Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Diet Huber

geboren: 9 april 1924 te Leeuwarden
overleden: 2008

Werken van Diet Huber

Tutte mei de linten, 1955
De Mâlbroekmich, 1957
De uil met zeven zuurtjes, 1959
De snars, de fluit, de sikkepit, 1963
De teltsjebeam, 1976
De veter-eter, 1979
Fryske poesyalbumferskes, 1979
It abee fan Boukje, 1980
Poesiealbumversjes, 1980
Elleke is boos, 1981
Letje Annabetje Bot, 1981
Rinske en de stoomtram, 1986
Nûmer alve, 1988
Dáár moet je nou een beest voor zijn, 1989
Blinder de boekeflie, 1993
Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje), 1993
It telboekje fan Boukje, 1996
De Koeterwalen, 1999
Zeven zeven, 2000
De magogel, 2001
De spookjesprins, 2002

Werken met illustraties van Diet Huber

De wûndere wrâld. Reakaperke, Sniewytsje en oare mearkes (1950)

Primaire teksten van Diet Huber elders in de dbnl

Diet Huber, ‘[Nummer 9]’, ‘Diet huber:’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Diet Huber, ‘Diet Huber: Lyts petear’ In: De Tsjerne. Jaargang 14 (1959)
Martine Bakker, Anneke de Groot, Anna Hoekstra, Diet Huber en Johanneke Liemburg, ‘Anneke de Groot en Anna Hoekstra’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)

Secundaire literatuur over Diet Huber in de dbnl

Freark Dam, ‘Frysk en Frjemd:’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Freark Dam, ‘Frysk en Frjemd:’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
D.A. Tamminga, ‘D.A. Tamminga: In lint oan tutte har gitaer’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Lolle Nauta, ‘Lolle Nauta: Hop hop hynke nei dichterlan’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Jan van Coillie, Van lapjeskat tot liegbeest. Dertig jaar poëzie voor kinderen in Nederland en Vlaanderen (1950-1980) (1982)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht