auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Leon Voet

geboren: 14 september 1919
overleden: 13 september 2002

Werken van Leon Voet

The Golden Compasses, 1969-1972

Primaire teksten van Leon Voet elders in de dbnl

Massimo Colesanti, H. Dirkx, S.L. Hartz, A. Louis, Marcel Luwel, Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Résumés en langue française English summaries’ In: De Gulden Passer. Jaargang 30 (1952)
Leon Voet, ‘Het museum Plantin-Moretus heropend door Dr L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 30 (1952)
Leon Voet, ‘[De Gulden Passer 1953]’, ‘[Nummer 1-2]’, ‘Abraham Verhoeven en de Antwerpse pers Beschouwingen rond een recente tentoonstelling door Dr L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 31 (1953)
H. Dirkx, Isabella Henriëtte van Eeghen, Jozef Muls en Leon Voet, ‘Résumés en langue française English summaries’ In: De Gulden Passer. Jaargang 31 (1953)
Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 31 (1953)
Leon Voet, ‘[De Gulden Passer 1954]’, ‘Een woord vooraf’ In: De Gulden Passer. Jaargang 32 (1954)
Leon Voet, ‘Avant - propos’ In: De Gulden Passer. Jaargang 32 (1954)
Leon Voet, ‘Varia’ In: De Gulden Passer. Jaargang 33 (1955)
Amedée Dermul, Ward Ruyslinck, Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 33 (1955)
Leon Voet, ‘[Nummer 3-4]’, ‘Aan onze leden’ In: De Gulden Passer. Jaargang 33 (1955)
Leon Voet, ‘Plantiniana’ In: De Gulden Passer. Jaargang 33 (1955)
Leon Voet, ‘The personality of Plantin by Dr. L. Voet Curator of the Plantin-Moretus Museum’ In: De Gulden Passer. Jaargang 34 (1956)
Leon Voet, ‘Varia’ In: De Gulden Passer. Jaargang 35 (1957)
Luc Debaene, B. van Regemorter, Erik Thys, Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 35 (1957)
Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 36 (1958)
Leon Voet, ‘Plantiniana 1943-1958 Bibliografie betreffende Plantin, de Moretussen en het Museum Plantin-Moretus verschenen tussen 1943-1958 door Dr L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 36 (1958)
Leon Voet, ‘Plantiniana 1943-1958 Bibliografie betreffende Plantin, de Moretussen en het Museum Plantin-Moretus verschenen tussen 1943-1958 (tweede deel) door Dr. L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 37 (1959)
Leon Voet, ‘Plantin en de kring van Granvelle Enkele nog onuitgegeven brieven en documenten door Dr. L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 37 (1959)
L. le Clercq, R. Haeseryn, Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 37 (1959)
Leon Voet, ‘Het Plantijnse huis te Leiden De bedrijvigheid van het drukkersgeslacht Raphelengius en zijn betrekkingen met Antwerpen’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 75 (1961)
L. le Clercq, Georges Colin, Leon Voet en Emiel Willekens, ‘Boekbesprekingen’ In: De Gulden Passer. Jaargang 39 (1961)
Leon Voet, ‘Plantiniana’ In: De Gulden Passer. Jaargang 39 (1961)
Leon Voet, ‘Lexicon der boekdrukkers en -verkopers in Belgie (15e-16e eeuw) door Dr. L. Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 39 (1961)
Leon Voet, ‘[De Gulden Passer 1962]’, ‘In memoriam Frank van den Wijngaert (1901-1962)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 40 (1962)
Leon Voet, ‘Een aantekenboek van Franciscus Joannes Moretus nopens technische aspecten van het drukkersbedrijf, opgesteld omstreeks 1760 door Dr. L. Voet’ In: De Gulden Passer. Jaargang 44 (1966)
J. IJsewijn en Leon Voet, ‘Boekbesprekingen’ In: De Gulden Passer. Jaargang 49 (1971)
Leon Voet, ‘Bibliografische sprokkelingen’ In: De Gulden Passer. Jaargang 51 (1973)
Luc Indestege en Leon Voet, ‘Dr. Luc Indestege: een onvoltooide bijdrage’ In: De Gulden Passer. Jaargang 52 (1974)
Leon Voet, ‘Kopergravure en houtsnede in de boekillustratie van het Plantijnse huis in de tweede helft van de XVIe eeuw door Leon Voet (Antwerpen)’ In: De Gulden Passer. Jaargang 53 (1975)
Leon Voet, ‘le centenaire du musée plantin-moretus’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
Leon Voet, ‘‘Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen’ honderd jaar 1877-1977 door Dr. L. Voet Redactiesecretaris’ In: De Gulden Passer. Jaargang 56 (1978)

Secundaire literatuur over Leon Voet in de dbnl

H. Draye, R. Van Passen en Rob Rentenaar, ‘Recensies’ In: Naamkunde. Jaargang 10 (1978)


Terug naar overzicht