd Leiker: Skeppingsmystearje’ In: De Tsjerne. Jaargang 19 (1964)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Hessel Miedema's forhalen, in terreinforkenning’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
E.K. Grootes, ‘E.K. Grootes Hessel Miedema. Karel van Mander (1548-1606). Het biobibliografisch materiaal.’ In: Spektator. Jaargang 1 (1971-1972)
Yvan vanden Berghe, R. Boudens, W.Ph. Coolhaas, Jos Delbeke, A.Th. van Deursen, P.J. Drooglever, A.H. Huussen jr., J.A. Kossmann-Putto, P. Leupen, A.F. Mellink, P. Muntendam, A.L. van Schelven, Ivo Schöffer, Rolf Schuursma, J.G. Stork-Penning, Richard Vaughan en C.B. Wels, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 97 (1982)
Nop Maas en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
B.C. Damsteegt, M.H. Schenkeveld, Bert van Selm, P.G.J. van Sterkenburg, Jan Stroop, M.C. van den Toorn en W. Waterschoot, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
W.J. van den Akker, Arie-Jan Gelderblom, Jan Nijen Twilhaar, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Fred Weerman en Wim Zonneveld, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 81 (1988)
Stella Linn en Mieke B. Smits-Veldt, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 24 (1995)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht