Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Ph.H. Breuker

geboren: 23 september 1939 te Schingen

Werken van Ph.H. Breuker

Obe Postma als auteur van het sublieme, 1996
Obe Postma (1868-1963) (Skriuwers Yn Byld 6), 1997
Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur, 2006

Werken in een editie van Ph.H. Breuker

Rimen en teltsjes (1993)

Primaire teksten van Ph.H. Breuker elders in de dbnl

Ph.H. Breuker, ‘Philip Breuker: Sirkus’ In: De Tsjerne. Jaargang 15 (1960)
Ph.H. Breuker, ‘Ph.H. Breuker/Ik hearde der net by’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Ph.H. Breuker, ‘Ph. H. Breuker By de utjefte fan fersen en brieven, wiksele tusken Douwe Kalma en Simke Kloosterman’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Ph.H. Breuker, ‘Ph. H. Breuker Wuthering heights op syn Frysk, oer ûntstean en karakter fan De Hoara's fan Hastings.’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
Ph.H. Breuker, ‘Ph. H. Breuker Freonebrieven fan Telting’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Ph.H. Breuker, ‘Ph.H. Breuker Van der Leest syn iere dichtwurk’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Ph.H. Breuker, ‘Jacob Jetzes Kalma Hantumhuizen 17 mei 1907 - Leeuwarden 23 mei 1991’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1992 (1992)
Ph.H. Breuker, ‘Oer skriuwster, boek en útjeften’, ‘De skriuwster’ In: De Hoara's fan Hastings (1992)
Ph.H. Breuker, ‘De vriendschap tussen Bilderdijk en Halbertsma’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 11 (1994)
Ph.H. Breuker, ‘Oer skriuwster, boek en útjeften’, ‘De skriuwster’ In: It jubeljier (1994)
Ph.H. Breuker, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Fabryk (1995)
Ph.H. Breuker, W. Dolk, Karel Ferdinand Gildemacher en Rob Rentenaar, ‘Kroniek Nederland’ In: Naamkunde. Jaargang 29 (1997)
Ph.H. Breuker, ‘Wêr komt de poëtyske ferbylding yn Oan Eölus, ien letter (1837) wei? Flippus Breuker’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Ph.H. Breuker, ‘Ph.H. Breuker Vreemd en toch eigen’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Ph.H. Breuker, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Elbrich (1998)
Ph.H. Breuker, ‘Myn foarkar foar Postma Flippus Breuker’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Ph.H. Breuker, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: De silveren rinkelbel (2003)
Ph.H. Breuker, ‘Egidius Gerardus Antonius Galama’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2004 (2004)

Secundaire literatuur over Ph.H. Breuker in de dbnl

Eppie Dam, ‘Tichelwurk Eppie Dam In skriuwer is ek in minske! (hyp hyp hyp... aba!)’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Frans Debrabandere, R.A. Ebeling, H.T.J. Miedema, R. Van Passen, Rob Rentenaar, K. Roelandts en J.M. Verhoeff, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
Geert Evert Booij, W.F.G. Breekveldt, E.K. Grootes, A.J. Hanou, Jan H. Hulstijn, Wim Huyskens, H.J. Jaarsveld, Haike Jacobs, Ans van Kemenade, Mary G. Kemperink, Jeanette Koekman, Folkert Kuiken, Lisa Kuitert, J.A. van Leuvensteijn, Bernt Luger, Marita Mathijsen, Justine Pardoen, G.F.H. Raat, Wim Rutgers, Honoré Schelfhout, Renate Sluisdom, Mieke B. Smits-Veldt, Toos Streng, Jeanine Treffers, G.J. Vis, Gerard de Vriend en Anne Wadman, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Bart Besamusca, E.G.A. Galama, A. Gijsberti Hodenpijl, Anna de Haas, Jacob Westerbaen en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 108 (1992)
Marijke Barend-van Haeften, J. van den Berg, Marjolein 't Hart, C.L. Heesakkers, Meta Henneke, H.H. Kubbinga, Ad Leerintveld, Mieke B. Smits-Veldt, Marijke Spies, Marc Van Vaeck en Ernestine van der Wall, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 8 (1992)
Doeke Sijens, ‘Trioel Met professor Breuker op vlinderjacht Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Gryt van Duinen, ‘Philippus Breuker Obe Postma: in geskink foar Fryslân Gryt van Duinen’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Bart Besamusca, André Bouwman, P.G. de Bruijn, Kees Dekker, B.P.M. Dongelmans, Lia van Gemert, Mieke de Jong, J. Posthumus en Anne de Vries, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)


Terug naar overzicht