auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Segher Diengotgaf

geboren: ?(13de eeuw)
overleden: ?


Biografie(ën) over Segher Diengotgaf

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Segher Diengotgaf

De sevende strijt, 1200-1250 (handschrift)
Tpaerlement van Troye, 1200-1250 (handschrift)
Tprieel van Troyen, 1200-1250 (handschrift)
Tprieel van Troyen, 1966 (2de druk)

Uitgaven van Segher Diengotgaf

De zestien gekende Middelnederlandsche fragmenten van Maerlant's Historie van Troyen, 1892
Tprieel van Troyen, 1965
Tprieel van Troyen, 1976 (4de druk)

Primaire teksten van Segher Diengotgaf elders in de dbnl

Segher Diengotgaf, ‘De Trojaensche oorlog, door Seger Dieregodgaf. (XIIe eeuw).’ In: Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 1 (1838)
Segher Diengotgaf, ‘Segher Diengotgaf Het prieel van Troje’ In: Hoofsheid is een ernstig spel (1988)

Secundaire literatuur over Segher Diengotgaf in de dbnl

Jacob van Maerlant, ‘Inleiding.’ In: Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen (1873)
Johan Hendrik Gallée, ‘Een fragment van Seghers Parlement van Troyen, volgens een Utrechtsch Handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 2 (1882)
J. te Winkel, ‘VI. De Classieke Ridderromans.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
Frank Baur en Jozef van Mierlo, ‘Hoofsche epiek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
K.H. Heeroma, ‘Rose, Parthonopeus, Walewein en Alexander’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76 (1958)
W.P. Gerritsen, 'Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age. Quelques observations sur la technique des traducteurs' (1967)
G.P.M. Knuvelder, ‘Hoofse roman’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1 (1978)
E. Bruinsma en Joost van Driel, ‘Literatuur - signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)


Terug naar overzicht