auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
F. de Tollenaere

geboren: 8 juli 1912 te Ronse
overleden: 12 december 2009 te Warmond


Biografie(ën) over F. de Tollenaere

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2001-, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011 (2012)

Werken van F. de Tollenaere

Woordenboek en dialect, 1963
Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal, 1975 (8ste, opnieuw bewerkte en aangevulde druk)
'Den grooten dictionaris': problematiek der historische lexicografie, 1977

Primaire teksten van F. de Tollenaere elders in de dbnl

F. de Tollenaere, ‘Nog ‘op sijn hooft soeken’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57 (1938)
F. de Tollenaere, ‘‘Beijen also ons koeijen dede’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
F. de Tollenaere, ‘Middelnederlandsch coc, hanecoc’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58 (1939)
F. de Tollenaere, ‘Naschrift bij Middelnederlandsch coc, hanecoc’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 59 (1940)
F. de Tollenaere, ‘Bij een plaats uit het esbatement van Tielebuijs’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 59 (1940)
J.A.N. Knuttel en F. de Tollenaere, ‘Tintelteelken, tinteletene’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)
F. de Tollenaere, ‘Ndl. vierboet(e), vuurboet’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 62 (1943)
F. de Tollenaere, ‘Enkele aanteekeningen bij een bron van Van Lenneps Zeemans-Woordeboek’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 62 (1943)
F. de Tollenaere, ‘Moderne lexicografie in Skandinavië De woordenboekcentrales te Kopenhagen en te Lund Door Fel. de Tollenaere Redacteur bij Het Woordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1943 (1943)
A.C. Bouman, A.A. van Rijnbach, Walter Thys en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 66 (1949)
F. de Tollenaere, ‘Beduit(je), vaan(tje), paar(tje), peerd(eken) en up(p)erken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
C.C. de Bruin, G.A. van Es, C. Kruyskamp en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
F. de Tollenaere, ‘Aveluinig, abeluinig, haveluinig, schaveluinig.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
Jacob Haantjes en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
F. de Tollenaere, ‘De etymologie van varken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
G.A. van Es, G.G. Kloeke, F. de Tollenaere en E.M. Uhlenbeck, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68 (1951)
F. de Tollenaere, ‘Nogmaals ‘de etymologie van varken’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68 (1951)
F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordeling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68 (1951)
F. de Tollenaere, ‘Een klankontwikkeling nd>nj in het Nederlands?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69-70 (1952)
F. de Tollenaere, ‘Willem de Clercq en Rasmus Rask’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71 (1953)
Reind J. Elema, C. Kruyskamp, F. de Tollenaere en H.W. van Tricht, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73 (1955)
F. de Tollenaere, ‘Droochscote - veije scote’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 74 (1956)
F. de Tollenaere, ‘Plagiaat?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
F. de Tollenaere, ‘Bestaat er een h/j- wisseling in het Nederlands?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
F. de Tollenaere, ‘Venzen en krenzen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
F. de Tollenaere, ‘Fonologie of versleer?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
F. de Tollenaere, ‘Blauwvoeterie en blauwvoeterij.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
F. de Tollenaere, ‘Ongewenste verhollandsing’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
F. de Tollenaere, ‘Verandzaden Een woord uit de oude landbouw’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 77 (1959-1960)
C.B. van Haeringen, W.A.P. Smit en F. de Tollenaere, ‘Aankondigingen en mededelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 53 (1960)
C. Kruyskamp, P. Minderaa, W.P. Pos en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78 (1961)
F. de Tollenaere, ‘Mnl. en Nndl. bâgen(i), bâgel(i), b(eh)âgen(i), verbâgen(i) en bāgen(ii), bāgel(ii), behāgen(ii), verbāgen(ii).’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78 (1961)
F. de Tollenaere, ‘Nogmaals Verandzaden’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78 (1961)
F. de Tollenaere, ‘Mossel en vis’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79 (1963)
F. de Tollenaere, ‘Eugène Jacques Hippolyte Paul van de Pitte (Oostnieuwkerke, 11 juli 1890-Wassenaar, 4 februari 1964).’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1965 (1965)
F. de Tollenaere, ‘Handwoordenboek en dialect’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 81 (1965)
F. de Tollenaere, ‘Litterae ex machina Taalkunde en automatisering’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1966 (1966)
F. de Tollenaere, ‘Problemen van het dialectwoordenboek Theorie en praktijk’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84 (1968)
W.M.H. Hummelen, C. Kruyskamp, P.J. Meertens, F. de Tollenaere, Marie Veldhuyzen en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84 (1968)
F. de Tollenaere, ‘De stand van de Nederlandse lexikografie door Dr. F. de Tollenaere Redacteur van het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’.’ In: Colloquium Neerlandicum 3 (1967) (1969)
F. de Tollenaere, ‘Ronses(ch), Ronsens(ch) of Ronsisch-Ronsies?’ In: Naamkunde. Jaargang 1 (1969)
F. de Tollenaere, ‘Problemen van het Nederlands etymologisch woordenboek’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85 (1969)
F. de Tollenaere, ‘Nieuwe wegen in de lexikografie?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
F. de Tollenaere, ‘(Ver)bluisteren, (ver)bleisteren, (ver)blaaisteren pluisteren (II), fluisteren (II), gluisteren’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
G. Kazemier, C. Kruyskamp, F. de Tollenaere en A.A. Weijnen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
F. de Tollenaere, ‘Vanden en Bedwanghen ‘Werkwoorden met praeteritaal vocalisme’?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
A.P. de Bont en F. de Tollenaere, ‘Prognose contra prognose’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
F. de Tollenaere, ‘Razdom rodjand niujaim’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
F. de Tollenaere, ‘De accentuatie der bnw. met het praefix on- door F. de Tollenaere’ In: Album Willem Pée (1973)
F. de Tollenaere, ‘Nederlandse dialekten Definities en realiteiten’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90 (1974)
F. de Tollenaere, ‘Lexikografie en linguïstiek Het probleem der woordbetekenis’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90 (1974)
D.M. Bakker, E.G.A. Galama, R. Lievens, P.J. Meertens, M.A. Schenkeveld-van der Dussen en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90 (1974)
F. de Tollenaere, ‘Matthijs Castelein of Matthijs de Castelein?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91 (1975)
F. de Tollenaere, ‘9. De lexicografie in de zeventiende en achttiende eeuw F. de Tollenaere’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (1977)
F. de Tollenaere, ‘10. De lexicografie in de negentiende en twintigste eeuw F. de Tollenaere’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (1977)
G. Kazemier, C.F.P. Stutterheim, F. de Tollenaere, Eddy de Vries en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 95 (1979)
F. de Tollenaere, ‘Cornelius Kilianus Dufflaeus (1530-1607) Cornelis Kiel of Van Kiel? De Antwerpse lexicograaf en een Ierse heilige’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
L. Strengholt, F. de Tollenaere, J.W. de Vries, C.A. Zaalberg en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96 (1980)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Van hantreiken en verhandigen tot overhandigen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96 (1980)
F. de Tollenaere, ‘‘De Tael is gantsch het Volk’ Dr. F. de Tollenaere’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 24 (1981)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Semantiek en etymologie n.a.v. twee mystificaties in het WNT: Praam ‘priem’ en Pramen ‘doorboren, priemen’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Baert ‘Rijswerk aan en op de dijken en oevers’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Mnl. vlint ‘keisteen’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Vlaams in ‘Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 98 (1982)
B.C. Damsteegt, J.B. Drewes, G. Kazemier, Jan Stroop, F. de Tollenaere en M.C. van den Toorn, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 98 (1982)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Nogmaals ‘Lexicografie en linguïstiek. Het probleem der woordbetekenis’ Reichling gerehabiliteerd?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere ‘Muishond’, naam voor de wezel’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
F. de Tollenaere, ‘Iets over hs. Ltk. 2156’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2 (1984)
F. de Tollenaere, ‘Nogmaals iets over hs. Ltk. 2156’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 3 (1985)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere De etymologie van ‘pril’ in verband met ‘verprillen’ en ‘verpreulen’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Hoe is ‘speculaas’ ontstaan?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
F. de Tollenaere, ‘Nogmaals mnl. sel(t)siene’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
M. van Hattum, Luc Korpel, P.G.J. van Sterkenburg en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 102 (1986)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere De etymologie van ‘muishond’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 102 (1986)
F. de Tollenaere, ‘Oude versies in handschrift van het lied Van den waghen van Ronsen door F. de Tollenaere’ In: Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1985-1986 (1987)
F. de Tollenaere, ‘Namen in Vlaamse Soldatenbrieven’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Een nieuw gotisch etymologisch woordenboek’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105 (1989)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Van zee-, zeel- en zaalhonden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 106 (1990)
W.F.G. Breekveldt, Hein Leferink, J.M.J. Sicking, F. de Tollenaere, P.E.L. Verkuyl, Marijke J. van der Wal en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 106 (1990)
Hans Bennis, Ineke Bulte, B.P.M. Dongelmans, Bernt Luger, M.H. Schenkeveld, N.F. Streekstra, F. de Tollenaere, M.C. van den Toorn en Paul Wackers, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 107 (1991)
F. de Tollenaere, ‘Publikaties’, ‘Huizinga tegen de tijd?’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 35 (1992)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Het ‘(h)ankeren’ van jikkemiene’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 108 (1992)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere ‘Bekeyen’ in P.C. Hooft ‘Op het bestant des jaers 1609’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: ‘angelier’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
S. Groenveld, P.G. Hoftijzer, Hubert Meeus, J.J.A. Mooij, Olf Praamstra, M.H. Schenkeveld, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Jan Stroop en F. de Tollenaere, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: het ontstaan van ‘spuigat’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: bekaaid en bekaaien’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
F. de Tollenaere, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: de geborduurde pantoffels van het MNW’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Lexicographica: mnl. ghehuust ende ghehooft (1450)’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: Cynisch, Garnaal, Parlevinker’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116 (2000)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: Paling, Koppig’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118 (2002)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: Sjouwen, Burrelen, nogmaals Paling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 119 (2003)
F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere Etymologica: twee woorden met een ‘onbekende’ etymologie, Lawaai en laweit’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121 (2005)
Herman A.O. de Tollenaere en F. de Tollenaere, ‘F. de Tollenaere en Herman A.O. de Tollenaere Etymologica: Clauwaert, Liebaert, Leliaert’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121 (2005)
F. de Tollenaere, ‘Van Rhodanus naar Ronne? Of andersom? F. de Tollenaere’ In: Naamkunde. Jaargang 36 (2005-2006)

Secundaire literatuur over F. de Tollenaere in de dbnl

[tijdschrift] Neerlandia, ‘Jubileum Dr. F. de Tollenaere’ In: Neerlandia. Jaargang 66 (1962)
C. Kruyskamp, P.J. Meertens, A. Sassen, J.M.J. Sicking en H. van de Waal, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 80 (1964)
R.L.M. Derolez, K.H. Heeroma, C. Kruyskamp, R. Lievens en P.J. Meertens, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85 (1969)
Jan van Bakel, R. Breugelmans, G. Kazemier, Henk A.C. Lambermont, F. Lulofs, A. Sassen, M.H. Schenkeveld, Bert van Selm, M.C. van den Toorn en A.A. Weijnen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92 (1976)
G.J. Uitman, ‘G.J. Uitman Nogmaals: aveluinig’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
Dirk Geeraerts, ‘D. Geeraerts Lexicografie en linguistiek: Reichling gerehabiliteerd’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
Jan van Bakel, A.M. Duinhoven, Olf Praamstra, L. Strengholt en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
Casper de Groot en W. Pijnenburg, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 15 (1985-1986)
H.J. Boukema, Claudia Huisman, P. de Kleijn, Maarten Klein, Reinder P. Meijer, J.J. de Rooij, Reinier Salverda, Thomas F. Shannon en Roland Willemyns, ‘Boekbesprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1990 (1990)
L. Beheydt, H.J. Boukema, Theo Hermans, Robert S. Kirsner en J.W. de Vries, ‘Boekbesprekingen en -aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992 (1992)
R.J.G. de Bonth, Johan Koppenol, Olga van Marion en Olf Praamstra, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Bart Besamusca, Lia van Gemert, Marco Goud, Anna de Haas, Hans Heestermans, Maarten Klein, René van Stipriaan en Paul Wackers, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)
Maaike Beliën, Karina van Dalen-Oskam, Clazina Dingemanse, Lia van Gemert, Marco Goud, Dieuwke E. van der Poel, Fabian R.W. Stolk en Marike van Zessen, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Maurits Vandecasteele Een terminologische zoektocht langs behuusde en onbehuusde hofsteden’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118 (2002)
W. Pijnenburg, ‘W.J.J. Pijnenburg Een merkwaardige poging tot verklaring’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 119 (2003)
S.W. Couwenberg, Frans Debrabandere en R. Haeseryn, ‘Recensies’ In: Neerlandia/Nederlands van Nu. Jaargang 108 (2004)


Terug naar overzicht