Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 




Jabik Veenbaas

geboren: 1959 te Hijlaard

Werken van Jabik Veenbaas

Darwinistische weemoed, 2006
Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur, 2006
De jefte, 2007
Metropolis, 2007

Werken vertaald door Jabik Veenbaas

De 100 mooiste Friese gedichten (2006)
Roep de rottweiler op! (2006)
Warme boxkachels & weke irenes (2006)
Tsjêbbe Hettinga en Tsead Bruinja lezen Friese dichters (De Langste Dag, 10 december 2010) (2011)

Primaire teksten van Jabik Veenbaas elders in de dbnl

Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Sang foar in soargeleaze simmerdei’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas De reis’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Fier fan 'e wei’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Ierde, ierde’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas De twa soannen’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Ut ierdske wûnen skreaun’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Lânskipsskilder’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Helma’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas In wjirm mei harsens en murch’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas In reade trui en in wite simmerjas’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Jabik Veenbaas, ‘Resept foar it sieden fan in lytse fisk Oer it oersetten fan Postma syn poëzije Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Jabik Veenbaas, ‘Unoantaastber bewûnderje? (9) Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Jabik Veenbaas, ‘Sjoerd Bottema of de risiko's fan de satire Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Jabik Veenbaas, ‘De oarspronklikheid fan Obe Postma Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Tjitte Piebenga, Durk van der Ploeg en Jabik Veenbaas, ‘Literatuer is gjin amusemint (1)’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Steven de Jong en Jabik Veenbaas, ‘Krityk en antykrityk: Steven de Jong kontra Jabik Veenbaas In pet sûnder holle’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, Koop C. Scholten en Jabik Veenbaas, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Jabik Veenbaas, ‘Durk van der Ploeg of de fitaliteit fan de psychologyske roman. Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Jabik Veenbaas, ‘Lof fan it oersetten Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Jabik Veenbaas, ‘De literatuerteoretyske opfettingen fan Jo Smit It kristal fan de frijheid Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘Dionysos yn 'e stringen Untjouwingen yn it dichterskip fan Tsjêbbe Hettinga Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘It postmodernisme as fersin Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Metropolis’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘It fersyk fan J. Alfred Prufrock Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jabik Veenbaas, ‘In memoriam Douwe Annes Tamminga (1909-2002) De hoge muren van liefdes citadel’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 20 (2002)
Jabik Veenbaas, ‘Gysbert Japix, vader en voorzanger’ In: Literatuur. Jaargang 20 (2003)
Jabik Veenbaas, ‘In memoriam Theun de Vries 1907-2005’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 22 (2004)
Jabik Veenbaas, ‘Brief aan een koorvriend bij het bericht van een zelfmoord’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 6 (2008)
Jabik Veenbaas, ‘Stad van liefde’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 6 (2008)
Jabik Veenbaas, ‘En dan gebeurt het toch’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 6 (2008)
Jabik Veenbaas, ‘Moeder aarde’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 6 (2008)
Jabik Veenbaas, ‘Boerenbegrafenis’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 6 (2008)
Jabik Veenbaas, ‘Jabik Veenbaas Pak van eender laken Over de correspondentie tussen Chris J. van Geel en zijn zoon.’ In: Tirade. Jaargang 54 (nrs. 432-436) (2010)

Secundaire literatuur over Jabik Veenbaas in de dbnl

F.J. van der Kuip, ‘Frits van der Kuip Sketsboek fan in debutant’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Gerrit Krol, ‘De vocatieve poëzie van Obe Postma Gerrit Krol’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Gerrit Krol, ‘De vocatieve poëzie van Obe Postma Gerrit Krol’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Vertaal- en debuutprijs Provincie Fryslân’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
Jan Pieter Janzen, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Syta Palma, ‘Slagge poëzydebút fan Jabik Veenbaas Syta Palma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Steven de Jong, ‘In monumint foar Veenbaas In literêre analyze Steven H.P. de Jong’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Doeke Sijens, ‘Op 'e koarte baan Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht