Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Hylke Speerstra

geboren: 1936

Werken van Hylke Speerstra

Heil om seil: skippersforhalen (1968)
Binnenvaartschepen (1972)
De binnenvaartschipper (1972)
De laatste echte schippers: binnenvaart onder zeil (1973)
Schippers van de zee: de laatste kustvaarders onder zeil (1975)
Bij nacht en ontij: slepers, bergers, baggeraars (1977)
Naeken en bleat foar de dokter (1978)
Speerstra's omnibus: de laatste generatie echte schippers (1980)
Yn de boer syn tiid (1980)
De blikken brulloft (1981)
Kening op sokken (1983)
Op redens oer (1984)
'Werken ... in de Rijn- en binnenvaart': beroepenboek (1985)
De bêste Fryske ferhalen (1987)
Zo voer ik eens ...: schippersverhalen (1990)
Simmerlân (1996)
De koude erfenis: verhalen van het ijs (1998)
It wrede paradys (1999)
It wrede paradys (2001)
Voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers (2001)
De oerpolder (2006)
De koude kruistocht (2009)
Liefde op smalle ijzers (2009)

Primaire teksten van Hylke Speerstra elders in de dbnl

Hylke Speerstra, ‘Klein Driefontein Anne en Johanna Bootsma, Klein Driefontein, Súd-Afrika Hylke Speerstra’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)

Secundaire literatuur over Hylke Speerstra in de dbnl

Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Klaas Jansma, ‘Speerstra is wer rij en rynsk Klaas Jansma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht