Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Diet Huber 1924-2008

geboren: 9 april 1924 te Leeuwarden
overleden: 2008

Werken

Tutte mei de linten (1955)
De Mâlbroekmich (1957)
De uil met zeven zuurtjes (1959)
De snars, de fluit, de sikkepit (1963)
De teltsjebeam (1976)
De veter-eter (1979)
Fryske poesyalbumferskes (1979)
It abee fan Boukje (1980)
Poesiealbumversjes (1980)
Elleke is boos (1981)
Letje Annabetje Bot (1981)
Rinske en de stoomtram (1986)
Nûmer alve (1988)
Dáár moet je nou een beest voor zijn (1989)
Blinder de boekeflie (1993)
Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje) (1993)
It telboekje fan Boukje (1996)
De Koeterwalen (1999)
Zeven zeven (2000)
De magogel (2001)
De spookjesprins (2002)

Primaire teksten elders in de dbnl

Diet Huber, ‘[Nummer 9]’, ‘Diet huber:’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Diet Huber, ‘Diet Huber: Lyts petear’ In: De Tsjerne. Jaargang 14 (1959)
Martine Bakker, Anneke de Groot, Anna Hoekstra, Diet Huber en Johanneke Liemburg, ‘Anneke de Groot en Anna Hoekstra’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)

Secundaire literatuur in de dbnl

Freark Dam, ‘Frysk en Frjemd:’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Freark Dam, ‘Frysk en Frjemd:’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
D.A. Tamminga, ‘D.A. Tamminga: In lint oan tutte har gitaer’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Lolle Nauta, ‘Lolle Nauta: Hop hop hynke nei dichterlan’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Jan van Coillie, Van lapjeskat tot liegbeest. Dertig jaar poëzie voor kinderen in Nederland en Vlaanderen (1950-1980) (1982)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht