Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Reimer Willem van Tuinen

geboren: 1916
overleden: 2006

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Willem de Jong

Werken van Reimer Willem van Tuinen

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Reimer Willem van Tuinen elders in de dbnl

Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Reimer Willem van Tuinen, ‘[Nummer 8]’, ‘Willem de Jong: Njoggen gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong: It stedtsje’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong: Seis gedichten.’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong: Bliuw net allinne.’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Reimer Willem van Tuinen, ‘W. de Jong: Trije gedichten.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong: Sliepsankje.’ In: De Tsjerne. Jaargang 6 (1951)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 6 (1951)
Reimer Willem van Tuinen, ‘W. de Jong:’ In: De Tsjerne. Jaargang 7 (1952)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Reimer van Tuinen: Trije fragminten.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Willem de Jong: Sneonejoun’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, Jo Smit, D.A. Tamminga, Reimer Willem van Tuinen en Anne Wadman, ‘Mr. Daem Siccinga à Schuurman Ploegschaeff Thoe Jonghetuyn en Smitspoorte: Tsien stimmen, ien kapittel II’ In: De Tsjerne. Jaargang 14 (1959)
Reimer Willem van Tuinen, ‘[Nummer 10]’, ‘Reimer van Tuinen: Opbrutsen hus’ In: De Tsjerne. Jaargang 18 (1963)
Reimer Willem van Tuinen, ‘[Nummer 4]’, ‘Reimer van Tuinen: Linquenda’ In: De Tsjerne. Jaargang 18 (1963)
Reimer Willem van Tuinen, ‘Reimer van Tuinen: Oarloch yn in glesdistrikt’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)

Secundaire literatuur over Reimer Willem van Tuinen in de dbnl

E.B. Folkertsma, ‘E.B. Folkertsma: Kronyk fan it proaza. Hwa?’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)


Terug naar overzicht