Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Hylke Speerstra

geboren: 1936

Werken van Hylke Speerstra

Heil om seil: skippersforhalen, 1968
Binnenvaartschepen, 1972
De binnenvaartschipper, 1972
De laatste echte schippers: binnenvaart onder zeil, 1973
Schippers van de zee: de laatste kustvaarders onder zeil, 1975
Bij nacht en ontij: slepers, bergers, baggeraars, 1977
Naeken en bleat foar de dokter, 1978
Speerstra's omnibus: de laatste generatie echte schippers, 1980
Yn de boer syn tiid, 1980
De blikken brulloft, 1981
Kening op sokken, 1983
Op redens oer, 1984
'Werken ... in de Rijn- en binnenvaart': beroepenboek, 1985
De bêste Fryske ferhalen, 1987
Zo voer ik eens ...: schippersverhalen, 1990
Simmerlân, 1996
De koude erfenis: verhalen van het ijs, 1998
It wrede paradys, 1999
It wrede paradys, 2001 (8ste druk)
Voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers, 2001
De oerpolder, 2006
De koude kruistocht, 2009
Liefde op smalle ijzers, 2009

Primaire teksten van Hylke Speerstra elders in de dbnl

Hylke Speerstra, ‘Klein Driefontein Anne en Johanna Bootsma, Klein Driefontein, Súd-Afrika Hylke Speerstra’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)

Secundaire literatuur over Hylke Speerstra in de dbnl

Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Klaas Jansma, ‘Speerstra is wer rij en rynsk Klaas Jansma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht