Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Itty Sluis

geboren: 1939 te Akkrum
overleden: 2011

Werken van Itty Sluis

It holle ljocht, 1992
Striid sûnder ein. Geertruida Christina Jentink, 1852-1918, 2003

Primaire teksten van Itty Sluis elders in de dbnl

Itty Sluis, ‘Itty Sluis De achten Twadde part út It holle ljocht’ In: Trotwaer. Jaargang 22 (1990)
Itty Sluis, ‘Itty Sluis Yn de Lotdelte’ In: Trotwaer. Jaargang 24 (1992)
Itty Sluis, ‘Itty Sluis De tango (romanfragmint)’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Itty Sluis, ‘Itty Sluis De frou yn it hout’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Itty Sluis, ‘Literatuer is gjin amusemint (2)’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Itty Sluis, ‘It fersyk (1880) Itty Sluis’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Itty Sluis in de dbnl

Doeke Sijens, ‘Wy dûnsje, boppe-natuerlike diminsje’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Sjoerd Bottema, ‘De sûnde fan Arend Jan Salverda Sjoerd Bottema’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Mette Meinou Piebenga, ‘Boekewikegeskink: Youpe en Youp is twa Meinou Piebenga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Henk van der Veer, ‘Itty Sluis: Ferwûndering jout earste oanset ta utering Henk van der Veer’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht