auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Pol de Mont

geboren: 15 april 1857 te Wambeek
overleden: 29 juni 1931 te Berlijn


Biografie(ën) over Pol de Mont

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
[tijdschrift] Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 13 (1997)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Pol de Mont

Rijzende sterren, 1879
Gedichten, 1880
Lentesotternijen, 1881
Idyllen, 1882
Loreley, 1882
Hendrik Conscience : zijn leven en zijne werken, 1883
Idyllen en andere gedichten, 1884
Fladderende vlinders, 1885
Noord en Zuid, 1887
Mijn leesboek. Poëzie en proza voor de lagere school. Deel 3, 1889
Claribella, 1893
Iris, 1894
Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes, 1896
Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes, het volk naverteld, 1896
Prinses zonneschijn, 1896
Sedert Potgieters dood, 1896
Dit zijn Vlaamsche vertelsels, 1898
Drie groote Vlamingen, 1901
Vlaamsche schilders der negentiende eeuw, 1901
De amman van Antwerpen, 1903
Prinses zonneschijn, ca. 1905? (4de druk)
Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche dichters (alleen scans beschikbaar) , 1908
Eenigen letterkundige opstellen (alleen scans beschikbaar) , 1914
De schilderkunst in België van 1830 tot 1921, 1921
Zomervlammen (alleen scans beschikbaar) , 1922
Wondervertelsels uit Vlaanderen, 1924 (2de, vermeerderde druk)
De gouden distel (alleen scans beschikbaar) , 1930
De drie haren van de duivel en andere wondervertelsels uit de volkskmond in Vlaanderen, 1981 (2de druk)

Uitgaven van Pol de Mont

Bloemlezing uit zijn poëzie, 1932
Keurbladzijden uit het werk, 1942

Primaire teksten van Pol de Mont elders in de dbnl

Pol de Mont, ‘Koewachter-Idylle.’ In: De Gids. Jaargang 45 (1881)
Pol de Mont, ‘Vijftig jaren Vlaamsche Poëzie.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 4 (1881)
Pol de Mont, Noord en Zuid. Jaargang 4 (1881)
Pol de Mont, ‘‘Eerwaarde Pastor!’’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Pol de Mont, ‘Cleopatra.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Pol de Mont, ‘Een brief uit Bergen.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
Pol de Mont, ‘Hendrik Conscience.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
Pol de Mont, ‘Hendrik Conscience.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
Pol de Mont, ‘Sprookje van Jan Bonteklepper en zijn rampzalig kroost.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
Pol de Mont, ‘Sprookje van Jan Bonteklepper en zijn rampzalig kroost.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
Pol de Mont, ‘Hoe Gijs Allema voor 't eerst zijn Simkje ontmoette. (Uit mijne idylle ‘Op Schaatsen’).’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
Pol de Mont, ‘Te Arnemuien.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
Pol de Mont, ‘De Distelvink.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
August Victor Bultijnck, Adolf de Ceuleneer, C.G. Cobet, Pol de Mont en Wazenaar, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
Pol de Mont, ‘Uit ‘De Legende van Jeschua-ben-Jossef’.’ In: De Gids. Jaargang 54 (1890)
Pol de Mont, ‘Vijf hedendaagsche Dichters door Pol de Mont. Herman Gorter. - A. Rodenbach. - Hélène Swarth. - Louis Coupérus. - Jacques van Looy.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Pol de Mont, ‘Vijf hedendaagsche Dichters Door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Pol de Mont, ‘Treze Jowie Novelle van Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Pol de Mont, ‘Zangen.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
Pol de Mont, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
Pol de Mont, ‘Een augustus-avond.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
Pol de Mont, ‘Ritornellen.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
Pol de Mont, ‘Dichtkunst, letteren. Vijf hedendaagsche Dichters door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Pol de Mont, ‘Dichtkunst, letteren. Vijf hedendaagsche Dichters door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Pol de Mont, ‘Dichtkunst, letteren. Jacinto Verdaguer door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Pol de Mont, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
Pol de Mont, ‘Uit den lyrischen cyclus ‘Claribella’.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
Pol de Mont, ‘Dichtkunst, letteren. De Dichter Albert Moeser, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
A. Duircant, Franz Xaver Kraus en Pol de Mont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Pol de Mont, ‘De Rijndwergen. Ballade, van Pol De Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
J.A. Alberdingk Thijm, Wilhelm Bäumker, Pol de Mont en Johan Winkler, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Ed. Descamps, A. Dupont, August Gittée en Pol de Mont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Pol de Mont, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Pol de Mont, ‘Zangen.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Pol de Mont, ‘Gedichten.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Pol de Mont en A. de Ticheler, ‘Schilder-, beeldhouwkunst enz. De groote uutzet of Wereldtentoonstelling te Antwerpen.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm en Pol de Mont, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Pol de Mont, ‘De Gebruikskunst in de Wereldtentoonstelling te Antwerpen. (Slot.) Van den Hak op den Tak.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Pol de Mont, ‘Uit ‘de legende van Jeschua-ben-Jossef’.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
Paul Alberdingk Thijm, Edward van Even en Pol de Mont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Pol de Mont, ‘Van groote Klokken en van kleine, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Pol de Mont, ‘Firful cudor, uit Carmen Silva's Pelesch-Maerchen, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Pol de Mont, ‘Lamok. Araabsche legende medegedeeld door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Pieter D' Hondt en Pol de Mont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Anna C. Croiset van der Kop, Pol de Mont, Maurin Nahuys en Ernest Soens, ‘Boekennieuws.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Pol de Mont, ‘Gedichten’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
Pol de Mont, ‘Zedegeschiedenis Inleiding tot de Volkskunde of Folklore, door Pol de Mont. I’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
Pol de Mont, ‘Cornelis Honigh. 1845-1896.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
Pol de Mont, ‘Scilt ende vrint. 18 Mei 1302.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Pol de Mont, ‘De sporenslag. 11 Juli 1302.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Pol de Mont, ‘Guido Gezelle in Holland.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Pol de Mont, ‘Folklore. Voor mijn vijf en voor vele andere kinderen. Van een wonderbaar Dichter, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Pol de Mont, ‘Folklore. Van een wonderbaar dichter, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Pol de Mont, ‘Zedegeschiedenis Inleiding tot de Volkskunde of Folklore, door Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Pol de Mont, ‘Guido Gezelle.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Pol de Mont, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Pol de Mont, ‘Mei 1898.’, ‘Juliaan de Vriendt.’ In: Neerlandia. Jaargang 2 (1898)
Pol de Mont, ‘Een Blik op den eersten Bloeitijd van de Nederlandsche Schilderschool Naar aanleiding van de tentoonstelling te Brugge, Juli-October 1902, Door Pol de Mont.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 2 (1902)
Pol de Mont, ‘Verzen Van Pol de Mont.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 2 (1902)
Pol de Mont, ‘Een woord over de Frans-Belgiese lyriek van na 1880 Door Pol de Mont.’ In: Groot Nederland. Jaargang 1 (1903)
Pol de Mont, ‘[Gedichten. Door Pol de Mont]’ In: Groot Nederland. Jaargang 1 (1903)
Pol de Mont, ‘Een woord over de Frans-Belgiese lyriek van na 1880 Door Pol de Mont.’ In: Groot Nederland. Jaargang 1 (1903)
Pol de Mont, ‘Zuid-Nederland’, ‘Sinjorenlied.’ In: Neerlandia. Jaargang 13 (1909)
Pol de Mont, ‘Het Lied van het recht der Vlamingen. Gedicht van Pol de Mont. Muziek van Jef van Hoof.’ In: Neerlandia. Jaargang 15 (1911)
Pol de Mont, ‘Pieter Bruegel de Oude’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
Pol de Mont, ‘Pieter Bruegel de Oude (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
Pol de Mont, ‘20. Meer dan Goud.’ In: Klimop. Deel 5 (1927)
André Demedts, Jan Hammenecker, Pol de Mont, Dirk Vansina, Anton van de Velde en Urbain van de Voorde, ‘De Kritiek in Vlaanderen Een rondvraag’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Pol de Mont en Jozef Uytterhoeven, ‘Kronieken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Paul Fredericq, Pol de Mont en Lodewijk de Raet, ‘Redevoeringen gehouden bij de ter aarde bestelling van Max Rooses (17 Juli 1914)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 16-17 (1938-1939)
Cyriel de Baere, Jan van Beers, Willem Bilderdijk, Karel Lodewijk Ledeganck, Rosalie Loveling, Virginie Loveling en Pol de Mont, ‘Jan Lodewijk Heuvelmans, vertaler op de Vlaamse zangberg Door Cyriel de Baere lid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1957 (1957)
Pol de Mont, ‘Edmond van Offel’ In: Vlaanderen. Jaargang 24 (1975)
Pol de Mont, ‘-11- Pol de Mont: ‘De Tendenz van Pol de Mont.’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Pol de Mont, ‘-6- Pol de Mont: ‘Over Idealism en Realism’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Pol de Mont, ‘-27- Pol de Mont: ‘Pro Domo ... Een en ander over de jongste Richting in onze Nederlandsche Dichtkunst.’ Naar aanleiding van een viertal onlangs verschenen dichtbundels.’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Pol de Mont, ‘-8- Pol de Mont: [Programmaverklaring van Jong Vlaanderen]’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Pol de Mont, ‘-14- Pol de Mont: ‘Over Stijl.’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Pol de Mont, ‘-5- Pol de Mont: ‘Over Critiek’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
Georges Eekhoud, Pol de Mont en Joris van Parys, ‘‘Toute la Flandre est en lui’ Cyriel Buysse en de Franstalige Vlaamse literatuur door Joris van Parys’ In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 14 (1998)

Secundaire literatuur over Pol de Mont in de dbnl

[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Boekbeoordeelingen. Van Vlaamschen Bodem.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 2 (1879)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
Max Rooses, ‘Zuid-Nederlandsche poëzie.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘Literaire Kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 1 (1885-1886)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
Paul Alberdingk Thijm, ‘Aankondigingen en advertentiën.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Zesmaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 5 (1890)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Max Rooses, ‘Pol de Mont's nieuwe bundel.’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
Gustaaf Segers, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
J.N. van Hall, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Pol De Mont in Duitschland over de Vlaamsche Beweging.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Pol De Mont in Duitschland over de Vlaamsche Beweging.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 13 (1898)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
[tijdschrift] Groot Nederland, ‘Literatuur.’ In: Groot Nederland. Jaargang 1 (1903)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
[tijdschrift] Groot Nederland, ‘Bibliografie.’ In: Groot Nederland. Jaargang 3 (1905)
Albert Verwey, ‘[Eerste deel]’ In: Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1905)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘Na 1870’, ‘[Dicht en proza]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
J.D. Bierens de Haan, Ph. Kohnstamm, Henri Smissaert en Jan J. Zeldenthuis, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
A.J. van Dijk en Jo van Ham, ‘Boekbespreking.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 1 (1923-1924)
P.L. van Eck jr., Ida Haakman, Amoene van Haersolte, Roel Houwink, F. Jansonius, Martin Permys, Marie Schmitz en A. Wapenaar, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
August van Cauwelaert, ‘Drie Zeventigers R. Vermandere. - Arn. Sauwen. - Pol de Mont.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
A.J. van Dijk, ‘Pol de Mont.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 5 (1927-1928)
Jacob Haantjes en Jo van Ham, ‘Boekbespreking.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 5 (1927-1928)
Theo Rutten, ‘I. De Vlaamse Letterkunde en Felix Timmermans.’ In: Felix Timmermans (1928)
Arthur J.H. Cornette en N.A. Donkersloot, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Pol de Mont †’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘In memoriam Pol de Mont’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
A.J. van Dijk, ‘Pol de Mont.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 9 (1931-1932)
L.M. van Dis, M. Schönfeld, C.G.N. de Vooys en Johan van der Woude, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 27 (1933)
J.J. Gielen en Garmt Stuiveling, ‘Boekbesprekingen’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 2 (1933-1934)
Karel van de Woestijne, ‘Gedenkenissen’ In: Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst (1949)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Multafero 1857-1931’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Nemo 1857-1931’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘de Mont 1857-1931’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
August Vermeylen, ‘Bij het overlijden van Pol de Mont’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1955)
Antoon Viaene, ‘[Nummer 4]’, ‘Pol de Mont Medewerker aan Rond den heerd 1876-1879’ In: Biekorf. Jaargang 58 (1957)
Marc Galle, ‘Hélène Swarth over Couperus in brieven aan Pol de Mont’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
Anton Claessens, ‘een laat begin de vestiging van gezelles reputatie in nederland anton claessens ● amsterdam’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 12 (1968-1969)
Ludo Simons, 'Vlaams-Nederduitse betrekkingen in de 19e eeuw' (1969)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘C. De Van-Nu-en-Straksers’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘A. Nederlandsche Dicht - en Kunsthalle 1878-1897’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘C. Controversen in Nederlandsche Dicht - en Kunsthalle en De Distel 1878-1908’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Karel van de Woestijne, ‘Pol de Mont over Fransch-Vlaanderen’ In: Verzameld journalistiek werk. Deel 3. Nieuwe Rotterdamsche Courant maart 1909 - september 1910 (1988)
Herbert van Uffelen, ‘2. Der Zeitraum 1880-1914’ In: Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990 (1993)
Karel van de Woestijne, ‘Pol de Mont. (1857 - 15 April - 1927.)’ In: Verzameld journalistiek werk. Deel 15. Nieuwe Rotterdamsche Courant november 1926 - januari 1929. Met enkele aanvullingen 1906, 1910 (1995)
Marnix Beyen, ‘3 1922-1947’ In: Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel (1998)
Marnix Beyen, ‘2 1868-1821’ In: Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel (1998)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 2 Poëziekritiek van tijdgenoten in de jaren 1879-1885’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Geert Buelens, ‘§ 2.1 Streven naar een eigen leven - de voorgeschiedenis’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)


Terug naar overzicht