auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Adriaan van der Willigen

geboren: 12 mei 1766 te Rotterdam
overleden: 17 januari 1841 te Haarlem


Biografie(ën) over Adriaan van der Willigen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1841 (1841)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 3 (1846)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 20 (1877)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Adriaan van der Willigen

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Adriaan van der Willigen in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Claudine, Toneelspel; door A. van der Willigen. Te Haarlem, by J. van Walré en Comp., 1797. In 8vo. 101 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Reize door Frankrijk, in gemeenzaame Brieven, door Adriaan van der Willigen aan den Uitgeever. Met Plaaten. Iste Stuk. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1805. In gr. 8vo. 172 blz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1805 (1805)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Reize door Frankrijk, in gemeenzaame Brieven, door Adriaan van der Willigen aan den Uitgeever. Mes Plaaten. IIde Stuk. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1805. In gr. 8vo. 180 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Reize door Frankrijk, in gemeenzaame Brieven, door Adriaan van der Willigen aan den Uitgeever. Met Plaaten. IIIde Stuk. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 207 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Willem en Klaartje, of de voorbeeldige Pastoor; zedelijk Tooneelstukje, met Zang, door Adriaan van der Willigen. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1806. In 8vo. 49 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Parijs, in den aanvang van de Negentiende Eeuw; door A. van der Willigen. Iste Stuk. Met Plaaten. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1806. In gr. 8vo. 244 Blz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Parijs, in den aanvang van de XIXde Eeuw; door A. van der Willigen. IIde Stuk. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 226 Bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's tweede Genootschap. Zeventiende Stuk. Te Haarlem, bij J.J. Beets. 462 Bladz. In gr. Quarto. De prijs is ƒ 2-16-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1811 (1811)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aantcekeningen op eene Reize van Parijs naar Napels, door het Tirolsche, en van daar door Zwitserland en langs den Rijn terug naar Holland. Door Adriaan van der Willigen. Met Platen. Iste Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1811. In gr. 8vo. 269 Bl. f 3-15-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1812 (1812)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, sedert de helft der XVIIIde Eeuw, door Roeland van Eynden er Adriaan van der Willigen, Leden Correspondenten van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, enz. Met Portretten. Iste Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1816. In gr. 8vo. IV en 462 Bl. f 5-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, sedert de helft der XVIIIde Eeuw; door R. van Eynden en A. van der Willigen, Leden en Correspondenten van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, enz. Met Portretten. IIde Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. f 6-10-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aanteekeningen op een Togtje door een gedeelte van Engeland in het jaar 1823, door A. van der Willigen. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1824. In gr. 8vo. 429 Bl. f 3-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1827 (1827)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aanteekeningen op een Togtje door een gedeelte van Duitschland, in het jaar 1823, door A. van der Willigen. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1829. In gr. 8vo. 463 Bl. f 4-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1830 (1830)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIIIde Eeuw. Door R. van Eynden en A. van der Willigen. Aanhangsel op de drie Deelen, bevattende Necrologie, enz. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1840. In gr. 8vo. 334 bl. f 3-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Album.’, ‘Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
A.J. Hanou en W.R.D. van Oostrum, ‘Boekbesprekingen en signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26 (2003)


Terug naar overzicht