auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Anna Maria van Schurman

geboren: 5 november 1607 in Keulen
overleden: 4 mei 1678 te Wieuwerd


Biografie(ën) over Anna Maria van Schurman

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 3 (1846)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk (1874)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 delen) (1976)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Arnold Houbraken, De grote schouwburg (1995)
Pieta van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) (1997)

Werken van Anna Maria van Schurman

Amica dissertatio inter Annam Mariam Schurmanniam et Andream Rivetum de capacitate ingenii muliebris ad scientias, 1638
Paelsteen van den tijt onzes levens, 1639
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica, 1648
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica, 1652 (3de druk)
Eucleria, seu melioris partis electio, 1684
De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied, 1972

Uitgaven van Anna Maria van Schurman

Eucleria of uitkiezing van het beste deel, waarin vertoont wert een kort begrip van haar leven, 1978 (herdruk)

Werken met illustraties van Anna Maria van Schurman

Maroessia (1880)

Primaire teksten van Anna Maria van Schurman elders in de dbnl

C. Barlaeus, H. van Beaumont, François le Bleu, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Jeremias de Decker, George Rataller Doubleth, Daniël Heinsius, Nicolaus Heinsius, P.C. Hooft, Daniël Mostart, Hendrik Nierop, Catharina Questiers, Anna Maria van Schurman, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Opdracht, lofdichten, enz. van de Korenbloemen (1658).’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Anna Maria van Schurman, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) (1997)

Secundaire literatuur over Anna Maria van Schurman in de dbnl

Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavum (1720)
Jacobus Scheltema, ‘Iets over een grafkelder te Wieuwert, en over het lyk van Anna Maria van Schurman.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Anna Maria van Schurman. Door Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg. Met portret en fac-simile. Te 's Hertogenbosch, bij Gebr. Muller. In gr. 8vo. f 4-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De liefdesgeschiedenissen van twee Nederlandsche dichters.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm en H.J. Allard, ‘De Visschers en Van Wesels door H.J. Allard en J.A. Alb. Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
Cd. Busken Huet, ‘XX [Descartes in Nederland]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Constantijn Huygens, ‘[1636]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1644]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1635]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1634]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1651]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1649]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1645]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1647]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1650]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Constantijn Huygens, ‘[1654]’ In: Gedichten. Deel 5: 1652-1656 (1895)
Constantijn Huygens, ‘[1661]’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Constantijn Huygens, ‘[1657 vervolg]’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Constantijn Huygens, ‘[1660]’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Constantijn Huygens, ‘[1670]’ In: Gedichten. Deel 7: 1661-1671 (1897)
Constantijn Huygens, ‘[1666]’ In: Gedichten. Deel 7: 1661-1671 (1897)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (1913)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 3: 1640-1644 (1914)
Constantijn Huygens, ‘5667. Aan Anna Maria Schurman. (K.A.)’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
Constantijn Huygens, ‘5678. Anna Maria van Schurman. (K.B.)’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
Constantijn Huygens, ‘5126. Aan Anna Maria Schurman. (K.A.)’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
Constantijn Huygens, ‘5691. Anna Maria van Schurman. (K.A.)’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 6: 1663-1687 (1917)
[tijdschrift] Onze Eeuw, ‘Anna Maria van Schurman. (1607-1678). Door Johanna Veth.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 22 (1922)
Hendrika Ghijsen, ‘Anna Maria van Schurman 1607-1678.’ In: De Gids. Jaargang 90 (1926)
Hendrika Ghijsen, ‘Anna Maria van Schurman 1607-1678.’ In: De Gids. Jaargang 90 (1926)
Wim Zaal, ‘Wim Zaal Anna Maria van Schurman Een benadering’ In: Roeping. Jaargang 36 (1960-1961)
Simone Dubois, ‘Anna Maria van Schurman Savante et mystique (1607-1678)’ In: Septentrion. Jaargang 13 (1984)
Marijke Spies, ‘Charlotte de Huybert en het gelijk De geleerde en de werkende vrouw in de zeventiende eeuw Marijke Spies’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
K. van der Stighelen, ‘Portretjes in ‘Spaens loot’ van de hand van Anna Maria van Schurman (1607-1678) K. van der Stighelen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 2 (1986)
Marijke Spies, ‘Charlotte de Huybert en het gelijk De geleerde en de werkende vrouw in de zeventiende eeuw’, ‘Anna Maria van Schurman’, ‘Erasmus en Vives: de vrouw als huisvrouw en moeder’, ‘De matrimoniale traditie in Nederland’, ‘Charlotte de Huybert: een uniek geval?’, ‘Agrippa: de lof der vrouwen’, ‘De traditie van de ‘vrouwenlof’ in Nederland’, ‘Charlotte de Huybert en de realiteit’, ‘De werkende vrouw’, ‘Ter afsluiting’, ‘Literatuuropgave’ In: 'Charlotte de Huybert en het gelijk. De geleerde en de werkende vrouw in de zeventiende eeuw' (1986)
K. van der Stighelen, ‘Constantijn Huygens en Anna Maria van Schurman: veel werk, weinig weerwerk... Katlijne van der Stighelen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 3 (1987)
Mirjam de Baar, ‘Van kerk naar sekte: Sara Nevius, Grietje van Dijk en Anna Maria van Schurman Mirjam de Baar’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 7 (1991)
A. Agnes Sneller, ‘Anna Maria van Schurman (1607-1678) als literaire persoon Een geleerde vrouw A. Agnes Sneller’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
Lia van Gemert, Orlanda S.H. Lie en Jan Nijen Twilhaar, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 86 (1993)
Anneke C.G. Fleurkens, Marika Keblusek, Lisa Kuitert, Bernt Luger, Jacqueline de Man, Saskia Raue, P.J. Verkruijsse en Gerard de Vriend, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Arnold Houbraken, ‘Anna Maria van Schurman: een veelzijdige vrouw’ In: De grote schouwburg (1995)
H.M. Borst, Paul Dijstelberge, Anneke C.G. Fleurkens, Willem Frijhoff, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, C.L. Heesakkers, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, E.M. Kloek, H. Krop, Fred van Lieburg, Hans Luijten, Hessel Miedema, Dirk Jaap Noordam, Karel Porteman, B.A.M. Ramakers, Rudolf Rasch, Herman Roodenburg, Mieke B. Smits-Veldt, A. Agnes Sneller, K. van der Stighelen, P.E.L. Verkuyl, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Adrienne M. Zuiderweg, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Anna Maria van Schurman, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) (1997)
Marijke Barend-van Haeften, Marten Jan Bok, H. Duits, Arie-Jan Gelderblom, Harold Hendrix, Marijke Meijer Drees, Leo Noordegraaf, Peter Thissen, P.J. Verkruijsse, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Evert Wiskerke, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 14 (1998)
Els Ruijsendaal, ‘Cultuurgeschiedenis ‘Een geleerde vrouw die leefde in de zeventiende eeuw’ Anna Maria van Schurman Els Ruijsendaal’ In: Neerlandia/Nederlands van Nu. Jaargang 111 (2007)

Websites over Anna Maria van Schurman

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Schurman,%20Anna%20Maria%20van


Terug naar overzicht