Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Hanneke de Jong

geboren: 1952

Werken van Hanneke de Jong

De laatste brief (2001)
De laatste brief (2002)
Sterke skouders (2004)

Werken vertaald door Hanneke de Jong

De laatste brief (2001)
De laatste brief (2002)

Secundaire literatuur over Hanneke de Jong in de dbnl

Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht