auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Beb Vuyk

geboren: 11 februari 1905 te Rotterdam
overleden: 24 augustus 1991 te Blaricum


Biografie(ën) over Beb Vuyk

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1992 (1992)

Werken van Beb Vuyk

Vele namen, 1932
Duizend eilanden, 1937
Het laatste huis van de wereld, 1939
Het laatste huis van de wereld, 1941 (2de druk)
De wilde groene geur, 1947
Het hout van Bara, 1947
De kinderen van Boeton Leon, 1948
Gerucht en geweld, 1959
Gerucht en geweld, 1960 (2de druk)
De eigen wereld en die andere, 1969
Een broer in Brazilië, 1971
Groot Indonesisch kookboek, 1973
Verzameld werk: Duizend eilanden; Het laatste huis van de wereld; Het hout van Bara en vijftien verhalen, 1981 (2de, gewijzigde druk)
Vegetarische recepten uit de Indonesische keuken, 1982
Reis naar het Vaderland in de verte, 1983
Kampdagboeken, 1989

Uitgaven van Beb Vuyk

Verzameld werk: Duizend eilanden; Het laatste huis van de wereld; Het hout van Bara en vijftien verhalen, 1972

Primaire teksten van Beb Vuyk elders in de dbnl

Beb Vuyk, ‘Beb Vuyk De jager met zijn schietgeweer’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Beb Vuyk, ‘Koppen hebben gezichten door Beb Vuyk’ In: Tirade. Jaargang 3 (nrs. 25-36) (1959)
Beb Vuyk, ‘Terug naar de bron door Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Beb Vuyk, ‘Een Amerikaan over Indonesië door Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Beb Vuyk, ‘Roman uit Donker Afrika Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Beb Vuyk, ‘‘Rice roots’ met wortelrot door Bep Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Beb Vuyk, ‘Een vriendendienst door Beb Vuyk C.J. Kelk: ‘Leven van Slauerhoff’. P.N. van Kampen & Zoon, N.V., Amsterdam. 1959.’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Beb Vuyk, ‘Van oude boeken Meer ‘Indisch’ dan ‘Haags’ Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Beb Vuyk, ‘Bij het scheiden van de markt Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Beb Vuyk, ‘Verhalen van Vincent Mahieu Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Beb Vuyk, ‘[Vervolg van oude boeken]’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Beb Vuyk, ‘Litteratuur in vijftien talen Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Beb Vuyk, ‘Opstand in het paradijs Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
Beb Vuyk, ‘Tirade’, ‘De oudste waardigheid door Beb Vuyk’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
H.J. Friedericy en Beb Vuyk, ‘Ingezonden’, ‘Beb Vuyk nog steeds op het oorlogspad’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
Beb Vuyk, ‘Naar het oude patroon Beb Vuyk’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Beb Vuyk, ‘[Tirade november & december 1966]’, ‘Beb Vuyk Huize Sonja’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Beb Vuyk, ‘Beb Vuyk ‘Een wederzien in Brazilië’’ In: Raster. Jaargang 4 (1970-1971)
Beb Vuyk, ‘[Tirade november 1975]’, ‘Beb Vuyk Over Mochtar Lubis’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)

Secundaire literatuur over Beb Vuyk in de dbnl

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘[V.] De Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Frits Dekking, H. van Galen Last, Arthur Lehning en Elisabeth du Perron-de Roos, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Menno ter Braak, ‘Indisch landschap’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘De roman ontrouw’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Vuijk 1905-1991’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Victor E. van Vriesland, ‘Onkoloniale romantiek’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
E. du Perron, ‘Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1958)
J.J. Oversteegen, ‘Gerucht en geweld Verhalen van Beb Vuyk J.J. Oversteegen’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Jef Last en Aad Nuis, ‘Kort en klein’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
H.J. Friedericy en Beb Vuyk, ‘Ingezonden’, ‘Beb Vuyk nog steeds op het oorlogspad’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
H.G. Surie, ‘Driemaal Beb Vuyk H.G. Surie’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Rob Nieuwenhuys, ‘2. Beb Vuyk’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Hella S. Haasse, ‘Quelques auteurs de la ‘Littérature indo-néerlandaise’ d'après-guerre’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
J.H.W. Veenstra, ‘Beb Vuyk 1905’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Willem M. Roggeman, ‘Beb Vuyk’ In: Beroepsgeheim 5 (1986)
Joop van den Berg, Kester Freriks, Greetje Heemskerk en Murk Salverda, In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk (1990)
Joop van den Berg, ‘In memoriam Beb Vuyk Warme vriendschap en perkara's Joop van den Berg’ In: Indische Letteren. Jaargang 6 (1991)
H.J. Boukema, ‘[Neerlandica extra Muros - februari 1992]’, ‘Indisch-Nederlandse letterkunde H.J. Boukema (Ankara)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992 (1992)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
E.M. Beekman, ‘14 Beb Vuyk (1905-1991): de wilde groene geur van het avontuur’ In: Paradijzen van weleer (1998)
Scova Righini Bert en Frans Schreuder, ‘De Indische Navorscher’ In: Indische Letteren. Jaargang 15 (2000)
Scova Righini Bert en Frans Schreuder, ‘De Indische Navorscher’ In: Indische Letteren. Jaargang 15 (2000)
Widjajanti Dharmowijono, ‘Stille plunderaars: Chinezen in de verhalen van Beb Vuyk Widjajanti Dharmowijono (Semarang)’ In: Colloquium Neerlandicum 14 (2000) (2001)
Scova Righini Bert, ‘Beb Vuijk Twee vaderlanden en twee werelden Bert Scova Righini’ In: Indische Letteren. Jaargang 20 (2005)
Arjen Mulder, ‘Arjen Mulder Beb Vuyk en de ervaring van het exotische’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Menno ter Braak, ‘Den roman ontrouw’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Indisch landschap’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)

Websites over Beb Vuyk

http://www.damescompartiment.nl/biobv.htm


Terug naar overzicht